สูตรลัดแต่งประโยคฝรั่งเศส ชุดที่ 1 รวม 100 กว่าคำศัพท์ บทสนทนาเบื้องต้น เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเอง

Posted on ก.พ. 24 2018 - 7:05pm by DMR

สูตรสำเร็จการแต่งประโยคภาษาฝรั่งเศส

 

เรื่องครอบครัว สมาชิกในบ้าน

Présent (Simple Present Tense)

Basic Sentence Structure
Subject + Verb + Object  =  ประธาน + กิริยา + กรรมตรง

ประโยคเหล่านี้แสดงถึงความจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างประโยคปัจจุบันกาลที่หลากหลายโดยจับคู่กลุ่มคำจากช่อง ประธานและกิริยา + กรรมตรง ตามหมวดคำศัพท์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประธานและกิริยา

A. แบบใช้สรรพนาม (Pronouns)

J’ai
ฉันมี

Je n’ai pas
ฉันไม่มี

Vous avez
คุณมี(ทางการ)

Vous n’avez pas
คุณไม่มี(ทางการ)

Tu as
คุณมี (สนิทกัน)

Tu n’a pas
คุณไม่มี (สนิทกัน)

Il/Elle a
เขา/เธอ มี

Il/Elle n’a pas
เขา/เธอ ไม่มี

Nous avons
พวกเรามี

Nous n’avons pas
พวกเราไม่มี

Ils ont
พวกเขามี
Ils n’ont pas
พวกเขาไม่มี

Elles ont
พวกเธอมี
Elles n’ont pas
พวกเธอไม่มี

B. แบบใช้คุณศัพท์ความเป็นเจ้าของ
(Les Adjectifs Possessifs)

Mon ami a
เพื่อนของฉันมี

Mes amis sont
เพื่อน(พหูพจน์)ของฉันมี

Mon collègue a
เพื่อนร่วมงานของฉันมี

Mon petit ami a
แฟน(ผู้ชาย)ของฉันมี

Ma copine a
Ma petite amie a
แฟน(ผู้หญิง)ของฉันมี

Votre frère a
Ton frère a
พี่ชายหรือน้องชายของคุณมี

Votre sœur a

Ton mari a
สามีของคุณ

Ta sœur a
พี่สาวหรือน้องสาวของคุณมี

Notre fille a
ลูกสาวของเรามี

Nos filles ont
ลูกสาว(พหูพจน์) ของเรามี

Son fils a
ลูกชายของเขา/เธอมี

Sa fille a
ลูกสาวของเขา/เธอมี

Leur oncle a
ลุงของพวกเขามี

Leur grand-mère a
ย่า/ยายของพวกเขามี

Leurs parents ont
พ่อแม่ของพวกเขามี

คุณสามารถเปลี่ยนเอาคำอื่นมาใช้แทนได้ โดยระบุความเป็นเจ้าของตามเพศ ความเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ของคำนามนั้นๆ

กรรมตรง

ตัวอย่าง

J’ai une famille หรือ J’ai la famille
ฉันมีครอบครัว

Notre fille a un enfant
ลูกสาวของเรามีลูกชาย

une famille
ครอบครัว

un père
พ่อ

une mère
แม่

un papa
พ่อ

une maman
แม่un grand-père
ปู่

un mari
สามี

une femme
ภรรยา

un enfant
ลูกชาย

une enfant
ลูกสาว

un fils
ลูกชาย

une fille
ลูกสาว

les petits-enfants
หลานๆ

un petit-fils
หลานชาย

une petite-fille
หลานสาว

un oncle
ลุง

une tante
ป้า

un cousin
ลูกพี่ลูกน้องผู้ชาย

une cousine
ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิง

un neveu
หลานชาย
บุตรชายของพี่หรือน้อง

une nièce
หลานสาว
บุตรสาวของพี่หรือน้อง

un beau-père
พ่อเลี้ยง

une belle-mère
แม่เลี้ยง

un demi-frère
พี่หรือน้องชายร่วมบิดาหรือมารดา

une demi-soeur
พี่หรือน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดา

(สามารถเปลี่ยนจาก un/une มาใช้ Definite Articles คือ le / la ได้ตามแต่บริบท)

