ความรู้และคำศัพท์ เรื่องสุขภาพ ลมกำเริบ เนื้องอก มะเร็ง การขับสารพิษ การย่อย การหายใจเพื่อสุขภาพ

Posted on มี.ค. 5 2018 - 2:56pm by DMR

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น กระบวนการรักษา ไม่หวังผล โดยไม่ประกอบเหตุที่ถูกต้อง หรือคาดหวังการรักษาที่เป็นทางลัดที่ดูเหมือนจะทำให้หายเร็ว โดยมิได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีที่ถูกต้องตามกระบวนการตามธรรมชาติของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การศึกษาคำศัพท์ในหมวดนี้ก็จะทำให้คุณแนะนำหรือปรึกษากับชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

ประเด็นที่สำคัญ

ภัยของระบบทางเดินหายใจ 4 อย่าง

หลายคนใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยคำนึงถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไป ซึ่งมีอีกประเด็น คือ สภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษซึ่งมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าอาหารการกิน การอยู่ในห้องที่ปิดหน้าต่างหรือเปิดแอร์ เต็มไปด้วยความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ก็ทำให้เราได้รับออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้มีอาการง่วงซึม ปวดศีรษะ ทำให้เซลล์อ่อนแอและเกิดการสะสมสารพิษตกค้างในร่างกายได้ การได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อการที่เซลล์สมองจะถูกทำลายได้เร็ว

เนื่องจาก เราหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปเพื่อรับออกซิเจนผ่านเข้าไปจนถึงหลอดลมส่วนปลายข้างในปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส (Gas Exchange)ในถุงลมเล็กๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นเลือดเสีย และรับออกซิเจนเข้าไปในเม็ดเลือดแดงทำให้เป็นเลือดดีในขณะเดียวกัน โดยหลักการแพร่ diffusion ของแก๊สที่มีความดันย่อย (partial pressure) ไม่เท่ากัน จากนั้นจึงนำพาออกซิเจนซึ่งสะสมอยู่ในฮีโมโกลบิน (hemoglobin)ในเม็ดเลือดแดงไปให้กับเซลล์ทั่วร่างกาย และรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกจากเซลล์กลับมาที่ปอดวนเข้าไปสู่กระบวนการเดิม

มลพิษเหล่านี้ ทำให้เกิดความระคายเคือง บาดแผล ในระบบทางเดินหายใจ เกิดโรคปอด โรคภูมิแพ้ รวมถึงสะสมตกค้างอยู่ในร่างกายได้

1. ฝุ่น Dust

ฝุ่นละอองนั้นเป็นอนุภาคเล็กๆ ของของแข็ง small particles ฝุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากการทุบตี บด ขัด ตัดของแข็ง เช่น เหล็ก, ไม้, หิน, ปูน, เมล็ดข้าว, เมล็ดพืช เป็นต้น ซึ่งแพร่กระจายสะสมอยู่ในบรรยากาศ โดยมีชนิดและแหล่งที่มาที่หลากหลาย  ฝุ่นที่สามารถจะเป็นพิษ Toxic ได้แก่

  • ฝุ่นคอนกรีต concrete dust
  • ฝุ่นไม้ wood dust
  • ฝุ่นชอล์ค chalk dust
  • ฝุ่นยาง Rubber dust เช่น จากการบีบ การขยาย ยางรถยนต์ เป็นพิษชนิดที่ทำให้เกิดการทำลายดีเอ็นเอ DNA ของมนุษย์ได้เลยทีเดียว ที่พบบ่อย คือ Latex
  • ฝุ่นพลาสติกและไฟเบอร์กลาส Plastic/Fiberglass Dust
  • ฝุ่นโลหะ Metal dust ทำให้เกิดการระคายเคืองของคอและปอด สามารถเป็นพิษอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะโลหะหนัก คือ โคบอล cobalt, ตะกั่ว lead, นิคเคิ้ล nickel

2. ละออง droplet

คนเราสามารถรับละอองจากสารเคมีที่ฉีดพ่น เช่น ยาฆ่าแมลง, สีสเปรย์ เป็นต้น ในการฉีดพ่นสเปรย์นั้น ละอองจะถูกวัดเป็นไมครอน คือ 1/1000 มิลลิเมตร millimeter ละอองที่มีขนาดเล็กจะเคลื่อนตัวช้ากว่าละอองขนาดใหญ่

3. ควัน (ฟูม Fume) และก๊าซจากโลหะ

เป็นสิ่งที่ปะปนอยู่ในควันที่เกิดจากความร้อนที่ใช้เชื่อมหรือหลอมโลหะ เร่ิมจากไอที่ออกมาจากโลหะซึ่งโดนความร้อนและต่อมาจะควบแน่นในอากาศ คนจะได้รับทั้งโลหะออกไซต์และสารเคมีในลวดที่ใช้เชื่อม มีทั้งโลหะ ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ดังนั้น ท่านที่อยู่ในพื้นที่ทำงานบัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าตาหลอม พึงจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้

4. แก๊สและไอระเหยของสารเคมี

ไอระเหยที่เราคุ้นหู เช่น ทินเนอร์ Thinner  ซึ่งมีสารไฮโดรคาร์บอน Hydrocarbon ถูกนำเข้าไปทางการหายใจ ทางจมูกหรือทางปาก สารโทลูอีก Toluene ทำให้คลื่นไส้ nausea ปวดหัว, น้ำมันสนมีสาร turpentine ทำให้เกิดการระคายเคือง และปัญหาทางเดินหายใจ, สาร Ethyl acetate ทำให้เกิดการระคายเคืองตา จมูก คอ

