หลัก 4 ประการ ที่พยากรณ์ความสำเร็จ

Posted on ก.พ. 13 2014 - 12:25pm by Aekawit L

ความเพียร

แองเจลา ลี ดั๊กเวิร์ธ เธอยอมทิ้งงานตำแหน่งสูงในวงการที่ปรึกษา
มาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กเกรดเจ็ดในโรงเรียนเทศบาลในมหานครนิวยอร์ก
หลังทำการสอนมาระยะหนึ่ง เธอได้สังเกตุว่า “ไอคิว” ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ “ความพอใจที่จะทำตามความมุ่งมั่น ด้วยความเพียร” ต่างหากคือตัวพยากรณ์ความสำเร็จ
จากงานวิจัยของเธอ โดยการสังเกตุและทำแบบสอบถาม ในกลุ่มต่างๆ เช่น
ที่วิทยาลัยทหารเวสท์พอยท์ เธอได้ศึกษาว่านักเรียนนายร้อยคนไหนที่จะสามารถอยู่ถึงจนจบการศึกษาได้
หรือทำนายว่านักเรียนคนไหนจะเข้ารอบลึกที่สุดในการแข่งขันสะกดคำของประเทศ ฯลฯ
สรุปเป็นเหตุผลเดียวกันว่า คนที่มีเป้าหมาย รู้ว่าชอบอะไร พอใจจะทำมันให้ได้ มีความมุ่งมัน
มีความเพียรพยายาม มีจิตใจจดจ่อ ไม่ลดละ  อย่างเสมอต้นเสมอปลายที่จะไปถึงให้ฝันเท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จได้
ไม่น่าเชื่อว่า ทฤษฎีของเธอไปใกล้เคียงกับคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เมื่อ 2500 กว่าปีมาแล้วว่า
อิทธิบาท 4 คือหลักธรรมแห่งความสำเร็จ มีอยู่ 4 ประการ
1.ฉันทะ คือ มีความพอใจที่จะทำ ตามเป้าหมายให้สำเร็จ
2.วิริยะ คือ มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของตน
3.จิตตะ คือ มีใจจดจ่อไม่ลดละความพยายาม
4.วิมังสา คือ หมั่นทบทวนวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ ด้วยความสม่ำเสมอ
ลองมาฟังแนวคิดของเธอกัน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

Leave A Response