ศัพท์อังกฤษนอกห้องเรียนแสนสนุก ชุดที่ 1 Learning English words is fun

Posted on ธ.ค. 18 2017 - 7:16pm by DMR

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

ในชีวิตจริงเรามักจะได้พบคำศัพท์ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนหรือในตำรากันอยู่บ่อยๆ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ได้อ่านหรือได้ฟังอย่างสมบูรณ์ เป็นความท้าทายในการเรียนภาษา การที่เรามีคลังคำศัพท์อยู่ในความจำมาก จะช่วยให้เราเรียนคำใหม่ๆ หรือ ภาษาใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น และมีเรื่องพูดคุยกับฝรั่งได้สนุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษใหม่ๆ ไปด้วยกัน

clutter

n. ความระเกะระกะ, ความรกรุงรัง, ความยุ่งเหยิง, กองระเกะระกะ
v. ทำให้รกรุงรัง, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำเกลื่อนกลาด, ทำเรี่ยราด, ทำให้วุ่นวาย

clutter

ความเป็นอยู่ในบ้านที่รกรุงรัง

“Living in the cluttered home.”

cluttered

adj. ซึ่งรกรุงรัง, ซึ่งระเกะระกะ, ซึ่งยุ่งเหยิง, อีเหละเขะขะ

declutter

v. กำจัดความรกรุงรัง, จัดระเบียบสิ่งของ

Decluttering

การจัดระเบียบสิ่งของทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น

“Decluttering makes you happier.”

gregarious

adj. ชอบอยู่เป็นฝูง;  ชอบสังคม; ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

  • Peter was fun-loving and gregarious.  ปีเตอร์เป็นคนรักสนุกและชอบเข้าสังคม
Screen Shot 2017-12-18 at 15.57.00

นกแก้วออสเตรเลียเป็นนกเล็กๆ ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

“The Budgerigar is a small gregarious Australian parakeet.”

budgie

n. นกที่มีขนาดเล็กในตระกูลเดียวกันกับนกแก้ว

  • You are not allowed to have a budgie in a cage. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เอานก budgie มาใส่กรง

canary

n. นกขมิ้นสีเหลืองอ่อน, นกคีรีบูน

Canary

นกคีรีบูนของเราสามารถที่จะถูกสอนให้ร้องเพลงได้

” Our male canary can be taught to sing songs.”

chinchilla

n. สัตว์คล้ายหนู พันธุ์ชินชิลล่า

The chinchillas are able to roam around the house.

หนู chinchillas สามารถที่จะเดินไปเดินมาในบ้านได้

 “The chinchillas are able to roam around the house.”

aviary

n. กรงนกขนาดใหญ่

Aviary

Aviary

Screen Shot 2017-12-18 at 19.25.29

Garden shed

“My wife turned our garden shed into an over crowded aviary.”
ภรรยาของฉันเปลี่ยนเพิงกระท่อมในสวนของเราจนกลายเป็นกรงนกขนาดใหญ่ที่มีนกมากเกินไป

“Have you ever seen a hole in the ground and wondered
which animal lives in it?” 

เคยเป็นไหมเวลาเห็นโพรงหลุมที่อยู่ในดิน

แล้วรู้สึกสงสัยว่ามีสัตว์อะไรยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่า?

แล้วโพรงดินเรียกว่าอะไร?

คำตอบ คือ

burrow

Burrows

“Burrows provide a protection from predators and the a safe place to raise young.”

โพรงดินช่วยป้องกันสัตว์จากผู้ล่าและเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response