บทนำนั่งสมาธิ|เรียนภาษาฝรั่งเศส วลี ประโยค คำศัพท์ คำนาม คำกิริยา

Posted on มี.ค. 4 2018 - 5:55am by DMR

ในบทความนี้ เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศส ผ่านบทนำนั่งสมาธิกัน

เริ่มต้น

Maintenant, nous allons faire la méditation.

ในเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน

Il est temps pour nous d’être calme 

ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะมีใจสงบ

et de profiter de paisible moment.

และมีความสุข/ได้ประโยชน์ ในช่วงเวลาของสันติสุข/ความเงียบสงบ

Vous pourriez ne pas l’appeler de la méditation. 

คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกมันว่า การนั่งสมาธิ

Si ce n’est pas en d’accord avec vos croyances.

หากว่ามันไม่เข้ากันกับความเชื่อของคุณ

Je pense que vous pouvez aussi juste garder l’esprit calme. 

ฉันคิดว่าคุณก็สามารถจะทำเพียงแค่การรักษาใจให้สงบ

C’est bien aussi.

มันก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน

Maintenant, nous allons commencer la méditation.

ในเวลานี้เราจะเริ่มต้นการเจริญภาวนา

Aujourd’hui  nous allons méditer pendant environ 15 minutes.

วันนี้เราจะนั่งสมาธิกันเป็นเวลาสิบห้านาที

Dans cette méditation guidée

ในการปฏิบัติสมาธินี้

Vous tenterez d’établir une connexion avec 

คุณจะได้สร้างความเชื่อมต่อระหว่าง

Une paix intérieure et un bonheur profond. 

ความสงบสุขภายในและความสุขที่ลุ่มลึก

 

ที่นั่งและท่านั่ง

Commencez par trouver une position assise

เริ่มต้นด้วยการหาท่านั่งที่สบาย

qui vous convienne et qui soit confortable.

ซึ่งเหมาะกับคุณและทำให้รู้สึกสบาย

 

Asseyez-vous sur une chaise à dossier droit. 

นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังตรง

Le bas de la chaise doit soutenir la courbe du naturelle du bas du dos. 

พนักพิงส่วนล่างของเก้าอี้ ควรจะรอบรับความโค้งตามธรรมชาติของหลังส่วนล่าง

Haut du dos bien droit. 

หลังส่วนบนตั้งตรง

Avec les épaules relâchées. 

พร้อมกับบ่าไหล่ที่ผ่อนคลาย

Les pieds à plat au sol. 

เท้าวางราบลงกับพื้น

Posez les pieds à plat par terre.

วางเท้าให้ราบลงกับพื้น

 

Si vous êtes assis sur le sol. 

หากว่าคุณนั่งที่พื้น

Croisez vos jambes,

นั่งขัดสมาธิ

Placez les deux mains sur vous jambes.

วางมือทั้งสองลงบนหน้าตัก

La jambe droite au-dessus de la jambe gauche.

ขาขวาท้บขาซ้าย

La main droite au-dessus de la main gauche. 

มือขวาทับมือซ้าย

Les paumes tournées ver le haut. 

มือทั้งสองหงายขึ้น

L’index droit touchant légèrement le pouce gauche.

ปลายนิ้วชี้มือขวาจรดปลายนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย

Gardez votre tête et votre dos bien droit. 

รักษาหลังและคอให้ตรง

 

การหลับตา

Fermez doucement vos yeux, tranquillement.

หลับตาเบาๆ อยู่กับความสงบ

Comme si vous alliez vous endormir. 

คล้ายในเวลาที่เรากำลังจะหลับ

Ne serrez par vos paupières en fermant vos yeux. 

อย่าบีบเปลือกตาเวลาหลับตา

Fermez les légèrement.

หลับตาลงเบาๆ

 

การผ่อนคลายร่างกาย

 

Respirez lentement, profondement.

หายใจช้าๆ ลึกๆ

 

La première étape.. est de relâcher les muscles du corps. 

ขั้นตอนแรก คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อในร่างกาย

 

Permettez à votre corps… de se sentir de plus en plus détendu. 

ทำร่างกายของเรา ให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งๆ ขึ้น ไป

 

Gardez ainsi un léger sourire sur votre visage. 

รักษาให้มีใบหน้าที่ยิ้มๆ เล็กน้อย

 

Commencez à relâche les muscles dans la tête. 

เริ่มด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะของคุณ

 

Pendent que votre tête se détend.

