เรื่องของเหรียญบาท

Posted on ส.ค. 1 2014 - 1:36am by Aekawit L

01

พระภิกษุหนุ่มได้เข้า มานั่งในศาลาไม้ ท่านครองจีวรอย่างประณีต
เต็มรูปแบบ

“ทำไมท่านถึงครองจีวร เหมือนกับจะเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญเช่นนั้นเจ้าค่ะ?”
“อาตมากำลังรอบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง” ท่านเจ้าอาวาสหนุ่มตอบ

กำลังเดินทางมาถวายทานที่ยิ่งใหญ่ให้กับวัดในวันนี้

เธอจึงนั่งลงและคอยเฝ้ามองอยู่

ครึ่งชั่วโมงถัดมา มีผู้หญิงแต่งกายซอมซ่อก็เข้ามา

เธอได้คุกเข่าต่อหน้าท่านและกราบสามครั้ง

ผิวของเธอหยาบกร้านด้วยแดดเผา เสื้อของเธอดูธรรมดาและใช้มาอย่างยาวนาน
เธอหยิบเหรียญบาทจากกระเป๋าขึ้นมา 1 เหรียญ

และตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลานาน จึงถวายแด่พระท่าน

ท่านเจ้าอาวาส ได้สวดให้พรอย่างเต็มยศ ราวกับว่าเป็นพิธีกรรมในวันสำคัญ

เมื่อถวายเสร็จเธอได้กราบสามครั้ง แล้วจากไป

“คนนี้หรือคะ ที่ท่านรอรับถวายทาน”
ผู้เฝ้ามองสงสัย “เพียง 1 บาท?”
ท่านเจ้าอาวาสตอบ 
“จำนวนเงินนั้นไม่สำคัญ ความสำคัญของทานคือมีคุณค่าเท่าไร
สำหรับเธอเพียง 1 บาท ก็เหมือนเป็นสมบัติทั้งชีวิต

เพราะว่านี่เป็นรายได้ที่เธอหามาตลอดทั้งวัน

จำนวนเงินนั้นไม่สำคัญเท่ากับคุณค่าของความเป็นมนุษย์”

แปลจากนิตยสาร Time
ข้อมูลเพิ่มเติม(ผู้แปล) :

30 กว่าปีต่อมา
ผู้หญิงซอมซ่อที่ถวายทาน มีอาชีพเก็บผักบุ้งขายที่คลองสาม ได้เป็นเศรษฐีถวายที่ดิน สร้างวัดเพิ่มเติม
ส่วนท่านเจ้าอาวาส ได้เป็นพระอาจารย์ผู้มีลูกศิษย์มากมาย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

A young monk sits in a small wooden pavilion, dressed in his best saffron robes.
“Why are you wearing such formal clothes, monk?” asks a woman.
“I am waiting for a very special person,” he replies, “who is going to make a significant donation to the temple today.”
Curious, the woman sits down to watch. Half an hour later a scavenger arrives,
kneels down before the monk and bows three times. Her skin is dark from the sun, her clothes simple and frayed. She takes out a one-baht coin
and, after a lengthy prayer, offers it to the monk. He chants an extended blessing, of the kind normally reserved for important ceremonies.
The scavenger again bows three times and leaves. “Is that who you were waiting for?” asks the onlooker. “For one baht?” 
The monk answers: “The amount of money is not important.
The important thing is what it is worth.
And to her, one baht is worth almost her whole life,
because that’s how much she earns in one day. Money is not worth as much as a human being.”

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response