สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1 เรียน 100 กว่าคำศัพท์ บทสนทนาเบื้องต้น เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนด้วยตนเอง บทเรียนสัปดาห์ที่ 10

Posted on ก.พ. 22 2018 - 4:48pm by DMR
Categorized as
592
Tagged as

สารบัญ

สูตรลัดแต่งประโยค ชุดที่ 1

เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์

Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian 

การพูดหลายภาษานั้นเป็นความท้าทายไหวพริบปฏิภาณอย่างมาก คุณจำเป็นที่จะต้องจำทางลัดเกี่ยวกับการแต่งประโยคให้ได้เร็วที่สุด เร่ิมจากประโยคง่ายๆ สังเกตคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้บ่อย ให้มีอะไรได้พูดไปก่อน  ซึ่งทำให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ในบทความนี้เราจะมาเรียนสูตรลัดในการเรียนภาษา โดยอาศัยการจำโครงสร้างประธาน คำกิริยาหลัก แล้วจึงเติมคำนามที่เป็นกรรม โดยเราจะใส่จำนวนและคำคุณศัพท์ต่างๆ ลงไปขยายความด้วยก็ได้

เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
ก่อนนำไปทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ ต่อไป ท่านสามารถเลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการได้ใน สารบัญ

บทความแนะนำเพื่อการเรียนหลายภาษา

 

อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5Week6Week7, Week8, Week 9

 

โครงสร้างประโยคชุดที่ 1 

Basic Sentence Structure
Subject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง

ต่อไปนี้เป็นโครงสร้างประโยคหรือกลุ่มคำ วลีที่จะเป็นท่อนแรกของการแต่งบทสนทนา โดยแบ่งตามหมวดกิริยาที่ใช้ในรูปแบบเดียวกันได้ ดังนี้

 

ประธานและกิริยา

กล่าวถึงสิ่งที่ มี, ไม่มี,​ ชอบ, ไม่ชอบ, ต้องการ, ไม่ต้องการ, สั่ง, ซื้อ, มันคือ

ลำดับภาษา : ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน

Simple Present Tense

กดที่ link คำกิริยา เพื่อดูวิธีผันกิริยาเมื่อใช้กับประธานตัวอื่นๆ ได้

ฉันมี :  I have,  J’ai,  (Yo) tengo
ฉันไม่มี :  I don’t have,  Je n’ai pas, No tengo

ฉันสั่ง :  I order, Je commende,   pido

ฉันซื้อ : I buy, J’achète,  (Yo) compro

ฉันชอบ :  I like, J’aime, Me gusta / Me gustan
ฉันไม่ชอบ : I don’t like, Je n’aime pas,  No me gusta / No me gustan

ฉันต้องการ : I want, Je veux  ,Quiero
ฉันไม่ต้องการ : I don’t want, je ne veux pas, No quiero

ฉันจำเป็นต้องมี :  I need, J’ai besoin (de/d’un/des)/ Il me faut, Necesito
ฉันไม่จำเป็นต้องมี : I don’t need, Je n’ai pas besoin, No necesito

มันคือ : It is, C’est, Este es/Es

ภาษาสเปน gusta ใช้กับเอกพจน์​, gustan ใช้กับพหูพจน์

Present Perfect Tense

กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผลของมันยังคงส่งต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ฉันได้มี : I have had,  j’ai eu,  (Yo) he tenido
ฉันไม่เคยได้มี : I have never had, Je n’ai jamais eu / Je n’ai pas eu, nunca he tenido
ฉันไม่ได้เคยได้ซื้อ : I have never bought, je n’ai jamais acheté,  Nunca compré

ในภาษาฝรั่งเศสนั้น มันสามารถใช้ในความหมายของ Past Tense ได้ด้วย

Past Simple Tense

ฉันเคยมี :  I had, j’avais, tuve
ฉันไม่เคยมี : I never had, Je n’avais jamais eu,  nunca tuve

เรียนเพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

 กรรมตรง

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ คำนาม วลีหรือกลุ่มคำที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมตรง
ศึกษาวิธีใส่ Articles นำหน้านามแต่ละเพศที่นี่

