You Are Browsing ‘life story’ Category

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส   เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน Présent (Simple Present Tense) Basic Sentence StructureSubject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง...

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก...

เรียนแต่งประโยคปัจจุบันกาล ภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์  Simple Present Tense | Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  บทสนทนาเบื้องต้น...

ชีวิตของแต่ละบุคคลมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้นำมาเล่ามากมายหลายประการ มีทั้งเรื่องราวของแบบอย่างที่ดี เรื่องราวสนุกๆ ที่ให้ทั้งความรู้และกำลังใจ หรือเรื่องราวความพลาดพลั้งในชีวิตก็เป็นอุทาหรณ์ช่วยเตือนสติ...