เรียนภาษาอิตาลี คำสรรพนาม การแต่งประโยคปัจจุบันกาล 30 กว่าคำศัพท์และตัวอย่าง Learn English-Thai-Italian|Pronoun|Present Simple Tense| 12+ Example Phrases

Posted on ม.ค. 6 2018 - 8:33am by DMR

สารบัญ

SUBJECT PRONOUN 

สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

Italian-English-Thai Phrases for Beginners

Learn Italian-English

You can use the subject pronoun to replace the word that appears more than one time to avoid the repetition.

คุณสามารถใช้คำสรรพนามมาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เพื่อทดแทนการกล่าวซ้ำถึงบุคคล กลุ่มคำ หรือสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น
Mary is a woman. (English)  แมรี่เป็นผู้หญิง (Thai)
Mary è una donna. (Italian)
Mary —> She = subject pronoun
Mary —> She  (English) —> She is beautiful.
Mary —> เธอ  (Thai) —> เธอเป็นผู้หญิงสวย, เธอสวย
Mary —> Lei (Italian) —>  (Lei) é bellissima
(In Thai, we don’t say “เธอเป็นสวย” but we say “เธอเป็นผู้หญิงสวย” or “เธอสวย”)

Italian-English

Italian-English

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา


SUBJECT PRONOUNS IN ITALIAN – ENGLISH – THAI

Singolare/Singular/เอกพจน์

io / I  / ผม, ดิฉัน, ฉัน

ผม (phom) – formal, informal, used by male speakers
ดิฉัน (di-chan) – formal, used by female speakers
ฉัน (chan) – informal, used by female and male speakers
กู (gu) – informal, overly familiar (Mostly considered impolite)

tu / you (familiar) / คุณ (สนิท,กันเอง)
lui (egli/esso) / he / เขา
lei (ella/essa) / she / เธอ
Lei / you (formal) / คุณ (แบบทางการ แบบสุภาพ)

Plurale/Plural/เอกพจน์

noi / we / เรา
voi / you (familiar) / พวกคุณ พวกแก พวกเธอ (สนิท กันเอง)
loro (essi) / they (masculine) / พวกเขา (ชายล้วน หรือชายหญิงรวมกัน)
loro (esse) / they (feminine) / พวกเธอ (หญิงล้วน)
Loro / you (formal) / พวกคุณ (แบบสุภาพ ทางการ)

In spoken language, we use “‘lui, lei and loro” in present-day. We might have seen the words “egli, ella, essi, esse” in written language.

ในปัจจุบันเราจะใช้ ‘lui, lei and loro” ในภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคุณอาจจะได้พบเห็น “egli, ella, essi, esse” ในภาษาเขียนมากกว่าในภาษาพูด

PRESENT SIMPLE TENSE

The Sentence Structure

(SVO) Subject + Verb + Object

ประธาน + กิริยา + กรรม

Example Phrases

Singolare/Singular/เอกพจน์

io / I  / ผม, ดิฉัน, ฉัน

(io) sono John.

 • my name is John.
 • ผมชื่อจอห์น


(io) sono suo padre.

 • I am his father.
 • ฉันเป็นพ่อของเขา

 

tu / you (familiar) / คุณ (สนิท,กันเอง)

(tu) sei uno studente.

 • you are a student.
 • คุณเป็นนักเรียน

(tu) sei mia figlia.

 • you are my daughter.
 • เธอ(คุณ)เป็นลูกของฉัน
lui / he / เขา

(lui) è mio figlio.

 • he is my son.
 • เขาเป็นลูกชายของฉัน
lei / she / เธอ

(lei) è mia sorella.

 • she is my sister.
 • เธอเป็นน้องสาวของฉัน
Lei / คุณ (แบบทางการ แบบสุภาพ)

(Lei) conosciate il mio nome

 • you know my name.
 • คุณรู้จักชื่อของฉัน

Plurale/Plural/พหูพจน์

noi / we / เรา

(noi) siamo loro amici

 • we are their friends.
 • เราเป็นเพื่อนของพวกเขา
voi / you (familiar) / พวกคุณ พวกแก พวกเธอ (สนิท กันเอง)

(voi) uscite con mia figlia.

 • you go out with my daughter.
 • พวกคุณออกไปกับลูกสาวฉัน
loro (essi) / they (masculine, familiar) / พวกเขา ( กันเอง ชายล้วน หรือชายหญิงรวมกัน)

(loro) sono la tua famiglia

 • they are your family.
 • พวกเขาเป็นครอบครัวของคุณ

loro sono sposati.

 • they are married.
 • พวกเขาเป็นคู่แต่งงานกัน, พวกเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้ว
loro (esse) / they (feminine, familiar) / พวกเธอ (หญิงล้วน)

(loro) sono le vostre ragazzine.

 • They (Those) are your little girls.
 • พวกเธอเป็นเด็กผู้หญิงของคุณ
Loro / you (formal) / พวกคุณ (แบบสุภาพ ทางการ)

Loro hanno una chance

 • You have a chance.
 • พวกคุณมีโอกาส

 

Read more:

https://www.thoughtco.com/italian-subject-pronouns-4062604

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response