กริยาช่วย Auxiliary Verbs|วิธีการแต่งประโยคTenseต่างๆ 100 ศัพท์ สรรพนาม คำนาม บทสนทนา เรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ เรียนหลายภาษาด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 8

Posted on ก.พ. 7 2018 - 6:17am by DMR
Categorized as
681
Tagged as

สารบัญ

วิธีแต่งประโยคโดยใช้กิริยาช่วย Auxiliary Verbs 24 ตัว

เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์

Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian 

เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษและไทย
ก่อนนำไปแปลและทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ ต่อไป

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

กิริยาช่วยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ควรจำให้ขึ้นใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปใช้แต่งประโยคได้ทั้งรูปกาลปัจจุบัน อดีต อนาคต ในหลากหลายบริบท มีทั้งรูปกิริยาช่วย รูปปฏิเสธ และแบบที่เขียนเป็นคำย่อ เช่น is, is not, isn’t เป็นต้น
Learn Multiple Languages

Learn Multiple Languages

เข้าสู่สัปดาห์ที่แปดกับบทเรียนขอฃเรากันแล้ว สัปดาห์นี้เราจะเรียนเนื้อหาใหม่ โดยเน้นวิธีการแต่งประโยคโดยใช้กริยาช่วย Auxiliary Verbs หรือ Helping Verbs

อย่าลืมแบ่งเวลาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันจนกว่าจะจำได้ ไม่ว่าโดยวิธีการอ่าน ฟังหรือเขียนก็ตาม รวมถึงพยายามนำไปใช้โดยการแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของตนเองบ่อยๆ รวมถึงนำไปพูดกับคนต่างประเทศที่ใช้ภาษานั้นเป็นประจำ

อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5Week6, Week7

คุณควรทราบ เว็บไซต์ที่ช่วยเรื่องการเรียนผันคำกิริยาและแต่งประโยค โดยเลือกเป็นภาษาต่างๆ ได้

ในบทความนี้ เราเสนอตัวอย่างในรูปแบบกลุ่มคำที่จะนำไปประกอบเป็นประโยคอื่นๆ จึงมักไม่ได้พิมพ์ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ หากท่านพบความผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งใน comment เพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไข

กรุณาเปิดดูตัวอย่างประโยคใน Link ที่แนบมา ท่านสามารถใช้ Google แปลหากไม่เข้าใจในส่วนใดหรือ ติดตั้ง Google Extension ใน Google Chrome ของคุณ

บทความนี้มีเนื้อหามากพอสมควร คุณสามารถ เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการได้ ในหน้า สารบัญ

Basic Conversation

ศึกษาเรื่องการแต่งประโยคโดยใช้คำกิริยาช่วย

คุณสามารถหาคำแปล วิธีผันกิริยาเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงบริบทตัวอย่าง โดยกดที่แต่ลิงค์ในชื่อภาษานั้นๆ ตามข้อความที่ปรากฏด้านล่างนี้

เว็บไซต์หาคำแปลและผันกิริยาเป็นภาษาต่างๆ

ภาษาอังกฤษ English, สเปน Spanish, เยอรมัน German, ฝรั่งเศส French, อิตาลี Italian, นอร์เวย์ Norwegian คลิ๊กที่ชื่อภาษาแต่ละภาษา

 

กิริยาช่วยใช้ทำหน้าที่ใดได้บ้าง

ท่านสามารถทำความเข้าใจโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประโยคที่ ไม่ได้ใช้คำกิริยาช่วย และ ใช้คำกิริยาช่วย ได้ดังนี้

1. DO / DOES 

Do อ่านว่า ดู
Does อ่านว่า ดาส  (ไม่ใช่ ดูเอส, โดส หรือ ดวส)