การสะสมสารเหล่านี้ในระยะยาวทำให้เป็นโรคปอดปวม pneumonia, ไตอักเสบ kidney inflammation

โดยปกติส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องเจอมลพิษบนท้องถนน ทั้งยังมีงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่ งานพ่นสี ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบ งานฟอกย้อมสี งานซ่อมบำรุง งานชุบโลหะ งานในห้องทดลอง งานเจียร ขัดสีรองพื้น งานบรรจุหีบห่อ งานเกี่ยวกับฝุ่นยา แป้งเซรามิค เหมือนแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันอยู่เสมอ

 

การฝึกหายใจอย่างถูกวิธี

การฝึกหายใจอย่างถูกวิธีในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์ เช่นบนภูเขาสูง จะช่วยให้เราปรับระบบทางเดินหายใจเพื่อให้รับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความดันโลหิตและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น จึงทำให้หัวใจเต้นช้าลงแต่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เต็มที่ โดยหลักๆ คือ คุณควรฝึกหายใจให้ช้าลงกว่าเดิม ในระดับที่สบายๆ เช่น หาเวลาฝึกหายใจเข้าออกแต่ละครั้ง ให้ยาวกว่า 5 วินาทีขึ้นไป (เช่น เข้า 6 วินาที ออก 6 วินาที) และรักษาใจให้สงบในขณะเดียวกัน เพื่อฝึกให้ปอดขยายและฝึกให้เซลล์ปรับตัวรับออกซิเจนได้ดีขึ้น

 

คำศัพท์

พังผืด

พังผืด

 

เนื้อเยื่อ พังผืด

เนื้อเยื่อ tissue

– มีทั้งเนื้อเยื่อที่เป็นพังผืด, เนื้อเยื่อที่ตายแล้ว, เนื้อเยื่อที่หมักหมม จนเป็นตัวก่อเชื้อ ทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายไม่สมดุล ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้เกิดอาการไข้

พังผืด fascia
พังผืดอักเสบ fasciitis
พังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อ necrotizing fasciitis

การติดเชื้อและการอักเสบ

อาการป่วย symptom; condition
มลพิษ pollution เป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ปอด lung
ขั้วปอด bronchus

การติดเชื้อ infection
อักเสบ v. inflame n. inflammation

แผล ulcus
แผลข้างในอวัยวะ ulcer เช่น ร้อนใน
แผลในกระเพาะอาหาร peptic ulcer
สะเก็ด crust
แผลกดทับ bedsore

เนื้องอก tumor; neoplasm
มะเร็ง cancer

การย่อย ท้อง ลำไส้ ลม

การย่อย digestion

ย่อย digest
ย่อย Hydrolysis ทำให้มีโมเลกุลเล็กลงโดยอาศัยน้ำ
การย่อยเชิงกล mechanical digestion บดเคี้ยวด้วยฟัน
การย่อยทางเคมี chemical digestion

ลม (ในร่างกาย) air
ท้องอืด bloating; abdominal distension
มีแก๊สในท้อง gas in digestive tract
เต็มไปด้วยแก๊ส adj. gassy
ซึ่งทำให้เกิดแก๊ส ทำให้ท้องอีด adj. flatulent

การย่อยน้ำตาล

การย่อยน้ำตาลแล้วเกิดแก๊ส

เรอ belching

ใยอาหาร Dietary fiber ได้มาจากพืช ผัก ผลไม้ ช่วยการขับถ่ายได้ดี ท่านที่ทานอาหารมังสวิรัติซึ่งมีกากใยเช่นนี้มาก จะขับถ่ายสะดวก และมีโอกาสถ่ายมากกว่าวันละหนึ่งครั้ง เป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายในการขับของเสีย

เอนไซม์ enzyme – เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยเพื่อเปลี่ยนสภาพให้มีโมเลกุลเล็กลง​ โดยมีน้ำอยู่ในกระบวนการจึงเรียกว่า Hydrolysis

น้ำย่อย

น้ำย่อย

 

กระเพาะ stomach 

การดูดซึมอาหาร absorption

ลำไส้เล็ก small intestine : มีความยาวประมาณ 20 – 25 ฟุต  การดูดซึมสารอาหาร absorption of nutrients จากอาหารและน้ำที่ทานเข้าไป ส่วนใหญ่อยู่ที่ลำไส้เล็ก

 

น้ำย่อยในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส

สารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ ที่ถูกย่อยด้วยน้ำย่อยในลำไส้เล็กจะเปลี่ยนสภาพดังนี้

– คาร์โบไฮเดรต  Carbohydrates   เปลี่ยนเป็น กลูโคส Glucose
– โปรตีน  Protein   เป็น  กรดอะมิโน Amino acids
– ไขมัน Fat          เป็น     กรดไขมัน  Fatty acids กับ  กลีเซอรอล glycerol

ลำไส้ใหญ่ large intestine ความยาวประมาณ 5 ฟุต

ทางเดินอาหาร

ทางเดินอาหาร

 

จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ microbe; microorganism
จุลินทรีย์ในดิน Soil microbiology
จุลินทรีย์กำจัดวัชพืช Microbial herbicides

absorption

absorption

กระเพาะปัสสาวะ bladder

การผายลม fart; crepitus

คาร์บอนไดออกไซด์  carbon dioxide

ไนโตรเจน nirtogen

อุจจาระ stools, feces, rejects

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response