Scroll to Top

DMR

This user hasn't shared any profile information

เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร   A a  อา abuelo (อาบวยโล่) ปู่ ...

Article หรือ คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ ได้แก่ a, an, the ที่เราคุ้นเคย...

สัปดาห์นี้เรามาเรียนศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับร้านขายยาและสุขภาพ อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...

  ประสบการณ์สอนสมาธิ Soy Budista ฉันเป็นชาวพุทธ He estado practicando en la tradición Theravada estaba desde hace muchos años ฉันได้ปฏิบัติตามหลักพุทธเถรวาทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว después de haber tenido...

การเรียนภาษาจากภาพยนตร์เป็นเรื่องที่สนุกจริงๆ ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนภาษารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในบทความนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับบทสนทนา...

เนื้อหาในหน้านี้เหมาะสำหรับท่านที่เข้าใจภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสพื้นฐานมาพอสมควรแล้ว...

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant,...

‹ Navigate ›