เรื่องอารมณ์ ความรู้สึกและภาวะสุขภาพ

บอกความรู้สึก กิริยา avoir

กรณีนี้ หมายถึง ประธานของประโยค รู้สึก หรือ มีความรู้สึก ตามด้วยคำคุณศัพท์

Présent (Simple Present Tense)

A. แบบใช้สรรพนาม (Pronouns) 

J’ai
ฉันรู้สึก

Je n’ai pas
ฉันไม่รู้สึก

Vous avez
คุณ(ทางการ) รู้สึก

Vous n’avez pas
คุณ(ทางการ)ไม่รู้สึก

Tu as
คุณ(สนิทกัน)รู้สึก

Tu n’a pas
คุณไม่(สนิทกัน)รู้สึก

Il/Elle a
เขา/เธอ มีความรู้สึก

Il/Elle n’a pas
เขา/เธอ ไม่มีความรู้สึก

Nous avons
พวกเรามีความรู้สึก

Nous n’avons pas
พวกเราไม่มีความรู้สึก

Ils ont
พวกเขามีความรู้สึก
Ils n’ont pas
พวกเขาไม่รู้สึก

Elles ont
พวกเธอรู้สึก
Elles n’ont pas
พวกเธอไม่รู้สึก

B. แบบใช้คุณศัพท์ความเป็นเจ้าของ
(Les Adjectifs Possessifs)

Mon ami a
เพื่อนของฉันรู้สึก

Mes amis ont
เพื่อน(พหูพจน์)ของฉันรู้สึก

Nos invités ont
บรรดาแขกของพวกเรารู้สึก

ต่อไปนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกถึงความรู้สึกต่างๆ  เช่น

Vous avez froid.
คุณรู้สึกหนาว

ไม่ต้องเติม -e ตามหลังเมื่อมีประธานเป็นหพูพจน์ เช่น

Elles ont chaud
พวกเธอรู้สึกร้อน

คำคุณศัพท์ต่างๆ มีดังนี้

chaud
ร้อน

froid
หนาว

faim
หิว

mal
ปวด

peur
กลัว

soif
หิวน้ำ

sommeil
ง่วงนอน

honte
อับอาย, ขายหน้า

ตัวอย่าง

Mon ami a sommeil.
เพื่อนของฉันรู้สึกง่วงนอน

Mes amis ont soif.
เพื่อนๆ ของฉันรู้สึกหิวน้ำ

Nos invités ont chaud.
บรรดาแขกของพวกเรารู้สึก

 

บอกความรู้สึก กิริยา être  

Présent (Simple Present Tense)

A. แบบใช้สรรพนาม (Pronouns)

กรณีนี้ กิริยา être ถูกใช้ในความหมายว่า รู้สึก

Je suis
ฉันรู้สึก

Tu es
คุณรู้สึก

il/elle est
เขา/เธอ รู้สึก

vous êtes
คุณรู้สึก

Ils sont
พวกเขารู้สึก

Elles sont
พวกเธอรู้สึก

B. แบบใช้คุณศัพท์ความเป็นเจ้าของ
(Les Adjectifs Possessifs)

Mon ami  est
เพื่อนของฉันรู้สึก

Mes amis sont
เพื่อน(พหูพจน์)ของฉันรู้สึก

Mes jambes sont
ขาของฉันรู้สึก

Mes main sont
มือของฉันรู้สึก

Nos invités sont
บรรดาแขกของพวกเรารู้สึก

vos mâchoires sont
ขากรรไกรของคุณรู้สึก

Les personnes handicapées sont
บรรดาคนพิการ

Nos populations sont
ประชากรของเรา

กรณีที่ใช้ คำคุณศัพท์ บอกถึงความรู้สึกต่างๆ
ซึ่งคุณจะต้องเปลี่ยนตัวลงท้ายให้สอดคล้องกับประธาน ทั้งในเรื่องเพศ ความเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ด้วย

