You Are Browsing ‘อื่นๆ’ Category

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เลือกดูคำศัพท์ตามตัวอักษรแต่ละตัวได้ในสารบัญ ตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร   A a  อา abuelo (อาบวยโล่) ปู่  ตา abuela (อาบวยล่า) ย่า ยาย Adiós  (อาดีโอ้ส)...

การแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ แต่ละภาษามีหลักการใช้ไวยากรณ์คล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week...

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน เริ่มต้น Maintenant, nous allons faire la méditation. ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน Il est temps pour nous d’être calme  ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ et de profiter de...

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส   เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน Présent (Simple Present Tense) Basic Sentence StructureSubject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง...

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก...

การปลูกผักออแกนิคดีอย่างไร เราสามารถตระหนักได้ด้วยตรรกะพื้นฐาน คือ เหตุใดเราจะต้องนำเอาอาหารที่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปในร่างกาย...

การทำสวนเกษตรอินทรีย์หรือสวนออแกนนิค​ Organic Garden นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คนทำสวน Gardeners มีความพยายามที่จะทำสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ Bountiful,  เป็นผลดีต่อสุขภาพ Healthy, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Ecologically...

วิธีแต่งประโยค Present Perfect Tense เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์ Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian  เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ...

‹ Navigate ›