ภาษาอิตาลี ภาษาอังกฤษ l ทักทาย สวัสดี กล่าวลา l วิธีใช้ที่เหมาะสม

Posted on ธ.ค. 17 2017 - 9:08pm by DMR

ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงาม สถาปัตยกรรมโบราณ รวมถึงงานออกแบบดีไซน์สมัยใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนของยุโรป ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะมีผู้คนแน่นขนัดในเมืองที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น เวนิส (Venice) เมืองแห่งสายน้ำและความรักที่ยังคงความงดงามน่าประทับใจทุกครั้งที่ไปเยี่ยมชมบ้านหลากหลายสีสันที่อยู่สองฝั่งริมคลอง รวมถึงมีร้านอาหารอร่อยมากมายซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ท่านจะได้ทานพิซซ่าถาดใหญ่ที่มีรสชาติดีตามเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอิตาลี การที่เราได้รู้จักภาษาอิตาลีบ้างก็น่าจะทำให้รู้สึกกลมกลืนกับบรรยากาศการท่องเที่ยวมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

สารบัญ

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

Screen Shot 2017-12-19 at 09.36.57

Italy

ในการพบปะกับคนอิตาลี หรือเดินทางในประเทศอิตาลี วลีที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ คำทักทายปราศรัยและกล่าวลา ซึ่งมีวิธีการใช้ที่หลากหลายเช่นเดียวกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเวลานำไปใช้จริง ในบางพื้นที่ บางเหตุการณ์ก็อาจจะแตกต่างจากที่เราเรียนในภาคทฤษฏี ซึ่งเราจะอธิบายต่อไป

Italian, English | Greetings

Italian, English | Greetings

สวัสดี ลาก่อน (SAYING HELLO AND GOOD-BYE)

เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและบุคคล ดังนี้ (informal : สำหรับคนสนิท, เป็นกันเอง formal : เป็นทางการ, คนที่เพิ่งรู้จัก หรือ ไม่คุ้นเคยนัก)

Ciao สวัสดี (hello; hi) (goodbye; bye(/bye) – informal, tata -British)

ใช้ทั้งการสวัสดีและลาจาก แบบไม่เป็นทางการ โดยปกติแล้วไม่ควรใช้กับเจ้านาย, ครู หรือ คนที่ยังไม่ได้สนิทกันนัก คือ คนที่เราใช้สรรพนามว่า Lei ในการพูดคุยด้วย

แต่สำหรับในบางกรณีก็มีข้อยกเว้น คือ สามารถใช้ได้กับคนใหม่ที่พบกันเลย เช่น เวลาเราเดินทางไปชมเมืองกับเพื่อนชาวอิตาลี คนอิตาลีจะนิยมทักทายคนรอบข้างที่รู้จักกันรวมถึงเราที่ไปด้วยกันว่า Ciao เป็นปกติ แบบนี้ก็ไม่ต้องคำนึกถึงหลักการมากนัก หลายๆ ครั้งที่คุณสามารถทักทายกันกับคนที่พบเจอตามท้องถนน ร้านค้า ด้วยคำว่า Ciao ด้วยรอยยิ้มก็ได้ คุณก็จะได้รับมิตรไมตรีที่ดีตอบกลับมาเช่นกัน มิได้มีปัญหาใดๆ

Buongiorno / Buon giorno (good morning) สวัสดียามเช้า

Buon pomeriggio (good afternoon) สวัสดียามบ่าย

Buonasera / Buona sera (good evening) สวัสดียามเย็น (ถึงหัวค่ำ)

  • signore e signori, buonasera! (good evening, ladies and gentleman!) สวัสดี(ยามเย็น) ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

Buonanotte (good night) ราตรีสวัสดิ์

Arrivederla (goodbye! – formal) ลาก่อน

(เป็นทางการ)

A dopo! (See you later! – formal/informal)  หรือ
Ci vediamo più tardi. แล้วพบกันใหม่

(เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) เมื่อจะพบกันอีกในวันนั้น,  อีกเพียงไม่กี่วัน หรือ ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์

A presto! (See you soon! – formal/informal) แล้วพบกันเร็วๆ นี้

(เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) กรณีนี้ จากกันนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ใช้ได้ ไม่ชัดเจนเรื่องเวลาเหมือน A dopo!

Salve สวัสดี (hello; hi – informal; howdy – Us informal)

สวัสดีแบบไม่เป็นทางการ

  • Salve a tutti! (hello everybody!)  เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับคนหลายคนที่คุ้นเคยกันดี

Arrivederci (goodbye; bye(/bye), so long – informal)

คำอำลา สวัสดีลาจาก แบบไม่เป็นทางการ ความหมายจริงๆ คือ “until we see each other again” จนกว่าเราจะพบกันใหม่

  • arrivederci a presto (see you soon; I’ll see you soon) แล้วพบกันใหม่
  • arrivederci a domani (see you tomorrow) พรุ่งนี้พบกันใหม่

Ci vediamo / Ci sentiamo (We’ll see each other.) แล้วพบกัน

  • ใช้สำหรับเพื่อนนักเรียน เพื่อนร่วมงาน คนที่พบปะกันประจำ
  • Bene, amico, ci vediamo. (Alright, man, see you later) โอเค,เพื่อน, แล้วพบกัน!

Torno subito! (I will be right back!) ไปก่อนนะ เดี๋ยวมาใหม่

ใช้สำหรับการจากกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น

  • Aspetta un momento, torno subito. (Wait a minute, I’ll be right back) รอสักครู่นะ เดี๋ยวมาใหม่

การทักทายและการอำลาสำหรับคนที่สนิทกันมาก

informal :

Caro / Cara (dear) ที่รัก

ใช้พูดหรือเขียนขึ้นต้นในจดหมาย

Baci (kisses) จูบลา

Abbracci (hugs) กอด

ใช้พูดหรือเขียนลงท้ายในจดหมาย

การเขียนจดหมายที่เป็นทางการ

The recipient:

สิ่งสำคัญในการเริ่มเขียนจดหมาย หลังจากจากการเขียนวันที่และที่อยู่แล้ว คือ เมื่อจะกล่าวถึงผู้ที่เราเขียนถึง ให้ขึ้นต้นด้วยคำคุณศัพท์ ก่อนชื่อของบุคคลหรือชื่อบริษัท ได้แก่

Spettabile (Respectable) 

Gentile (Gentle)

Egregio/a (Dear)

Spettabile  (Spett.le, โดยย่อ)

สำหรับการเขียนถึงบุคคล ควรใช้คำนำหน้าชื่อก่อน เช่น
With title : Sig. (Mr), Sig.ra (Mrs) or Dott. (Doctor)

Gentile Signora (Dear Madam)
Gentile signora/signorina + cognome (Dear Madam / Miss + surname)

Egregio Signore/Dottore  (Dear Sir / Doctor)
Egregio signor/dottor + cognome (Dear Sir / Doctor + surname)

  • Egregio Sig. Monti,
  • Egregio Dott. Pilaf,

 

The ending:

ด้วยความเคารพ / ขอแสดงความนับถือ

Distinti saluti  หรือ Cordiali saluti  

(Best regards / Kind regards, Yours sincerely / Yours faithfully)

ที่มาของบทความ

ที่มาของภาพ

หากมีความผิดพลาดประการใด ท่านสามารถแนะนำได้ใน comment

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response