You Are Browsing ‘ไลฟ์สไตล์’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จากการที่ผู้เขียน อาศัยอยู่ภาคเหนือ ต้องผจญกับฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะปีนี้ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้เพิ่มเป็นอย่างมาก...

  หาตัวเองให้เจอ เราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี มีความสามารถอะไรบ้าง มีอะไรที่เราทำได้สำเร็จมาแล้วบ้าง สำเร็จในระดับใด เพียงพอเลี้ยงชีพหรือร่ำรวยไหม ตัวเราทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ทางใดบ้าง วิเคราะห์ว่าเราเคยผิดพลาดอะไรบ้าง...

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอ่านข้อความนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าเราทุกคนได้ถูกนำเอาเทคโนโลยีมายัดใส่มืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องคอยติดตามข่าวสารความเป็นไป ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอผ่านทางหน้าจอต่างๆ...

มีวัดไปทำไม? วัดเป็นพุทธพาณิชย์? พระไม่ทำมาหากิน? เอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือ? รายรับรายจ่ายวัด 2-3 แสนล้านบาทต่อปี จะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร?...

ชานั้นเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก การดื่มชาเป็นเรื่องของรสนิยมและศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนประณีต ชาอู่หลงและชาเขียวก็มีความเป็นที่นิยมอย่างมากในเมืองไทยเรา ...

“ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาที่มีความไพเราะงดงามที่สุดภาษาหนึ่งของโลก หลากหลายบทเพลงภาษาฝรั่งเศสมีความลึกซึ้งและสื่อความหมายที่กินใจ...

‹ Navigate ›