เรียนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ ด้วยตนเอง Learn 7 Languages Lessons Online|Weekly Program

Posted on ม.ค. 3 2018 - 2:01pm by DMR
Categorized as
287

Learn English, Thai, French, German, Spanish, Italian, Norwegian

โปรแกรมการเรียนภาษาด้วยตนเองและลิงค์เชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้ที่ดีที่สุด สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษานอร์เวย์ ภาษาไทย ค้นหาคำศัพท์, ไวยากรณ์, ทักษะการอ่านและการฟัง, แบบฝึกหัดออนไลน์, แบบทดสอบต่างๆ ได้ที่นี่

7 Languages: Vocabulary, grammar, listening and reading comprehension, online exercises, grammar exercises, vocabulary exercises, tests, exams

Deutsch lernen:  Wortschatz, Grammatik, Online-Übungen, Grammatikübungen, Wortschatzübungen, Deutschtests, Deutschprüfungen, Hörverstehen, Leseverstehen

 

Learn Multiple Languages

Learn Multiple Languages

หากคุณกำลังสนใจเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่สอง เป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ไกด์นำเที่ยว เป็นผู้ที่กำลังพำนักอยู่ในต่างแดน หรือมีอาชีพการงานด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาหลากหลายภาษาในการสื่อสารกับชาวตะวันตก

เนื้อหาของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นคว้าหลักสูตรการเรียนภาษาด้วยตนเอง ประหยัดการหาซื้อหนังสือตำรา สมัครเรียนกับเว็บไซต์ที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงคลิ๊กเข้าไปอ่านเนื้อหาในลิงค์ คุณจะได้เรียนบทเรียนของเรา รวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์ในเว็บสอนภาษาที่เป็นที่นิยมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนใดๆ ทุกอย่างฟรีตลอดรายการ

อนึ่ง จากคำแนะนำของผู้ที่ชำนาญการเรียนหลากหลายภาษาในต่างประเทศ คุณควรเน้นเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นหลักก่อนที่จะเรียนภาษาต่อไป ยกตัวอย่าง ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษแล้ว คุณกำลังสนใจที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศส กับเยอรมันในปีเดียวกัน คุณควรจะเน้นการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกว่าเยอรมัน ในอัตรา 80% ต่อ 20% เป็นต้น นอกจากนั้น คือ การเรียนภาษาเป็นเรื่องระยะยาว เหมือนการวิ่งมาราธาน มิใช่การวิ่งร้อยเมตร ดังนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องอัดเรียนภาษาถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่เราสามารถเรียนวันละชั่วโมงครึ่งและทำตัวให้สนุกกับการเรียนเสมอ ไม่ต้องกลัวพูดผิด คำแนะนำเหล่านี้ คือ กุญแจสู่ความสำเร็จที่รอทุกท่านมาพิสูจน์กันต่อไป

ในช่วงสัปดาห์แรกๆ อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการเรียนขึ้นหัวข้อใหม่เร็วเกินไป ซึ่งขอให้ทุกท่านๆ อ่านหรือดูผ่านๆ ก่อนในรอบแรก เพื่อดูภาพรวมของการใช้ภาษาทั้งหมดก่อน และแน่นอนว่า เราจะมีการกลับมาทบทวนอีกในสิ่งที่เรียนมาแล้ว ในสัปดาห์ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดความจำอย่างเป็นธรรมชาติ

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

Regular updates:

 • New words and useful phrases เรียนคำและวลีใหม่ๆ
 • Daily conversation บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • Grammatical forms รูปแบบไวยากรณ์
 • Reading and writing การอ่านและการเขียน
 • Quizzes and exercises บททดสอบความจำและแบบฝึกหัด
 • Simple ways to create your own personalized story แนวทางการเขียนเรื่องราวในชีวิตของตนเองขั้นพื้นฐานง่ายๆ
 • Language learning diary การเรียนภาษาประจำวัน
 • How to write the dates in English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Thai
 • Write about wonderful things to remember in your daily life บันทึกสิ่งดีๆ ที่ควรจำในชีวิตของคุณ
 • Keep tracking your progress and motivate yourself. คุณควรติดตามความก้าวหน้าและสร้างกำลังใจในการเรียนภาษาให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของเทคนิคการจำหลักไวยากรณ์ ศัพท์ ประโยค กลุ่มคำหรือวลีต่างๆ ที่มีจำนวนมากนั้น เราควรใช้วิธีจดบันทึกและทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วบ่อยๆ เขียน ฟัง อ่าน พูด คำเดิมๆ ซ้ำๆ นับครั้งไม่ถ้วน เหมือนกับการสวดมนต์จนคล่องปาก เพียงแค่มาทวนจุดที่ลืมไปนิดหน่อยก็จำได้แล้ว