ในขณะที่ศีรษะของคุณรู้สึกผ่อนคลาย

Vous pouvez sentir une sensation de relaxation…

คุณจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่สบาย

…sur (le haut de) votre tête

ที่บริเวณศีรษะส่วนบน

… sur votre visage

ที่บริเวณใบหน้า

se détend de plus en plus

ผ่อนคลายยิ่งๆ ขึ้นไป

 

Sentez comme votre tête/corps/….  se détend de plus en plus

ให้รู้สึกว่าศีรษะ/ร่างกาย/… ผ่อนคลายมากขึ้นๆ
Laissez cette sensation de relaxation descendre sur …

ทำความรู้สึกว่าความรู้สึกผ่อนคลายนี้ผ่านลงไปที่…

le long de la nuque,

แนวลำคอ

 

Relaxez les muscles des épaules

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่

les deux bras jusqu’aux mains

ลำแขนตลอดถึงมือทั้งสอง

 

Relâchez les muscles autour de la poitrine,
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก

Inspirez lentement, profondément
หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ

jusqu’à ce que vous sentiez l’air passer dans vos poumons
จนรู้สึกว่าอากาศผ่านเข้าไปในปอด

et expirez doucement
และหายใจออกช้าๆ

inspirez et expirez lentement, deux ou trois fois.
หายใจเข้าและออกช้าๆ สองถึงสามครั้ง

Relaxez  les muscles autour de la poitrine,
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก

du dos et de l’abdomen.
หลังและท้อง

Inspirez profondément
หายใจเข้าลึกๆ

jusqu’à ce que vous sentiez l’air passer dans vos poumons
จนรู้สึกว่าอากาศผ่านเข้าไปในปอด

et atteindre le milieu de votre abdomen.
และเข้าไปที่กลางท้อง

Puis, expirez lentement
หายใจออกช้าๆ

Relaxez les muscles autour de votre abdomen.
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณท้องของคุณ

Détendez-vous de plus en plus
คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น

relâchez les muscles des jambes jusqu’aux pieds.
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ขาถึงปลายเท้า

Imaginez la tension dans votre corps se libérer, sortir de votre corps
ทำความรู้สึกว่าความตึงเครียดในร่างกาย สลายหายไปจากร่างกายคุณ

Accueillez cette douce/agréable relaxation dans tout votre corps
ต้อนรับความรู้สึกผ่อนคลายสบายทั่วร่างกายคุณ

Sentez comme votre corps est déjà entrain de se détendre durant chaque étape
ให้รู้สึกว่าร่างกายของคุณผ่อนคลายในทุกขั้นตอน

 

การปรับใจ

La prochaine étape est de preparer l’esprit à méditer.
ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมปรับใจเพื่อทำสมาธิ

Imagine que vous êtes assis au milieu d’un espace vide ou de l’univers vide.
นึกว่าเรานั่งอยู่ในที่โล่งๆ ว่างๆ หรือ ในจักรวาลที่ว่างเปล่า

Il n’y a rien autour de nous.
รอบตัวเราไม่มีสิ่งใด

Soyez en paix.
อยู่ในความสงบสุข

Sentez vous serein.
รู้สึกสงบ เยือกเย็น

Supposons que dans notre corps, il n’y a aucun organe.
สมมุติว่าในร่างกายเราไม่มีอวัยวะภายใน

Supposons que tout est vide dans notre corps.
สมมุติว่าทุกสิ่งในร่างกายเรานั้นว่างเปล่า

L’intérieur de notre corps ne contient rien du tout.
ภายในร่างกายของคุณไม่มีสิ่งใด

L’intérieur de notre corps est un espace vide.
ภายในร่างกายของคุณเป็นความว่างเปล่า

Il est comme un espace vide, très clair et transparent,
เป็นเช่นกับความว่างเปล่า โปร่งใสมาก

ressemble à une bouteille en verre
ดูเหมือนขวดแก้ว

Ne vous inquiétez pas si de l’image que vous imaginez n’est par assez claire.
ไม่ต้องกังวลว่าภาพที่คุณนึกจะไม่ชัดเพียงพอ

C’est déjà bien de commencer à l’imaginer.
มันเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ตั้งแต่ได้เร่ิมนึกถึง

 

การกำหนดใจที่ศูนย์กลางกาย

Dans cette méditation,
ในการปฏิบัตินี้

La conscience de l’esprit sera présente au centre de notre corps.
จิตใจจะมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายเรา

À deux largeurs de pouces au dessus du nombril.
เป็นระยะเหนือสะดือสองนิ้วมือ

Ne vous préoccupez par trop du point exact du centre du corps.
ไม่ต้องกังวลมากเกินไปกับตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ

Sélectionnez un endroit au milieu de votre ventre.
เลือกตำแหน่งบริเวณตรงกลางท้อง

et placer toute votre conscience dans cet endroit.
และกำหนดสติทั้งหมดไปที่บริเวณนั้น