ศัพท์สมาชิกในครอบครัว

พ่อ : father/fathers,  père/pères m,  padre/padres m
ลูกชาย : son/sons, fils/garçon m , hijo/hijos m
พี่ชาย, น้องชาย : brother/brothers,  frère/frères m,  hermano/hermanos m
หลานชาย : nephew/nephews, neveu/neveux m, sobrino/sobrinos m

ครอบครัว : family/families, famille/familles f, familia/familias f
แม่ : mother/mothers, mère/mères f,  madre/madres f
ลูกสาว : daughter/daughters,  fille/filles f, hija/hijas f
พี่สาวน้องสาว : sister/sisters,  sœur/sœurs f, hermana/hermanas f

ศัพท์เกี่ยวกับผู้คนรอบตัว

ผู้คน : people,   gens mp ,  gente f / persona f
เพื่อน :  friend,  ami m,  amigo m / amiga f
เพื่อนร่วมงาน : colleague,  collègue mf,  colega mf
หัวหน้า : boss, chef m/ patron m / patronne f ,  jefe m jefa f
ไอดอล : idol, idole f,  ídolo m

ศัพท์การเงิน

เงิน : a money / some money, de l’agent, dinero / un poco de dinero
เงินจำนวนมาก : much money,  beaucoup d’agent , mucho/tanto dinero
บัญชีธนาคาร :  a bank account, compte bancaire / compte en banque m , cuenta bancaria f
หนี้ : debt/many debts,  des dettes/autant de dettes, deuda/muchas deudas
ธนบัตร : bank note(s),  billet m/les billets de banque,  billet m/ billetes de banco
เหรียญ : coin(s), pièce de monnaie f / les pièces de monnaie, moneda/monedas f
เครดิตการ์ด : a credit card, (d’)une carte de credit/(de) la carte de credit, una/la tarjeta de crédito
ค่าใช้จ่าย : expense/expenses, dépense f// beaucoup de dépense//les dépenses, gusto m //  los gustos
รายได้ : income/incomes // revenu/revenues , revenu m/les revenus, ingreso m/los ingresos

ศัพท์การงาน กิจกรรม การเรียน

งาน   job,  métier m,  trabajo m

การนัดหมาย : an appointment,   rendez-vous m,     cita/citas f
เวลาว่าง : a free time/period,   temps libre m,   tiempo libre m
กิจกรรม : an activity/activities,   activité m/des activités,  actividad f/actividades
ชั่วโมงเรียน :  a class/classes,  cours m, clase f
คำถาม : a question/some questions,  question f/quelques questions,  pregunta f/algunas preguntas
คำตอบ : an answer,   résponse f,   respuesta f
สำนักงาน : office, bureau m, oficina f
ตำแหน่ง : position, position f, posición f
ช่องทางติดต่อ  : contact,  contact m, contacto m
รอบ,คาบเรียน : session, séance f, sesión f
รอบเช้า/รอบบ่าย : morning/afternoon session, cours du matin/de l’après-midi, clases de la mañana

ศัพท์เก่ียวกับสิ่งรอบตัว

หนังสือนิตยสาร  magazine, magazine m,  revista f
ช่องโทรทัศน์ television channel, une chaîne de télévision, un canal de televisión
ธรรมชาติ nature, nature f, naturaleza f

ศัพท์เกี่ยวกับทรัพย์สิน สถานที่ อาคาร บ้านเรือน

บ้าน : a house/many houses,   une maison/beaucoup de maisons,   una casa/muchas casas
รถยนต์ : a car/many cars,   une voiture/autant de voitures,   un carro/muchos carros
อพาร์ทเม้น : an apartment/many apartments ,   un appartement / beaucoup d’appartements/de nombreux appartement,   un apartamento / muchos apartamentos
ห้อง : a room / many rooms,   une chambre/de nombreuses chambres ,  una habitación/muchas habitación
ห้องน้ำ : a bathroom / many bathrooms,   une salle de bain/beaucoup de salles de bains,   un baño /muchos baño
ห้องครัว : a kitchen/two kitchens,   une cuisine/deux cuisines,   una cosina/dos cosinas
ห้องกินข้าว : a dining room/dining rooms,   une salle à manger/ salles à manger,   une comedor/comedores
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า changing room/wardrobe/locker room, vestiaire m, vestuario m

ศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ 

สุขภาพดี : a good health,    bonne santé f,    buena salud f
ความดันโลหิตสูง : high blood pressure,   de hypertension,    la tensión alta/hipertensión arterial
อัตราการเต้นหัวใจ :  heart rate/pulse,    rythme cardiaque f/la fréquence cardiaque m,   ritmo cardíaco m/ frecuencia cardíaca f/pulso m
ระดับน้ำตาลในเลือดสูง : high blood sugar level/Hyperglycemia une élévation du taux de sucre /taux élevé de sucre dans le sang/d’hyperglycémie,    una subida del azúcar en sangre/altos de azúcar en sangre // la/de hiperglucemia
ลมหายใจ : breath, souffle m  respiration f  haleine f, aliento m respiración f

ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร

เมนู : menu,   menu m,   menú m
อาหาร : food/foods,  aliment m,    alimento m
เครื่องดื่ม : drink/drinks,   boisson/boissons f,    bebida/bebidas f
ของหวาน : dessert,  dessert m,   postre m
ผัก : vegetable(s),     légume/légumes m,      vegetal m/vegetals //  verdura m/verduras
ผลไม้ : fruit(s),      fruit m/fruits ,       fruta  f/frutos
ข้าว : rice,  riz m,  arroz m
เนื้อสัตว์ : meat,  viande f,  carne f
อาหารทะเล : seafood,  fruits de mer m,  marisco m
เส้นก๋วยเตี๋ยว : noodles,  nouilles f,  fideos m

เนื้อหมู : pork,   porc m,   cerdo m
เนื้อไก่ : chicken,   poulet m,    pollo m
เนื้อวัว :
beef,    viande de boeuf  f,  carne de vaca f
เนื้อลูกแกะ :
lamb,  viande d’agneau f   , cordero m
เนื้อแกะ : sheepmeat/mutton,   viande de mouton f,    carne ovina
เนื้อแพะ :
goat meat,  viande de chèvre   , carne (f) de cabra
ปลา
  : fish , poisson m , pez m pescado m
แฮม : ham,  jambon m (jambon fumé/cuit, omlette/sandwich au jambon),  jamón m (crudo) / jamón serrano /jamón de York
ไส้กรอก : sausage, saucisse f  / (ready to eat) saucisson m,  salchicha f / salchicha de queso (cheese)
เบคอน : bacon,  lard m / lard maigre(streaky)/fumé (smoked) bacon m, bacon m panceta f,

พาย : pie
เค้ก : cake

น้ำตาล : sugar
น้ำปลา : fish sauce
น้ำส้มสายชูหมัก : vinegar
น้ำมันมะพร้าว : coconut oil
อาหารเสริม : supplement
วิตามิน : vitamin
เอ็นไซม์ : enzyme

 

 ตัวอย่างประโยค ชุดที่ 1

เมื่อเรานำเอา ประธาน กิริยา และกรรมตรง ในหมวดที่ 1 มาเชื่อมกันทั้งหมดจะได้รูปแบบประโยค ดังตัวอย่างต่อไปนี้

I have + a brother = I have a brother
J’ai + un frèreJ’ai un frère
Tengo + un hermanoTengo un hermano

เมื่อคุณเข้าใจดังนี้แล้ว คุณก็จะสามารถสลับสับเปลี่ยนคำศัพท์อื่นๆ มาใช้แต่งประโยคที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างภาษาฝรั่งเศส เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน

ประธานและกิริยา

A. แบบใช้สรรพนาม (Pronouns)

J’ai
ฉันมี

Je n’ai pas
ฉันไม่มี

Vous avez
คุณมี(ทางการ)

Vous n’avez pas
คุณไม่มี(ทางการ)

Tu as
คุณมี (สนิทกัน)

Tu n’a pas
คุณไม่มี (สนิทกัน)