ภาษาอังกฤษนั้นจัดว่าเป็นภาษาที่ไม่ยากมากในเรื่องไวยากรณ์เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ ซึ่งมีวิธีผันคำกิริยา คุณศัพท์ต่างๆ มากมายกว่าภาษาอังกฤษหลายเท่าตัว ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาในการจำทุกภาษา คือ คุณควรจะจำกฎ หรือรูปแบบที่ตายตัวให้ขึ้นใจก่อน โดยสังเกตดูว่า อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย หรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เช่น คำสรรพนามที่ใช้เป็นประธาน เป็นสิ่งที่ตายตัว ไม่มีการผันแปรไปตามอิทธิพลของคำอื่นๆ เช่น คำว่า I ฉัน, You คุณ, He เขา, We เรา เพียงแต่ต้องเลือกให้ถูกบุคคลและกาลเทศะเพียงเท่านั้น

สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามประธาน เช่น กิริยา, คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม หรือถูกกระทำ ที่มีทั้งแบบเอกพจน์และพหูพจน์ เราก็ต้องสังเกตว่า จดจำเป็นแบบฟอร์มตายตัว (Fixed-form) ว่า อะไรใช้คู่กันอยู่เสมอในกาลใดกาลหนึ่ง เช่น ในปัจจุบันกาล คำว่า ฉันมี I have, เขามี He has คุณก็ควรจำแต่ละคู่ผูกติดกันไปตลอด แล้วก็ลองนำไปประกอบกับคำหรือกลุ่มคำที่เป็นทางเลือก (Words/Phrases) ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยยังคงความถูกต้องของหลักไวยากรณ์อยู่ ดังตัวอย่างด้านล่าง

The technique that will help you memorize the vocabulary and grammar rules

 • How to remember words in an effective way วิธีการจำคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Ways to remember the grammar rules แนวทางจดจำหลักไวยากรณ์
 • How to memorize faster วิธีที่ทำให้จดจำได้เร็วขึ้น

FOCUS ON THE FIXED FORM 

จำแบบฟอร์มตายตัวก่อนอย่างอื่นเสมอ

Sentence Structure (SVO)

Subject +Verb + Object 

Fixed-form (Subject+Verb) + word(s)/phrase(s) (Object)

Examples :

Present Simple Tense: 

การแต่งประโยคปัจจุบันกาล: สรรพนามที่เป็นประธาน + คำกิริยา

The fixed-form(s) รูปแบบตายตัว: Subject Pronoun + Verb

 • I have ฉันมี
 • He has เขามี
 • I like ฉันชอบ
 • They like พวกเขาชอบ

The alternative words (with articles)/phrases: 

 • a pen ปากกาหนึ่งด้าม
 • a book หนังสือหนึ่งเล่ม
 • an idea ไอเดียอย่างหนึ่ง
 • 3 cute dogs สุนัขที่น่ารักสามตัว
 • 2 black cats แมวสีดำสองตัว
 • a red pen ปากกาสีแดงหนึ่งด้าม

Forming the sentences:
Now you can build and memorize the variety of sentences.

แต่งประโยคและจดจำตามรูปแบบ

I have a pen.  ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม
He has a book. เขามีหนังสือหนึ่งเล่ม
I have an idea. ฉันมีไอเดียอย่างหนึ่ง
They like an idea. พวกเขาชอบไอเดีย (อย่างหนึ่ง)
I have 3 cute dogs. ฉันมีสุนัขที่น่ารักสามตัว
I have 2 black cats. ฉันมีแมวสีดำสองตัว
He has a red pen. เขามีปากกาสีแดงหนึ่งด้าม

เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณก็จะสามารถจำรูปแบบของการใช้สรรพนามคู่กับกิริยาที่ใช้ด้วยกันไปได้ตลอด และเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้อย่างถูกต้อง

Read more articles and find more examples (click on the links below)

อ่านเพิ่มเติม (คลิ๊กบนลิงค์ที่ขีดเส้นใต้)

อ่านเนื้อหาเพื่อเติมในเรื่องเทคนิคการเรียนภาษาให้ได้ผลดี

คำแนะนำ 10 ขั้นตอนในการแต่งประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ

Daily Program for Self-study Language Learning

Click on the links below to see our daily updates
คลิ๊กบน Link ที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูรายละเอียดแต่ละสัปดาห์

Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5Week6Week7Week8Week 9

คำแนะนำ 10 ขั้นตอนในการแต่งประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ

เนื้อหาที่น่าสนใจในเว็บเรียนภาษาต่างๆ

Learn more:

วีดีโอโครงสร้างหลักสูตรสเปนที่น่าสนใจ

รวมหลักสูตร แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษานอร์เวย์ทั้งหมด

Polyglot methods (Youtube)

www.internetpolyglot.com

https://deutschlernerblog.de/

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response