โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับใจของคุณเพียง 1 เดียว

Posted on ก.พ. 15 2014 - 12:37pm by Aekawit L

ผู้คนทั้งหลายล้วนตื่นตะลึง และแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเปลี่ยนไปตามความคิดของผู้ทดลอง

01

ดร. มาซารุ อิโมโตะ นักวิจัยและแพทย์ทางเลือก จากประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองอันน่ามหัศจรรย์ ของพลังความคิดเชิงบวก

ผลงานของเขาเคยเป็นที่ประจักษ์ จากการทดลองการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำ ในปี 2004 ในภาพยนต์เรื่อง “What The Bleep Do We Know?”
ในการทดลองของเขา ได้แสดงให้เห็นว่า ความคิด และความมุ่งมั่นของจิต ของมนุษย์ สามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงเช่น ดั่งเช่นโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ

ในความเป็นจริงมนุษย์ จะประกอบด้วย น้ำ อย่างน้อย 60 % ของร่างกายทั้งหมด

การค้นพบของเขาได้ ส่งผลกระทบ ต่อทุกคนว่า
ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความคิดของตนเอง

ในคราวนี้เขาได้ทำการทดลองเรื่องข้าว กับพลังของความคิดเชิงลบ(ตรงกันข้ามกับพลังความคิดเชิงบวก)

ดร.อิโมโตะแบ่งข้าวหุงสุก ออกเป็นสองภาชนะ ภาชนะหนึ่งเขาเขียนว่า “ขอบคุณ” และอีกอันหนึ่งเขียนว่า “ไอ้โง่”
จากนั้นเขาก็ให้ เด็กนักเรียนที่เดินผ่าน ที่จะอ่านฉลากบนขวดออกมาดัง ๆ ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
หลังจาก 30 วัน ข้าว ใน ภาชนะที่มีความคิดเชิงบวก ที่ แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ อีกขวดก็ ขึ้นรา และ เน่าเสีย

ลองดูผลการทดลองจากวีดีโอนี้

และไปตรงกับคำสอนในพระไตรปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า
“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา”
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ”
สมแล้วกับคำสอนของพระอาจารย์ผู้เขียนที่ว่า “โลกจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง”

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response