2 แบบเกี่ยวกับความหวังของผู้ให้

Posted on มิ.ย. 1 2013 - 5:08pm by VIPeditor1

Woman with a dog

 

สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเจ้าของรัก เจ้าของหวง การสละความเป็นเจ้าของโดยการให้นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เช่นการให้กับคนในครอบครัว ให้ญาติมิตร ให้กับสังคม เป็นต้น

เมื่อไม่มีการให้แก่กันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

การให้ ในที่นี้ หมายถึง การสละหรือแบ่งปันสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของให้กับคนอื่น หรือ ให้กับสัตว์

สิ่งที่สามารถให้กันได้มีหลายรูปแบบ เช่น อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน เงินทอง ของมีค่า ความรู้ การแนะนำ การอบรมสั่งสอน เป็นต้น

เรื่องเกี่ยวกับความหวังของผู้ให้มีสองแบบหลักๆ ดังนี้

1 ให้แบบ”หวังการตอบแทน”

ยกตัวอย่าง การให้เงินเดือนที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้าง ตลอดจนการซื้อสินค้า บริการต่างๆ เท่ากับเป็นการสละทรัพย์สินเพื่อหวังประโยชน์บางอย่างกลับคืนมา

หรือบางคนให้ของขวัญแก่คนอื่น เพื่อหวังความรัก การดูแลเอาใจใส่เป็นการตอบแทน

ความพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่ได้รับตอบแทนเป็นไปตามปรารถนา และมีโอกาสสูงที่ความไม่พอใจจะเกิดขึ้น เมื่อไม่ได้มา เช่น ถ้าลูกน้องเกียจคร้าน ทำงานไม่ได้ดั่งใจ สินค้าชำรุดเสียหาย  คนที่เราให้ ไม่ทำดีตอบแทนกลับคืนมา เป็นต้น

2 ให้แบบ “ไม่หวังการตอบแทน”

เป็นการให้โดยไม่หวังการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้รับ หรือให้ทั้งๆ ที่รู้ว่าผู้รับไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถให้ผลตอบแทนใดๆ คืนมาแก่ตนเองได้เลย

ได้แก่

– การให้อาหารแก่สัตว์ เช่น นก, ปลา

– การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ ตั้งแต่ลูกยังเป็นทารก

– การทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ในวัดวาอารามต่างๆ

– การทำงานจิตอาสาช่วยเหลือคนยากไร้ขาดโอกาส เป็นต้น

การให้ชนิดนี้ประกอบด้วยความเมตตาเอ็นดู มุ่งให้ประโยชน์ต่อผู้รับหรือเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความพอใจเกิดขึ้นในทันที ที่เห็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ  พ้นทุกข์ พ้นภัย เห็นเขามีความสุขกาย สบายใจ ได้รับประโยชน์จากการให้นั้น 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ท่านสามารถติดตามผลงานข้อคิดสั้นๆ เพื่อความสงบใจของผู้เขียนได้ที่ Facebook ข้อคิดแทนเวลาที่ไม่มีให้ 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response