ตัวอย่าง

  1. You want some coffee. คุณต้องการกาแฟ
  2. Do you want some coffee? คุณต้องการกาแฟบ้างไหม

ถ้าเราไม่มีคำกิริยา Do มาทำหน้าที่กิริยาช่วย ต้วอย่างที่ 2 ก็จะมีความหมายเหมือนตัวอย่างที่ 1 ไม่ได้เป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์ในภาษาเขียน

ใช้คำสรรพนามและคำนาม การแต่งประโยคด้วยตนเอง

คุณสามารถเลือกใช้สรรพนามและคำนามอื่นๆ มาสร้างบริบทใหม่โดยยังคงใช้คำกิริยาช่วย DO/DOES ด้วยตนเองได้ ดังนี้

การใช้สรรพนามแต่งประโยคร่วมกับ DO/DOES

เร่ิมต้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสรรพนามแต่ละตัวใช้คู่กับกิริยา Do/Does อย่างไร

รูป Present : ตามปกติ infinitive do มีความหมายว่า ทำ แต่เมื่อเป็นกิริยาช่วยไม่ได้หมายความว่า ทำ

I do
you do 
he/she/it does
we do 
you do
they do

เมื่อเรานำมาแต่งประโยคคำถาม จะสลับเอา Do, Does มาไว้ข้างหน้าสรรพนาม ดังนี้

Does he want some coffee?

เขาต้องการกาแฟไหม?

สังเกตว่าเราจะ ไม่มีการผันกิริยา  want โดยเติม -s ให้เป็น wants สำหรับ he, she, it เนื่องจากมี เข้ามาทำหน้าที่กับสรรพนามแทน

การใช้คำนามมาแต่งประโยคร่วมกับ DO/DOES

คุณสามารถนำเอาคำศัพท์แต่ละคำในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมาใส่แทนที่ ตำแหน่งสีส้มของ Coffee ได้เลย เพื่อเปลี่ยนความหมายจากเดิม เช่น

เขาต้องการน้ำชาบ้างไหม Does he want some tea?
เขาต้องการนมบ้างไหม Does he want some milk?

ศัพท์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

food, soup, pie, wine, cake, champagne, juice, brandy, salad, corn, pizza, water, toast, peas, sausages, breakfast, fish, steak, yams, hot chocolate, lemonade, iced tea, fruit, caviar, gravy, beer, salt, pepper, tea with lemon, chicken, shrimp, pancakes, butter, caramel

คลิ๊กที่นี่เพื่อฟังคำออกเสียงและอ่านคำแปลแต่ละคำ โดยสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการได้ 

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษาบริบทความหมายของ Do you want ใน ภาษาสเปน และเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี และภาษาอื่นๆ ได้ ส่วนของภาษานอร์เวย์ติดตามต่อไปที่เนื้อหาด้านล่างนี้

do you want  … ? ในภาษาอื่นๆ 

เป็นวลีที่ได้ใช้บ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆ แต่ภาษาอื่นนั้นโดยมากไม่ต้องใช้กิริยาช่วยเหมือนภาษาอังกฤษ เพียงแต่นำเอาคำกิริยาที่ผันแล้วมาขึ้นต้นได้เลย

คุณสามารถคลิ๊กบนชื่อภาษานั้นๆ เพื่ออ่านบริบทของคำว่า Do you want ภาษาอื่น 

ภาษาเยอรมัน

แบบสนิท กันเอง คุ้นเคยกัน

magst du
brauchst du
möchtest du
wünschst du
willst du

แบบสุภาพ ทางการ

möchten Sie
brauchen Sie
wünschen Sie
wollen Sie

คุณสามารถนำวลีต่อไปนี้ไปประกอบเพื่อแต่งเป็นประโยคได้

etwas zu trinken ? ดื่มอะไรไหม?
etwas Hilfe? ความช่วยเหลือบ้างไหม?

ตัวอย่างเช่น

Möchten Sie etwas zu trinken?  คุณต้องการจะดื่มอะไรไหม?

