ปัจจัยที่ทำให้ประเทศน่าอยู่ มีรัฐสวัสดิการดี เงินเฟ้อไม่สูง

Posted on ม.ค. 17 2019 - 7:32am by DMR
ประเทศใดมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการสังคมดี
มีรัฐสวัสดิการดี เงินเฟ้อไม่สูง มีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีวิธีพิจารณาอย่างไร 
 
 
1. มีงานวิจัย มีนวัตกรรม เทคโนโลยีก้าวหน้า
2. มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ มีทรัพยากร  แร่ธาตุ น้ำมัน ทองคำ Palladium เงิน เป็นต้น
3. ส่งออกได้เกินดุลที่นำเข้า
4. ไม่พึ่งพาเงินกู้ตปท. มากเกินไป
5. มีผังเมืองดี การจัดการโครงสร้างพื้นฐานดี
6. มีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศดี
7. เก็บภาษีคนรวยขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น และกระจายเงินเพื่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม 
8. มีความมั่นคงทางการเมือง คอรัปชั่นต่ำ
9. ผู้คนมีจิตใจดีงาม อาชญากรรม ความรุนแรงต่ำ สังคมปลอดยาเสพติด สิ่งมึนเมา
10. สื่อมีคุณภาพ มีเสรีภาพในการนำเสนอ
 
#อุอากะสะ#เศรษฐกิจมหภาค
ขยันหาทร้พย์ รู้จักวิธีใช้ รู้จักเก็บ ให้คนดีเป็นหัวหน้า
 
ภาพประกอบ
 

Top 10 Happiest Countries 2018

ลำดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

DYPPTfyX0AAcnqY
 
Biggest U.S. trade deficits, by country
สหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศใดมากที่สุด ในด้านใดMW-GD170_trade__20180206125205_MG

 

LEADERS IN INNOVATION

ประเทศผู้นำด้านนวัตกรรม

Indepths_8b98856f5e4c49018db10480dec85d96

World Press Freedom Visualized

ลำดับประเทศด้านการให้เสรีภาพสื่อ

chartoftheday_13640_press_freedom_index_n

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response