เกี่ยวกับเรา

 

LifeAndList เป็นการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ โดยเนื้อหาจะมีทั้งแบบที่เป็นออริจินัลร้อยเปอร์เซนต์ และลักษณะของ “Content Cover”

ลักษณะพิเศษในการนำเสนอคือ การใช้หมวดหมู่ด้วยตัวเลข

 

หากเราศึกษาย้อนไปจะพบว่า การนำเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะนี้ ไม่ใช่เป็นของใหม่เสียทีเดียว

เพราะนักปราชญ์ และบัณฑิตในสมัยก่อนได้เลือกวิธีการนี้เป็นการจัดหมวดหมู่ธรรมะ เช่น หมวด ๑ (เอกกะ) หมวด ๒ (ทุกกะ)…ไปจนถึง หมวด ๑๐ (ทสกะ) และหมวดเกิน ๑๐ (อติเรกทสกะ)

ทางทีมงานจึงเห็นว่า หากบัณฑิตเลือกเอาวิธีการหมวดหมู่ตัวเลขนี้ มาจัดเนื้อหาธรรมะอันซับซ้อนและลึกซึ้งแสดงว่า

วิธีการนี้ จะมีข้อดีอยู่มากเช่น

  • ทำให้จดจำได้ง่าย
  • ทำให้น่าสนใจ น่าศึกษา และไม่น่าเบื่อ
  • ทำให้นำไปปฏิบัติต่อได้ง่าย เพราะมีขึ้นตอนชัดเจน
  • ทำให้ไปชี้แจงต่อได้ง่าย

เนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบัน เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ทำให้มีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มีการแชร์และและเคลื่อนไหวเร็มมาก ทำให้เราจะเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

บางทีก็ไม่ได้จับใจความแต่อย่างใด ก็ผ่านไปรับข้อมูลใหม่แล้ว

ทางทีมงานเห็นว่า การจัดข้อมูลแบบหมวดหมู่ตัวเลขแบบนี้ น่าจะนำมาใช้ได้ดีกับความรู้ทั่วไปด้วย จะทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้เร็ว จับใจความได้ง่าย และครบถ้วน สามารถจดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย

 

จึงได้จัดทำเวปไซต์ LifeAndList.NET ขึ้นมา…

 

ด้วยความเคารพ

ทีมงาน
LifeAndList.NET

ติดต่อเรา

Leave A Response