4 ประเด็นสำรวจสุขภาพตนเองแบบง่ายๆ

Posted on มิ.ย. 11 2013 - 12:50am by DMR

Stretching exercises at gym

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ดังนั้น ในแต่ละเดือนเราสามารถตั้งคำถามเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ในเบื้องต้นดังนี้

1 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณเริ่มมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

 • กิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งมาก ได้แก่ การวิ่ง, การยกของหนัก, การเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงมากๆ เป็นต้น
 • กิจกรรมที่ใช้ความแข็งแกร่งปานกลาง ได้แก่ การย้ายโต๊ะ, การย้ายเครื่องดูดฝุ่น, การเล่นโบว์ลิ่ง, การเล่นกอล์ฟ เป็นต้น
 • การยกข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เช่น ขวดน้ำปลา, หม้อหุงข้าว เป็นต้น
 • การเดินขึ้นลงบันได จำนวนขั้นบันไดหรือชั้นของตึกที่เดินขึ้้นบันไดได้
 • การดัดตน การคุกเข่า การก้ม มีปัญหาบ้างหรือไม่
 • เดินเท้าไปได้ด้วยระยะทางมากน้อยเพียงใด
 • การอาบน้ำ หรือ การแต่งตัวด้วยตัวเอง

2 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณมีปัญหาการทำงาน เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพร่างกาย คือ 

 • ต้องลดเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • บรรลุผลการทำงานน้อยกว่าที่ผ่านมา
 • ต้องจำกัดหรือลดปริมาณงานบางอย่างลง
 • ประสบความยากลำบากในการปฏิบัติงานหรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิม

หากว่าคุณเริ่มประสบข้อจำกัดในหัวข้อต่างๆ ในข้างต้น แสดงว่า สุขภาพร่างกายของคุณเข้าสู่ภาวะความเสื่อมถอยหรือความชรามากขึ้นแล้ว

3 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณมีปัญหาใดๆ ในการทำงานซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะทางจิตใจบ้างหรือไม่ เช่น

 • ลดการใช้เวลาเพื่อการทำงานลง
 • บรรลุผลสำเร็จน้อยกว่าที่คุณต้องการ
 • ไม่ทำงานด้วยความรู้สึกดีหรือไม่ตั้งใจทำตามปกติ

4 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พลังใจและสภาวะอารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร มีอารมณ์ใดที่โดดเด่นขึ้นมาบ้าง เป็นอารมณ์ทางด้านบวกหรือด้านลบมากกว่ากัน

 • รู้สึกสดชื่น มีกำลังใจ
 • รู้สึกวิตกกังวล
 • รู้สึกตกต่ำ หดหู่อย่างที่ไม่มีอะไรทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาได้
 • รู้สึกว่ามีพลังอย่างเหลือเฟือไหม
 • รู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจไหม
 • รู้สึกว่าชีวิตมีความสงบสุข หรือมีความสุขเพียงใด

คำถามง่ายๆ เหล่านี้ จะทำให้คุณสังเกตตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้ดีขึ้น เป็นการตรวจสอบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้าง จะได้หาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข เช่น ในเรื่องการรับประทานอาหาร, การดื่มน้ำ, การนอน, อิริยาบถต่างๆ, การทำงาน, การพักผ่อน, การใช้สมอง, การใช้ความคิด เป็นต้น เพื่อเป็นการดูแลตนเองที่ดีเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา รวมถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response