You Are Browsing ‘ไลฟ์สไตล์’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ถึงตอนนี้ ใครที่ติดตามสื่ออยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ต ทีวี หนังสือพิมพ์ต่างๆ คงไม่มีใครไม่รู้จัก...

แองเจลา ลี ดั๊กเวิร์ธ เธอยอมทิ้งงานตำแหน่งสูงในวงการที่ปรึกษา มาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กเกรดเจ็ดในโรงเรียนเทศบาลในมหานครนิวยอร์ก หลังทำการสอนมาระยะหนึ่ง...

เมื่อพลทหารอาเธอร์ บัวแมน กลับบ้าน หลังจากได้รับบาดเจ็บในสงครามอ่าว แพทย์วินิจฉัยว่า เขาต้องใช้ไม้เท้าเดินไปตลอดชีวิต เขาได้รับบาดเจ็บที่หลังและหัวเข่าเรื้อรัง...

จากหลักสูตรความดีสากล ทำให้เราได้พบกับบุคคลที่เป็นต้นแบบ คุณครูณัฐจิตรภณ ไสว โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ บ้าน คือที่อยู่อาศัย...

ความดีพื้นฐานสากล 5  ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม...

“รักแท้” เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้  เป็นทั้งความอบอุ่น ความงดงามในจิตใจและพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต...

ความคิดความอ่านของคนเจริญขึ้นได้จากสองสาเหตุหลัก คือ  1. การเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น การทำให้ดูเป็นแบบอย่าง, การแนะนำ, การชักชวน,  การอบรมสั่งสอน,...

‹ Navigate ›