ภาษาสเปน

แบบสนิท กันเอง คุ้นเคยกัน
¿Quieres

แบบสุภาพ ทางการ
¿Quiere

ภาษาฝรั่งเศส

แบบสนิท กันเอง คุ้นเคยกัน
Veux-tu

แบบสุภาพ ทางการ
Voulez-vous

ภาษาอิตาลี

แบบสนิท กันเอง คุ้นเคยกัน
Vuoi

แบบสุภาพ ทางการ
Vuole

ภาษานอร์เวย์

Vil  du ha…
Ønsker du …

 

2. WOULD

ตัวอย่างการใช้กิริยาช่วย Would

 

Would you like some ….. ?

You like some coffee. คุณชอบกาแฟ
You wold like some coffee. คุณต้องการดื่มกาแฟ
Would you like some coffee? คุณต้องการกาแฟบ้างไหม

ตัวอย่างนี้ ใช้ Would ในการตั้งคำถามที่ทำให้ฟังดูสุภาพมากขึ้นในภาษาอังกฤษ เมื่อใช้คู่กับกิริยา like มีความหมายว่า ต้องการ  ไม่ได้แปลว่าชอบ อีกต่อไป

การใช้คำนามมาแต่งประโยคร่วมกับ Would

คุณสามารถนำเอาคำศัพท์แต่ละคำในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมาใส่แทนที่ ตำแหน่งสีส้มของ Coffee ได้เลย เพื่อเปลี่ยนความหมายจากเดิม เช่น

เขาต้องการน้ำชาบ้างไหม Would you like some tea?
เขาต้องการนมบ้างไหม Would you like some milk?

ศัพท์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

food, soup, pie, wine, cake, champagne, juice, brandy, salad, corn, pizza, water, toast, peas, sausages, breakfast, fish, steak, yams, hot chocolate, lemonade, iced tea, fruit, caviar, gravy, beer, salt, pepper, tea with lemon, chicken, shrimp, pancakes, butter, caramel

คลิ๊กที่นี่เพื่อฟังคำออกเสียงและอ่านคำแปลแต่ละคำ โดยสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการได้ 

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษาบริบทความหมายของ Would you like some ใน ภาษาสเปน และเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี และภาษาอื่นๆ ได้

 

ข้อสังเกตคำกิริยาช่วยในภาษาอื่นๆ 

เราคงไม่สามารถที่จะเขียนตัวอย่างทุกๆ ภาษาได้ทั้งหมด เพราะจะทำให้บทความนี้กินพื้นที่มาก ซึ่งการเรียนภาษาอยู่ที่เทคนิคการจำรูปตายตัวที่ใช้ประจำมากกว่า คือ เมื่อเราจำได้ว่า สรรพนามตัวใด ใช้คู่กับกิริยาที่ผันแล้วตัวใด เราก็นำไปเปลี่ยนคำนาม ประกอบเป็นประโยค ตามที่เราได้เรียนมาข้างต้น

หลักการดูง่ายๆ ว่า อะไรเป็นคำกิริยาช่วยในภาษาอื่นๆ กรุณาคลิ๊กที่ชื่อภาษาเพื่อเข้าไปดูวิธีการผันกิริยาใน Tense ต่างๆ

ในตารางมันจะขึ้นมาวางอยู่ระหว่างคำสรรพนาม Pronoun กับ Participle

ทำความเข้าใจ Pronoun คือ อะไร

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าอะไร คือ Pronoun ท่านทำความเข้าใจง่ายๆ ในบทความนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ทำความเข้าใจ Participle คือ อะไร

ในภาษาอังกฤษ Participle (อ่านว่า พาร์ ติ ซิ เพิ้ล) มันจะเปลี่ยนให้ คำกิริยา มาทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ เพื่อขยายคำนามแทน ดังนั้น มันจะถูกสร้างขึ้นจาก กิริยา เสมอ เช่น

