You Are Browsing ‘ธรรมะ’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); พระภิกษุหนุ่มได้เข้า มานั่งในศาลาไม้ ท่านครองจีวรอย่างประณีตเต็มรูปแบบ “ทำไมท่านถึงครองจีวร เหมือนกับจะเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญเช่นนั้นเจ้าค่ะ?” “อาตมากำลังรอบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง”...

ผู้คนทั้งหลายล้วนตื่นตะลึง และแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเปลี่ยนไปตามความคิดของผู้ทดลอง ดร....

แองเจลา ลี ดั๊กเวิร์ธ เธอยอมทิ้งงานตำแหน่งสูงในวงการที่ปรึกษา มาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กเกรดเจ็ดในโรงเรียนเทศบาลในมหานครนิวยอร์ก หลังทำการสอนมาระยะหนึ่ง...

จากหลักสูตรความดีสากล ทำให้เราได้พบกับบุคคลที่เป็นต้นแบบ คุณครูณัฐจิตรภณ ไสว โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ บ้าน คือที่อยู่อาศัย...

ความดีพื้นฐานสากล 5  ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม...

“รักแท้” เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้  เป็นทั้งความอบอุ่น ความงดงามในจิตใจและพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต...

อารมณ์ไม่ดี คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดคับข้องใจซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นปัญหาเฉพาะตัวเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเป็นกันได้...

แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่จะต้องมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเป๊ะทุกส่วนโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลย...

ความคิดความอ่านของคนเจริญขึ้นได้จากสองสาเหตุหลัก คือ  1. การเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น การทำให้ดูเป็นแบบอย่าง, การแนะนำ, การชักชวน,  การอบรมสั่งสอน,...

  สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเจ้าของรัก เจ้าของหวง การสละความเป็นเจ้าของโดยการให้นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการให้กับคนในครอบครัว...

‹ Navigate ›