บทสนทนา คำศัพท์ เรื่องร้านขายยา สุขภาพ เรียนภาษาอังกฤษ เยอรมัน บทเรียนสัปดาห์ที่ 12

Posted on มี.ค. 19 2018 - 4:40pm by DMR

สัปดาห์นี้เรามาเรียนศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับร้านขายยาและสุขภาพ

อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5Week6Week7Week8Week 9week10, week11

 บทสนทนาภาษาเยอรมัน

การใช้กิริยา haben 

แต่งประโยค ด้วยกิริยา haben - มี
haben + Akkusativobjekt 

เช่น

คุณมี ….. ไหม ?
Haben Sie / Hast du …. ?

Haben Sie ein Rezept?  คุณมีใบสั่งยาไหม

ตัวอย่าง Articles และสรรพนามที่ใช้ในรูปแบบ Akkusativ ให้คุณสังเกตเพศของคำนามตรงส่วนหลังสุดและใช้ศัพท์ในหมวดนี้ให้ตรงกัน

Maskulin : den / einen / ihn
Feminin : die / eine / sie
Neutral : das / ein / es

Plural : die / …. / sie

akkusativobjekt

akkusativobjekt

คำศํพท์

ใบสั่งยา 
prescription |Rezept[nn] 

DE : Ich habe ein Rezept von einem Arzt. ฉันได้รับใบสั่งยามาจากหมอ

ยาระงับปวด ยาแก้ปวด ยาบรรเทาปวด
painkiller | Schmerztablette[n], Schmerzmittel[nn]

พลาสเตอร์ยา
sticking plaster | Heftpflaster[nn]

เทอร์โมมิเตอร์
thermometer | Thermometer[nn]

ยาเหน็บ
suppository | Zäpfchen[nn]

ยาระบาย
laxative | Abführmittel[nn]

 

ผ้าก๊อซ

gauze Back Verbandsmull[nm]

แอลกอฮอล์
alcohol | Alkohol[nm]

ยาชนิดหยด ยาหยด
drops | Tropfen[nm]

ยาน้ำแก้ไอ
cough syrup | Hustensaft [nm] 

เภสัชกร, นักเคมี
chemist, pharmacistChemiker[nm] Apotheke [nf] 

ยาเม็ดแบน
tablet | Tablette [nf]

DE : Die Tablette ganz mit Wasser schlucken. กลืนยาชุดนี้ทั้งหมดพร้อมน้ำเปล่า

ยาทาแบบครีม ยาขี้ผึ้ง
cream | Salbe[nf] 

ยาเม็ด
pill | Pille [nf]

แปรงสีฟัน
toothbrush | Zahnbürste[nf]

ยาสีฟัน
toothpaste | Zahnpasta[nf]

การฉีดยา
injection | Spritze[nf]

ผ้าพันแผล
bandage | Binde[nf]

สำลี
cotton wool | Watte[nf]

ผ้าอ้อม
nappy | Windeln [nf]

ผ้าอนามัย
sanitary towel |  Damenbinde[nf]

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response