Participle ของ interest แปลว่าสนใจ

1. ถ้าเติม – ing ตามหลัง  หมายถึง คำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นผู้กระทำกิริยาเอง

I am interesting …. ฉันกำลังสนใจ

เปรียบเทียบกับการใช้คำคุณศัพท์ adjective ธรรมดามันก็จะวางในตำแหน่งเดียวกัน เช่น hungry เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า หิว

เช่น I am hungry ฉันกำลังหิว

I เป็นสรรพนาม  และ interesting เป็น Participle

กรณีนี้ เราจึงทราบทันทีว่า กิริยาช่วย คือ am นั่นเอง ซึ่งรูปเริ่มต้นหรือ infinitive ของ am คือ be ที่แปลว่า เป็น อยู่ คือ

2. ถ้าเติม – ed ตามหลัง  หมายถึง

  • คำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นผู้ถูกกระทำ
  • คำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นผู้กำลังมีความรู้สึกแบบนั้น

เช่น การใช้ Participle  ของ open เปิด และ interest สนใจ

The door is opened by her. ประตูถูกเปิดโดยเธอ กรณีนี้เป็น Passive voices คือ ประตูเปิดเองไม่ได้ ต้องมีเธอมาเปิด มี is (be) เป็นกิริยาช่วย

I am interested …. ฉันกำลังมีความรู้สึกสนใจ (กรณีนี้ไม่จัดเป็น Passive voices หรือถูกใครกระทำ) am (be) เป็นกิริยาช่วย

ในภาษาอื่นๆ คุณก็สามารถสังเกตว่าอะไรเป็นกิริยาช่วยได้ในลักษณะคล้ายๆกันนี้ ซึ่งแน่นอนว่า รูป Participle แต่ละภาษาย่อมแตกต่างกัน

ต่อจากนี้ คุณสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องกิริยาที่ทำหน้าที่แบบกิริยาช่วยในภาษาอื่นๆ โดยคลิ๊กที่ชื่อภาษาด้านล่าง

 

ภาษาสเปน

estar 

estar กิริยาช่วย ภาษาสเปน

estar กิริยาช่วย ภาษาสเปน

 

Present progressive (presente progresivo)

เช่น estoy abriendo / I am opening / ฉันกำลังเปิด

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องกิริยาช่วยในภาษาสเปน

haber

haber กิริยาช่วย ภาษาสเปน

haber

present perfect tense (pretérito perfecto)

เช่น has abierto / you have opened / คุณได้เปิด…

 

ภาษาเยอรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาอิตาลี

ภาษานอร์เวย์

กริยาช่วยในแต่ละ Tense ได้แก่ harvære

 

คำกิริยาช่วยมีทั้งหมดดังนี้

จากเนื้อหาก่อนหน้า คุณสามารถหาบริบทในภาษาต่างๆ ที่คุณต้องการได้แล้ว
ส่วนในเนื้อหาต่อจากนี้ คุณสามารถศึกษาวิธีการเข้าไป หาวิธีผันกิริยาภาษาต่างๆ ต่อไปได้ใน conjugator.reverso.net

is

is not

isn’t

am

am not

are

are not

aren’t

do

do not

don’t

does

does not

doesn’t

has

has not

hasn’t

have

have not

haven’t

need

need not

needn’t

dare

dare not

daren’t

ought

ought not

oughtn’t

used to

used not to

was

was not

wasn’t

were

were not

weren’t

did

did not

didn’t

had

had not

hadn’t

will

will not

won’t

 

คำกริยาช่วยแบบ Modal auxiliary verbs 

can

cannot

can’t

could

could not

couldn’t

may

may not

mayn’t

might

might not

mightn’t

shall

shall not

shan’t

should

should

not shouldn’t

would

would not

wouldn’t

must

must not

mustn’t

 

บทความน่าอ่านจากแหล่งอื่น

โครงสร้างของ  Tense  ทั้ง  12  และการใช้กิริยาช่วยในแต่ละ Tense

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response