You Are Browsing ‘ไวยากรณ์ แกรมม่า’ Category

การแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ แต่ละภาษามีหลักการใช้ไวยากรณ์คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...