You Are Browsing ‘ดร.รสสุคนธ์’ Category

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น กระบวนการรักษา ไม่หวังผล โดยไม่ประกอบเหตุที่ถูกต้อง หรือคาดหวังการรักษาที่เป็นทางลัดที่ดูเหมือนจะทำให้หายเร็ว โดยมิได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง...