ต้นชาเขียว ต้นชาอู่หลงมีจริงหรือไม่? ความจริงเรื่องชา วิธีการชงเพื่อรักษาคุณภาพและกลิ่นหอมละมุน 10 INTERESTING FACTS ABOUT TEA | English-Thai

Posted on ธ.ค. 30 2017 - 12:57pm by DMR

ชานั้นเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก การดื่มชาเป็นเรื่องของรสนิยมและศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนประณีต ชาอู่หลงและชาเขียวก็มีความเป็นที่นิยมอย่างมากในเมืองไทยเรา  ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชาในแต่ละประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดกันได้ไม่รู้จบ

เวลาไปเดินห้างเราจะได้พบชาในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หลากหลายตัวเลือก และมีหลายเกรด มีรสชาติที่หอมละมุนแตกต่างกันเช่น ชาเขียว ชาอู่หลง ชาดำ ชาขาว เป็นต้น เราอาจจะเคยคิดว่า มันมาจากต้นชาที่เป็นคนละประเภท เช่น ชาเขียวมาจากต้นชาเขียว ชาอู่หลงมาจากต้นชาอู่หลง ซึ่งความจริงแล้วเป็นอย่างไร อะไรทำให้ชาแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นความจริงที่ทำให้เรารู้จักเครื่องดื่มชามากยิ่งขึ้น เมื่อเราไปนั่งในวงน้ำชาก็คงจะได้มีเรื่องพูดคุยกันถูกคอกับผู้ร่วมสนทนา มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง มาติดตามกัน

10 FACTS THAT MOST PEOPLE DIDN’T KNOW ABOUT TEA

Tea Time

It’s tea time.

ความจริง 10 ประการที่หลายๆ คนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องดื่มชา

1. Tea is the second most popular and widely consumed beverage in the world after plain water.

ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมบริโภคเป็นอันดับสองของโลก รองลงมาจากน้ำเปล่า

2. Every style of tea are made from the same type of plant called Camellia sinensi.

ชาทุกรูปแบบทำขึ้นมาจากต้นไม้ประเภทเดียวกัน ชื่อว่า Camellia sinensi.

Camellia Sinensi or Tea Plant

3. There are 4 major types of Tea: Black, Green, Oolong and White.

ชามี 4 ประเภทหลักๆ คือ ชาดำ, ชาเขียว, ชาอู่หลง, และชาขาว

4. The different ways of processing the leaves and  level of contact with oxygen determine the types of tea.

กรรมวิธีการผลิตหลังจากเก็บใบชาและระดับการทำปฏิกิริยา(ออกซิเดชั่น) กับออกซิเจนในอากาศ เป็นตัวแบ่งประเภทของชา 

5. In Chinese, Oolong is known as Wu Long which means the black dragon.

ในภาษาจีน คำว่า อู่หลง มาจาก Wu Long หมายถึง มังกรสีดำ 

Guidelines for Preparing Tea

www.itoen.com

6. Steeping tea for too long and with too hot water can dissolve tannins and destroy the delicate aromatics compounds of the tea, and the tea will be too bitter. 

การแช่ชาในน้ำที่ร้อนเกินไปและนานเกินไป สามารถละลายสาร tannins และทำลายสารที่ทำให้ชามีกลิ่นหอมละมุน ทำให้ชามีรสขม 

8. Brewing green tea at lower temperatures will keep its overall flavor and sweetness.

การชงชาเขียวในน้ำที่ไม่ร้อนจัดเกินไปจะช่วยรักษากลิ่นหอมและรสหวานของมันไว้ได้

9.  The full flavor contained in the tea leaves will not be extracted if the water is too cool. 

กลิ่นหอมของใบชาจะไม่แตกตัวออกมาอย่างเต็มที่หากน้ำเย็นเกินไป

10. Oolong tea has been produced in Thailand for a long time.

ชาอู่หลงผลิตในเมืองไทยมายาวนานแล้ว

Tea Steeping Chart

Tea Steeping Chart อุณหภูมิน้ำและระยะเวลาแช่ใบชาแต่ละประเภท

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response