3 French Popular Songs, Learn French-English ฟังเพลงฝรั่งเศสเพราะๆ ความหมายดีๆ และเรียนภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ

Posted on ธ.ค. 19 2017 - 3:40pm by DMR

“ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาที่มีความไพเราะงดงามที่สุดภาษาหนึ่งของโลก หลากหลายบทเพลงภาษาฝรั่งเศสมีความลึกซึ้งและสื่อความหมายที่กินใจ มีแนวการแต่งคำร้องในรูปแบบที่โดดเด่น มีเรื่องราวในตัว ได้อ่าน ได้แปลแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน การเรียนภาษาผ่านบทเพลงได้ที่ฟังซ้ำๆ บ่อยๆ ท่วงทำนองเพลงจะทำให้เราจำติดอยู่ในความทรงจำได้นานอย่างเป็นธรรมชาติ ในบทความนี้ เรามาสนุกกับการเรียนคำศัพท์ ประโยคและวลีที่หลากหลายที่คัดจากบทเพลงในภาษาฝรั่งเศสกัน

Screen Shot 2017-12-22 at 17.34.55

ความหมายของตัวย่อ

Abbreviations

n. – noun คำนาม

n.m. masculine noun / คำนามเพศชายของภาษาฝรั่งเศส

n.f. feminine noun / คำนามเพศหญิงของภาษาฝรั่งเศส

n. m. pl. – masculine plural noun / คำนามพหูพจน์เพศชายของภาษาฝรั่งเศส

n. f. pl. feminine plural noun / คำนามพหูพจน์เพศหญิงของภาษาฝรั่งเศส

v. – verb / คำกิริยา

adj. – adjective / คำคุณศัพท์

adv. – adverb / คำกิริยาวิเศษณ์

prep. – preposition / คำบุพบท

We love French music.

We love French music.

3 บทเพลงแรกที่น่าสนใจ

1. TAL – Le sens de la vie

sens

n.m.

 •  meaning ความหมาย
 •  direction, way ทิศทาง, ทางไป
 • sense อารมณ์, ความรู้สึก, ประสาทสัมผัส

Le sens de la vie

 • The meaning of life  ความหมายของชีวิต

sans 

 • prep. without โดยปราศจาก, ที่ปราศจาก, โดยไม่มี

sans même 

 • not even ไม่ได้… ด้วยซ้ำ

sans même voir que le ciel était bleu

 • I didn’t even notice the sky was blue. ไม่ได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

au fond

 • deep down, at the bottom ลึกลงไป

Tout au fond de moi, je n’ai plus jamais peur.

 • Deep inside me, I’ll never be afraid again ลึกลงไปในตัวฉัน ฉันจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไป

entraîner
v.

 • carry away  นำพา, พัดพาไป, กวาดออกไป, นำออกไป
 • take นำ, พา, นำพา, นำมา, นำไป, ทำให้, ทำ, ดึงไป
 • lead to นำไปสู่ นำมาซึ่ง
 • train, coach ฝึก, สอน

J’ai trouvé le sens de la raison qui m’entraîne

 • ฉันได้ค้นพบความหมายของเหตุผลที่นำพาฉันไป

Translation of this song

2. MIKA – Elle me dit

écris – écrire 

v. เขียน, แต่ง (หนังสือ, กลอน, บทเพลง)

chanson

n. f. song เพลง, บทเพลง

contente (,ente) 

adj. happy, pleased มีความสุข, ยินดี

déprimant, déprimante 

adj. depressing ทำให้ผิดหวัง, ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่

Tu deviendras milliardaire.

You will become a millionaire. คุIจะได้เป็นมหาเศรษฐี  

c’est ta vie.

it’s your life. มันเป็นชีวิตของคุณเอง

Fais ce que tu veux.

Do what you want. ทำในสิ่งที่คุณต้องการ

Qu’est-ce tu fous sur Internet ?

What are you doing on the internet? มัวทำอะไรอยู่ที่หน้าอินเตอร์เน็ต

Pourquoi tu gâches ta vie?

Why are you wasting your life? ทำชีวิตให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ทำไม

Ne finis pas comme ton père.

Do not end up like your father. อย่าพบจุดจบเหมือนพ่อของคุณ

Tu auras de quoi être fier.

You will have something to be proud of. นายจะมีบางสิ่งที่น่าภูมิใจ

Tu – informal – คุณ แก นาย เธอ มึง (สรรพนามเรียกคนสนิทกัน)

Translation of this song

 

3. Bella – Maitre Gims

Elle répondait au nom de Bella

 • She answered to the name of Bella. เธอตอบรับกับชื่อเบลล่า (เธอจะตอบรับเมื่อคุณเรียกเธอว่า เบลล่า)

répondait – répondre

v. reply ตอบ, ตอบรับ 

nom 

n.m. name ชื่อ

au nom de

in the name of – ในชื่อว่า

gens

n. m. pl. people –  ผู้คน

les gens du coin 

the local people – ผู้คนในท้องถิ่น 

Les gens me disaient : “Méfie toi de cette fille là”

 • ผู้คนได้บอกกับฉันว่า “ระวังตัวจากผู้หญิงคนนี้ให้ดี”

méfie toi 

 • watch out; be careful; ระวัง, ระวังตัวให้ดี

veut s’en emparer

 • want to take over; want to get their hands on; want to get (it) ต้องการที่จะได้มาครอบครอง

Une beauté sans pareille, tout le monde veut s’en emparer.

 • A beauty unequalled, everybody wanted to get it (her).
 • ความงามที่ไม่มีใครเสมอเหมือน ทุกคนต้องการที่จะได้มัน(เธอ) มาครอบครอง

 

Lyric translation of this song 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response