(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จากการที่ผู้เขียน อาศัยอยู่ภาคเหนือ ต้องผจญกับฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะปีนี้ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้เพิ่มเป็นอย่างมาก...

Zain Qaiser วัย 24 ปี จากกลุ่ม Barking เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศ ที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาพูด ซึ่งได้เงินจากการข่มขู่เหยื่อเป็นจำนวนมหาศาล...

ประเทศใดมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการสังคมดี มีรัฐสวัสดิการดี เงินเฟ้อไม่สูง มีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีวิธีพิจารณาอย่างไร    10 ปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศน่าอยู่อาศัย มีดังนี้    1....

“วิธีรวยขึ้นสองเท่า โดยไม่ยากเย็น” ถอดบทเรียนจาก #วิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้ง ความเป็นผู้รู้ #พหูสูต เป็นมงคลชีวิตแก่ใคร? #ความไม่เที่ยงแท้ จะให้คุณหรือให้โทษก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ———————————– ถามว่า...

  หาตัวเองให้เจอ เราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี มีความสามารถอะไรบ้าง มีอะไรที่เราทำได้สำเร็จมาแล้วบ้าง สำเร็จในระดับใด เพียงพอเลี้ยงชีพหรือร่ำรวยไหม ตัวเราทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ทางใดบ้าง วิเคราะห์ว่าเราเคยผิดพลาดอะไรบ้าง...

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอ่านข้อความนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าเราทุกคนได้ถูกนำเอาเทคโนโลยีมายัดใส่มืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องคอยติดตามข่าวสารความเป็นไป ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอผ่านทางหน้าจอต่างๆ...

ชีวิต ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ล้มเหลว จะร่ำรวยทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน อยู่ที่องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ ปัจจัย 4 ประการของความสำเร็จ ความรู้เท่าทัน การประเมินความเสี่ยง การคาดการณ์ที่แม่นยำ การตัดสินใจที่ถูกต้อง ปัจจัย...

ประเทศต่างๆ ล้วนมีทรัพยากรเป็นของตนเอง แต่ประเทศที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ประเทศใดๆ จะไม่เสียเปรียบจากการถูกครอบงำหรือถูกแย่งชิงทรัพยากรโดยประเทศอื่นๆ หากผู้นำและประชาชนในประเทศนั้นรู้เท่าทันและมุ่งพัฒนาด้านความเป็นมหาอำนาจ นับตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเรื่อยมา...

#มหามิตร ของไทย คือ #ญี่ปุ่น ไม่ใช่ #สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ช่วยกลับซ้ำเติม บทเรียนเรื่อง #มิตรแท้ จาก #วิกฤติต้มยำกุ้ง ก.ค. 2540 ไทยทำตัวเองหรือมีคนทำให้ กลุ่มคนชั่วที่สุดที่ทำร้ายประเทศไทยในวิกฤติประวัติศาสตร์นี้มีใครบ้าง...

การเห็นวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและมุ่งตรงไปตามแผนที่วางไว้ได้ดีเพียงใด คนที่ลงเรือลำเดียวกันเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าปัจจัยภายนอก การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยสำคัญ คือ การมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่...

‹ Navigate ›