Scroll to Top

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); หลวงพ่อธัมมชโย ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ หลวงพ่อธัมมชโย  หรือตามชื่อปรากฎอยู่ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเรียก...

บทนำ ในช่วงนี้มีข่าวเกิดขึ้นมากมายในวงการพุทธศาสนาในเมืองไทย...