ตัวอย่างเช่น ….. รู้สึกเหนื่อย / รู้สึกมีความสุข

Je suis fatigué / heureux
(Masculine singular  เพศชาย, เอกพจน์)

Ils sont fatigués / heureux
(Masculine plural เพศชาย, พหูพจน์)

Je suis fatiguée  / heureuse 
เมื่อผู้พูดเป็นผู้หญิง
(Feminine singular เพศหญิง, เอกพจน์)

Elle est fatigué/ heureuse 
(Feminine singular เพศหญิง, เอกพจน์)

Ells sont fatiguées / heureuses
(Feminine plural เพศหญิง, พหูพจน์)

คำหรือกลุ่มคำที่ใช้บอกถึงความรู้สึกต่างๆ

bien
ดี

heureux/heureuse/content(e)
มีความสุข

ravi(e)
ดีใจมาก, มีความสุขอย่างมาก

rassuré
คลายใจ อุ่นใจ  feel relieved/comfortable, be at ease

épanoui(e)
เบ่งบาน, ประสบความสำเร็จ, เจริญก้าวหน้า (blossomed)

à l’aise
สบาย

calme
สงบ

surpris(e)
งงงั้น ตกตะลึง

enthousiaste
กระตือรือร้น

anxieux / anxieuse
กังวล

préoccupé(e)
กังวล

désolé(e)
เสียใจ, เสียใจด้วย, ขอโทษ

mal/maux
แย่, ไม่ดี, ผิด

navré(e)
แย่, เสียใจ

triste
เศร้าใจ

énervé(e)
ร่ำคาญ, หงุดหงิด, ขัดเคือง

fâché(e) / en colère
โกรธ

furieux / furieuse
โกรธจัด โกรธแค้น

exaspéré(e)
โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห

hystérique
ผิดหวังมาก

jaloux / jalouse
อิจฉา

occupé(e)
ยุ่ง

pressé(e)
เร่งรีบ

épuisé(e)
เหน็ดเหนื่อย

à bout
หมดเรี่ยวหมดแรง (at the end of someone rope)

malade
ป่วย

allergique à/au/aux
เป็นภูมิแพ้… 

enceinte de
มีท้องกับ

กลุ่ม reflexive pronouns

ต้องเปลี่ยนตามที่ต้องการสื่อว่า
ใครถูกทำให้รู้สึก
ดังนี้

me (m’, moi) ฉัน me, myself
nous เรา us, ourselves
te (t’, toi) คุณ you, yourself
vous คุณ you, yourself, yourselves
se (s’) เขา him(self), her(self), it(self)
se (s’) พวกเขา them, themselves

s’ennuyer
เบื่อหน่าย

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม Emotional words and phrases 

L’imparfait (Past tense, Imperfect)

ใช้กล่าวถึงหตุการณ์ในอดีต
– ที่เกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตและจบโดยสมบูรณ์ ไม่มีความสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
– ที่เกิดขึ้น  ซ้ำๆ
– ซึ่งมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไม่ได้ถูกระบุแน่ชัด
– ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีต (ใช้ l’imparfait)ในขณะที่มีอีกเหตุการณ์ (passé composé) แทรกขึ้นมาด้วย
ศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดคลิ๊กที่นี่

ให้คุณผันคำกิริยาในประโยคที่เรียนมาแล้ว เป็นดังนี้แทนที่ในประโยคเดิมที่เรียนมา

กิริยา être 

j’étais …

ฉันรู้สึก

tu étais ….
เขารู้สึก

il/elle était ….
เขา/เธอรู้สึก

nous étions ….
พวกเรารู้สึก

vous étiez ….
คุณรู้สึก

Ils/elles étaient
พวกเขา พวกเธอ รู้สึก

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response