Il/Elle a
เขา/เธอ มี

Il/Elle n’a pas
เขา/เธอ ไม่มี

Nous avons
พวกเรามี

Nous n’avons pas
พวกเราไม่มี

Ils ont
พวกเขามี
Ils n’ont pas
พวกเขาไม่มี

Elles ont
พวกเธอมี
Elles n’ont pas
พวกเธอไม่มี

B. แบบใช้คุณศัพท์ความเป็นเจ้าของ
(Les Adjectifs Possessifs)

Mon ami a
เพื่อนของฉันมี

Mes amis sont
เพื่อน(พหูพจน์)ของฉันมี

Mon collègue a
เพื่อนร่วมงานของฉันมี

Mon petit ami a
แฟน(ผู้ชาย)ของฉันมี

Ma copine a
Ma petite amie a
แฟน(ผู้หญิง)ของฉันมี

Votre frère a
Ton frère a
พี่ชายหรือน้องชายของคุณมี

Votre sœur a

Ton mari
สามีของคุณ

Ta sœur a
พี่สาวหรือน้องสาวของคุณมี

Notre fille a
ลูกสาวของเรามี

Nos filles ont
ลูกสาว(พหูพจน์) ของเรามี

Son fils a
ลูกชายของเขา/เธอมี

Sa fille a
ลูกสาวของเขา/เธอมี

Leur oncle a
ลุงของพวกเขามี

Leur grand-mère a
ย่า/ยายของพวกเขามี

Leurs parents ont
พ่อแม่ของพวกเขามี

คุณสามารถเปลี่ยนเอาคำอื่นมาใช้แทนได้ โดยระบุความเป็นเจ้าของตามเพศ ความเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ของคำนามนั้นๆ

กรรมตรง

ตัวอย่าง

J’ai une famille หรือ J’ai la famille
ฉันมีครอบครัว

Notre fille a un enfant
ลูกสาวของเรามีลูกชาย

une famille
ครอบครัว

un père
พ่อ

une mère
แม่

un papa
พ่อ

une maman
แม่un grand-père
ปู่

un mari
สามี

une femme
ภรรยา

un enfant
ลูกชาย

une enfant
ลูกสาว

un fils
ลูกชาย

une fille
ลูกสาว

les petits-enfants
หลานๆ

un petit-fils
หลานชาย

une petite-fille
หลานสาว

un oncle
ลุง

une tante
ป้า

un cousin
ลูกพี่ลูกน้องผู้ชาย

une cousine
ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิง

un neveu
หลานชาย
บุตรชายของพี่หรือน้อง

une niéce
หลานสาว
บุตรสาวของพี่หรือน้อง

un beau-père
พ่อเลี้ยง

une belle-mère
แม่เลี้ยง

un demi-frère
พี่หรือน้องชายร่วมบิดาหรือมารดา

une demi-soeur
พี่หรือน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดา

(สามารถเปลี่ยนจาก un/une มาใช้ Definite Articles คือ le / la ได้ตามแต่บริบท)

 

อ่านคลิ๊กเพื่อตัวอย่างประโยคฝรั่งเศสอีกหลายรูปแบบได้ที่บทความนี้ 

รูปแบบการแต่งประโยคเพิ่มเติม

คลิ๊กเลือกหัวข้อที่คุณต้องการ

การใส่ Definite Articles

ภาษาฝรั่งเศส

มีรูปแบบดังนี้

  1. Le (หน้านามเพศชาย เอกพจน์ masculine singular),
  2. La (หน้านามเพศหญิง เอกพจน์ feminine singular),
  3. L’ (หน้านามที่ขึ้นต้นด้วยสระ followed by a vowel),
  4. Les (หน้านามที่เป็นพหูพจน์ plural ทั้งเพศชายและหญิง).

ภาษาสเปน

el หน้าคำนามเพศชาย เอกพจน์
los หน้าคำนามเพศชาย พหูพจน์
la หน้าคำนามเพศหญิง เอกพจน์
las หน้าคำนามเพศหญิง พหูพจน์

Spanish Definite Articles

Spanish Definite Articles

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response