You Are Browsing ‘เรียนภาษา’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร   A a  อา abuelo (อาบวยโล่) ปู่  ตา abuela (อาบวยล่า) ย่า ยาย Adiós  (อาดีโอ้ส)...

Article หรือ คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ ได้แก่ a, an, the ที่เราคุ้นเคย เมื่อมาเป็นภาษาเยอรมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่ากันมาก ต้องถูกแบ่งตามเพศ...

สัปดาห์นี้เรามาเรียนศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับร้านขายยาและสุขภาพ อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2, Week 3, Week...

  ประสบการณ์สอนสมาธิ Soy Budista ฉันเป็นชาวพุทธ He estado practicando en la tradición Theravada estaba desde hace muchos años ฉันได้ปฏิบัติตามหลักพุทธเถรวาทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว después de haber tenido la suerte de estudiar con muchos maestros maravillosos หลังจากได้โอกาสที่ทำให้พบกับครูบาอาจารย์ที่ดี Me...

การเรียนภาษาจากภาพยนตร์เป็นเรื่องที่สนุกจริงๆ ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนภาษารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในบทความนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับบทสนทนา คำศัพท์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจาก Subtitle หนังที่เราเลือกมาแล้ว Ein...

การแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ แต่ละภาษามีหลักการใช้ไวยากรณ์คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...

เนื้อหาในหน้านี้เหมาะสำหรับท่านที่เข้าใจภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสพื้นฐานมาพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะหลักการใช้ Articles คำนำหน้านาม เพศของคำนาม...

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น กระบวนการรักษา ไม่หวังผล โดยไม่ประกอบเหตุที่ถูกต้อง หรือคาดหวังการรักษาที่เป็นทางลัดที่ดูเหมือนจะทำให้หายเร็ว โดยมิได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant, nous allons faire la méditation. ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน Il est temps pour nous d’être calme  ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ et de profiter de...

‹ Navigate ›