สูตรลัด เทคนิคการจำวิธีใช้ Artikel คำนำหน้านาม เรียนภาษาเยอรมัน

Posted on มี.ค. 25 2018 - 7:03am by DMR

Article หรือ คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ ได้แก่ a, an, the ที่เราคุ้นเคย เมื่อมาเป็นภาษาเยอรมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่ากันมาก ต้องถูกแบ่งตามเพศ และแยกวิธีใช้ในประโยคเป็นหลายรูปแบบ ตามแต่ว่าทำหน้าที่ในประโยค ซึ่งในบทความนี้เราจะแบ่งตามสีให้จำได้ง่ายขึ้น

เพศของคำนามในภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมันแบ่งเป็นสามเพศ  คือ

  1. เพศชาย maskulin (m.)  หรือ Männlich
  2. เพศหญิง feminin (f.) หรือ Weiblich
  3. เพศกลาง (หรือไม่มีเพศ) neutral (n.) Sächlich

ทุกเพศมีรูปพหูพจน์ Mehrzahl (Plural ในภาษาอังกฤษ)

ประเภทของคำนำหน้านาม

  1. Der bestimmte Artikel
  2. Der unbestimmte Artikel
  3. Der Negationsartikel
คำนำหน้านาม

คำนำหน้านาม

 

คำนามตามหน้าที่ในประโยค

ขอให้ท่านได้สังเกตสีที่ได้แบ่งไว้ เพื่อจะได้เข้าใจส่วนที่จะสรุปให้อ่านต่อไป

  1. Nominative case  (nom) ประธาน
  2. Accusative case (gen) กรรมตรง
  3. Dative case (dat)  กรรมรอง
  4. Genitive (gen)  ความเป็นเจ้าของ

ดังนั้น หากจะแบ่งคำนำหน้านามออกตามเพศจะพบว่าแต่ละเพศมีคำนำหน้านามทั้งหมดดังนี้
โดยเราแบ่งสีตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

คำนำหน้านามทุกประเภทตามเพศ

Maskulin : der/ein/kein, den/einen/keinen ,   dem/einem/keinem, des/eines/keines
Neutral : das/ein/kein,  das/ein/kein,       dem/einem/keinem,   des /eines/keines
Feminin : die/eine/keine,   die/eine/keine,   der/einer/keiner

คำนำหน้านามที่เป็นพหูพจน์

คำนำหน้านามแบบพหูพจน์
จำแบบเดียวกันทั้งหมด คือ die/keine, die/keine,  den/keinen,  der/keiner

Maskulin : die/keine, die/keine,  den/keinen,  der/keiner
Neutral : die/keine, die/keine,  den/keinen,  der/keiner
Feminin : die/keine, die/keine,  den/keinen,  der/keiner

ตัวอย่างศัพท์และประโยค

ขอให้ท่านสังเกตคำนำหน้านามที่ใช้ในแต่ละประโยคต่อไปนี้ว่ากำลังทำหน้าที่ใดในประโยค

คำนามเพศชาย

Platz m ที่

Ich hoffe, ihr habt etwas bequemes an und einen Platz wo ihr gut sitzen könnt.

 

Geburtstag m วันเกิด
Tag
m วัน
Erstgeborenes  (
substantiviertes Adjektiv, Neutrum) ลูกคนแรก

Im Leben gibt es viele denkwürdige Zeiten, wie den Geburtstag, oder den ersten Tag des Erstgeborenen.

 

Körper m ร่างกาย

Tiefes Atmen beeinflusst den Körper.

 

Boden m พื้น

Wenn du auf dem Boden sitzt, sitze mit gekreuzten Beinen.

Stuhl m เก้าอี้

Wenn du auf dem Stuhl sitzt, sitze aufrecht und stelle deine Füße fest auf dem Boden.

 

คำนามเพศหญิง

 

Luft f

Spüre die Luft im Bauch und atme langsam aus.

 

Vorbereitung f การเตรียมตัว

Meditation f

Zuerst reden wir über die Vorbereitung auf die Meditation.

 

Technik f วิธีการ เทคนิค

Heute werdet ihr eine einfache und effektive Technik fürs meditieren kennenlernen.

 

Schwester f น้องสาว

Ich habe noch eine Schwester.

 

Position f  ท่า, ตำแหน่ง

Finde eine Position die wirklich bequem ist, sodass du  aufrecht sitzen kannst.

 

Atemübungen f  การฝึกหายใจ

Lass uns mit der Atemübungen beginnen.

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response