ประวัติศาสตร์ยุโรป สหภาพยุโรป สกุลเงินยูโร BREXIT

Posted on ธ.ค. 21 2018 - 3:42pm by DMR

ความเป็นไปและจุดเด่นของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงเรื่อง Brexit การขอแยกตัวออกไปของอังกฤษ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป มีความน่าสนใจอย่างไร เราจะมาเล่าให้ฟัง

Population-cartogram_World-2-1

ที่ตั้ง ขนาดและจำนวนประชากรยุโรป เทียบกับประเทศในทวีปอื่น

สหภาพยุโรปในปัจจุบัน

Maproom-EU-countries

ประเทศในสหภาพยุโรป

ในปัจจุบัน ปี 2018 สหภาพยุโรป ประกอบด้วย รัฐสมาชิก 28 ประเทศ มี ประชากรราว 512 ล้านคน  คิดเป็น 6.65% ของประชากรโลก กลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีอัตราการเติบโตของประชากรในช่วงปี 2000 – 2018 น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ มีจำนวนประชากรโดยรวมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศจีน หรือ ประเทศอินเดียด้วยซ้ำ

world population growth

ปัจจุบันทวีปยุโรปมีอัตราการเจริญเติบโตของจำนวนประชากรต่ำที่สุด เมื่อเทียบกันทวีปอื่นๆ

แต่ถึงอย่างไรก็ดี ในการจัดอันดับ ดัชนีประเทศที่คิดค้นนวัตกรรม ปี​ 2018 ประเทศในสหภาพยุโรปติดอันดับถึง 25 ประเทศในอันดับ 50 อันดับแรก โดย 4 อันดับแรก คือ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ สวีเดน และอังกฤษ ตามลำดับ เมืองไทยเราอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก ตามดัชนีชี้วัด global innovation index  

Screen Shot 2018-12-27 at 06.49.15

 

ความเป็นมาของกลุ่มสหภาพยุโรป European Union

สหภาพยุโรปมี ตลาดเดี่ยว ภายใน ผ่านระบบกฎหมาย มุ่งการเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า บริการ ทุนอย่างเสรีในตลาดเดี่ยว มีนโยบายร่วมกันด้านการค้า เกษตรกรรม การประมง การพัฒนาภูมิภาค การควบคุมหนังสือเดินทางถูกยกเลิกภายใน พื้นที่เชงเก้น ในปี 2018 มีสหภาพการเงิน 19 ประเทศซึ่งใช้ สกุลเงินยูโร 

ในยุคล่าอาณานิคมยุโรปมีอำนาจมากที่สุดในโลกจากอาวุธ เทคโนโลยีและกำลังทหาร แต่ในปัจจุบันความเข้มแข็งเหล่านี้อยู่กับ อเมริกา 

ชาติยุโรปนั้น มีอิทธิพลต่อผู้คนในทวีปอื่นๆ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร เราสามารถศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ในช่วงของการล่าอาณานิคม

ลัทธิอาณานิคม colonialism

การสร้างอาณานิคมมีมาแต่สมัยโบราณ คือ จักรวรรดิอาฟริกา กรีก โรมัน อียิปต์ ส่วนการขยายอาณานิคมสมัยใหม่ เริ่มจาก สเปน โปรตุเกส ได้ค้นพบดินแดนใหม่ๆ ใน ยุคแห่งการสำรวจ ตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 15

อิทธิพลที่เป็นแรงผลักดันของยุคสำรวจ

1. ความรู้ในยุค ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ซึ่งทำให้มีการพัฒนาเรือที่แข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีขึ้น และเดินทางได้ไกลขึ้น

2. อารยธรรมตะวันออก ที่ได้รับรู้จากการติดต่อกันตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด เป็นสิ่งมีคุณค่าที่ดึงดูดใจให้ชาวตะวันตกเดินทางไปแสวงหาโลกตะวันออก

3. ความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ การค้าของยุโรป ศตวรรษที่ 15 กรุงคอนแสตนติโนเบิลและดินแดนจักรวรรดิไบแซนไทน์ถูกยึดครองโดยมุสลิม ปี ค.ศ. 1453 การค้าทางบกกับโลกตะวันออกไม่สามารถทำได้ จึงต้องสำรวจทางทะเล

 จักรวรรดิทวีปยุโรป

ในช่วง ศตวรรษ ที่ 16 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ ชาติยุโรป ตั้งอาณานิคมขึ้นใน ทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา โดยได้มีการดำเนิน ลัทธิพาณิชยนิยม  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศแม่ โดยใช้กำลัง ทหาร ไปรบแย่งชิงทรัพยากร และเอาประเทศอื่นเป็นเมืองขึ้น

มีอาณานิคมของประเทศต่างๆ ดังนี้

 1. สหราชอาณาจักรอังกฤษ
 2. ฝรั่งเศส
 3. รัสเซีย
 4. ฮอลแลนด์
 5. ออสเตรีย
 6. ฮังการี
 7. อิตาลี
 8. เยอรมัน
 9. เบลเยี่ยม
 10. เดนมาร์ก
 11. สวีเดน
 12. โปแลนด์-ลิทัวเนีย
 13. โรมาเนีย

ยุโรปทำสงครามกันเอง

 

Brexit คือ อะไร

Brexit คือ British + Exit

British คือ คนของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ เวลส์ ต้องการออกจากความเป็นสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป

คำถาม คือ อังกฤษจะเป็นอย่างไรหลังออกจากสหภาพยุโรป จะมีข้อตกลงอย่างไร ค้าขายกับสหภาพยุโรปด้วยเงื่อนไขใด

 

ที่มาของข้อมูล

1. ลัทธิอาณานิคม wikipedia

2. Brexit : ความรุ่งเรืองของอังกฤษสู่จุดจบของ EU

3. การสำรวจทางทะเล

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response