You Are Browsing ‘คำศัพท์ ความหมาย คำแปล แปลว่า’ Category

ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเราจะทราบความหมายของกิริยาแต่ละคำแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะแต่งประโยคเพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส   เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน Présent (Simple Present Tense) Basic Sentence StructureSubject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง...

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก...

การปลูกผักออแกนิคดีอย่างไร เราสามารถตระหนักได้ด้วยตรรกะพื้นฐาน คือ เหตุใดเราจะต้องนำเอาอาหารที่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปในร่างกาย...

การทำสวนเกษตรอินทรีย์หรือสวนออแกนนิค​ Organic Garden นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คนทำสวน Gardeners มีความพยายามที่จะทำสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ Bountiful,  เป็นผลดีต่อสุขภาพ Healthy, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Ecologically...

วิธีแต่งประโยค Present Perfect Tense เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ...

วิธีแต่งประโยคโดยใช้กิริยาช่วย Auxiliary Verbs 24 ตัว เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษและไทย ก่อนนำไปแปลและทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ...

Feb 01 2018
Autodidact,food and drink,Learn English,Learn New Languages,Learn Thai,Polyglot,Vegan,vocabulary คำศัพท์,กระเจี๊ยบ,กล้วย,การเกษตร,คำศัพท์ ความหมาย คำแปล แปลว่า,ซื้อขายสินค้าเกษตร,ต้นพันธุ์,ปลูกอะไรดี,ผลไม้,ผลไม้ปลอดสารพิษ,ผัก,ผักปลอดสารพิษ,พืชสวน,ภาษานอร์เวย์,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาสเปน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอิตาลี อิตาเลียน,ภาษาเยอรมัน,ภาษาไทย,มังสะวิรัติ,รักษ์โลก,ราคาซื้อขาย,ราคาผลไม้ เรียงตามลำดับ,วิธีเพาะปลูก,สตอเบอร์รี่,ส้ม,สร้างรายได้,สุขภาพ,อาชีพเสริม,อาหาร,อาหารเพื่อสุขภาพ,อินทผาลัม,เกษตรกรอาชีพ,เกษตรทำเงิน,เกษตรอินทรีย์,เครื่องดื่ม,เงิน,เทคโนโลยี,เพาะเนื้อเยื่อ,เรียนภาษา,เรียนภาษาที่สอง,เรียนหลายภาษาพร้อมกัน

ช่วงนี้คนไทยหันมาสนใจการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรกันมากขึ้น ทั้งทำเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม แสวงหาสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ที่ปลูกง่าย...

‹ Navigate ›