You Are Browsing ‘อื่นๆ’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จากการที่ผู้เขียน อาศัยอยู่ภาคเหนือ ต้องผจญกับฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะปีนี้ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้เพิ่มเป็นอย่างมาก...

ประเทศใดมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการสังคมดี มีรัฐสวัสดิการดี เงินเฟ้อไม่สูง มีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีวิธีพิจารณาอย่างไร    10 ปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศน่าอยู่อาศัย มีดังนี้    1....

“วิธีรวยขึ้นสองเท่า โดยไม่ยากเย็น” ถอดบทเรียนจาก #วิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้ง ความเป็นผู้รู้ #พหูสูต เป็นมงคลชีวิตแก่ใคร? #ความไม่เที่ยงแท้ จะให้คุณหรือให้โทษก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ———————————– ถามว่า...

  หาตัวเองให้เจอ เราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี มีความสามารถอะไรบ้าง มีอะไรที่เราทำได้สำเร็จมาแล้วบ้าง สำเร็จในระดับใด เพียงพอเลี้ยงชีพหรือร่ำรวยไหม ตัวเราทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ทางใดบ้าง วิเคราะห์ว่าเราเคยผิดพลาดอะไรบ้าง...

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอ่านข้อความนี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ก็ไม่เป็นที่สงสัยว่าเราทุกคนได้ถูกนำเอาเทคโนโลยีมายัดใส่มืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องคอยติดตามข่าวสารความเป็นไป ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอผ่านทางหน้าจอต่างๆ...

ชีวิต ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ล้มเหลว จะร่ำรวยทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน อยู่ที่องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ ปัจจัย 4 ประการของความสำเร็จ ความรู้เท่าทัน การประเมินความเสี่ยง การคาดการณ์ที่แม่นยำ การตัดสินใจที่ถูกต้อง ปัจจัย...

#มหามิตร ของไทย คือ #ญี่ปุ่น ไม่ใช่ #สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ช่วยกลับซ้ำเติม บทเรียนเรื่อง #มิตรแท้ จาก #วิกฤติต้มยำกุ้ง ก.ค. 2540 ไทยทำตัวเองหรือมีคนทำให้ กลุ่มคนชั่วที่สุดที่ทำร้ายประเทศไทยในวิกฤติประวัติศาสตร์นี้มีใครบ้าง...

การเห็นวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและมุ่งตรงไปตามแผนที่วางไว้ได้ดีเพียงใด คนที่ลงเรือลำเดียวกันเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าปัจจัยภายนอก การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยสำคัญ คือ การมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่...

ความเป็นไปและจุดเด่นของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงเรื่อง Brexit การขอแยกตัวออกไปของอังกฤษ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป มีความน่าสนใจอย่างไร เราจะมาเล่าให้ฟัง ที่ตั้ง...

มีวัดไปทำไม? วัดเป็นพุทธพาณิชย์? พระไม่ทำมาหากิน? เอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือ? รายรับรายจ่ายวัด 2-3 แสนล้านบาทต่อปี จะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร?...

‹ Navigate ›