Faites-le tout doucement/confortablement 
ทำทุกอย่างด้วยความสบาย

Maintenez simplement votre esprit, délicatement et doucement au milieu de votre ventre.
ประคองใจด้วยความละเอียดอ่อนที่กลางท้องคุณ

 

แก้ไขจิตใจที่ฟุ้งซ่าน

Si vous remarquez que votre esprit vagabonde.
ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่าน

Reportez votre attention sur le centre de votre corps.
ให้นำเอาสติของคุณมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย

Ne vous inquiétez pas si d’autres pensées vous viennent à l’esprit.
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีความคิดอื่นใดเข้ามาในใจ

Laissez les aller.
ปล่อยวางทั้งหมดลง

Sentez-vous comme si vous ne vous souciez de rien.
ให้รู้สึกว่าคุณไม่มีความกังวลใดๆ ทั้งสิ้น

Comme lorsque vous êtes assis  à un arrêt de bus,
เช่นกับในเวลาที่คุณนั่งที่ป้ายรถเมล์

et que de nombreuses voitures passent,
และมีรถราวิ่งผ่านไปจำนวนมาก

et que vous n’avez pas besoin de les suivre.
โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องตามมันไป

Nous nous sentons satisfaits et relaxés  à ce moment.
พวกเรารู้สึกพอใจและสบายในช่วงเวลานี้

Sentez comme cette sensation de relaxation est apaisante.
รู้สึกว่าความรู้สึกสบายนี้เป็นความสงบสุข

 

บริกรรมนิมิต

Nous pouvons (aussi) imaginer
คุณสามารถที่จะนึกถึง

que nous avons une boule de cristal 
ว่าคุณมีดวงแก้วคริสตัล

ou une sphère transparente, de la forme du soleil,
หรือดวงกลมใสโปร่งแสง ลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์

Nous pouvons choisir d’imaginer toute taille
คุณสามารถเลือกที่จะนึกได้ทุกขนาด

comme la taille d’une pastèque, une orange , un citron
เช่น ขนาดเท่าแตงโม ส้ม มะนาว

mais il n’y a qu’un objet dans votre corps
แต่ให้มีนิมิตเพียงแค่สิ่งเดียว

 

Et si l’objet commence à disparaitre,
และหากว่าบริกรรมนิมิตนั้นเริ่มเลือนหายไป

nous pouvons en imaginer un nouveau. 
คุณก็สามารถนึกอันใหม่ขึ้นมาได้

Si cela n’est pas facile pour nous d’imaginer quelque chose, 
แต่ถ้ามันไม่ง่ายเลยสำหรับเราที่จะนึกถึงอะไรก็ตาม

nous gardons la concentration au centre comme auparavant.
เราก็สามารถกำหนดสมาธิให้จดจ่อกับศูนย์กลางกายตามที่ทำมา

 

ประสบการณ์ภายใน

Sentez comme votre relaxation devient plus profonde.

ให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายของคุณมีความลุ่มลึก

Lorsque l’esprit est très calme.

เมื่อใจมีความสงบมาก

Certains d’entre nous peuvent se sentir comme si une partie du corps avait disparu.

บางท่านในหมู่พวกเรา อาจจะรู้สึกว่าบางส่วนของร่างกายหายไป

Nous pouvons faire l’expérience de différent types d’emotions profondes,

เราอาจจะมีประสบการณ์ที่มีอารมณ์ลุ่มลึกแตกต่าง

lorsque l’esprit est en expansion, ou flotte au milieu d’un grande espace vide.

เมื่อจิตใจขยายหรือรู้สึกลอยอยู่ในกลางอวกาศ  

Certaines expériences sont différentes d’avant et font que les gens adorent rester assis plus longtemps …

ประสบการณ์หลายอย่างมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา และทำให้คนต้องการจะนั่งให้ยาวนานขึ้น

pour atteindre un bonheur intérieur plus profond et se sentir plus léger.

เพื่อที่จะได้เข้าถึงความสุขภายในที่ลุ่มลึกมากขึ้นและมีใจที่ยิ่งเบาสบาย

Parfois, il peuvent voir la lumière de l’intérieur.
บางครั้งพวกเขาสามารถเห็นแสงสว่างภายใน

Nous pouvons sentir la lumière brillante aller encore plus profondément dans le centre 
พวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงแสงสว่างภายในที่มีความละเอียดลุมลึกมากขึ้นที่ศูนย์กลางกาย

parce qu’à ce stade, l’esprit atteint l’énergie paisible à l’intérieur 
เนื่องจากเวลานี้ใจได้เข้าถึงพลังงานที่สงบสุขภายใน

qui n’aurait jamais pu être créée par n’importe quel matériau.
ซึ่งไม่สามารถจะถูกสร้างได้โดยวัตถุใดๆ 

วีดีโอที่ช่วยการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response