Learn 7 Languages|Lessons Online|Week 1 เรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ เรียนหลายภาษาด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 1

Posted on ม.ค. 3 2018 - 1:55pm by DMR
Categorized as
612
Tagged as

สารบัญ

Daily Program for self-study Language Learning

Your learning recommendations for January 2018  

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

 • Aprender otro idioma
 • Recomendaciones para aprender otro idioma 2018
 • Deine Lernempfehlungen für Januar 2018
 • Für dichrelevante Lernthemen im Januar 2018
 • Les conseils pour apprendreune langue étrangère 2018
 • I consigli per organizzare l’apprendimento di una lingua straniera 2018

เนื้อหาของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นคว้าหลักสูตรการเรียนภาษาด้วยตนเอง ประหยัดการหาซื้อหนังสือตำรา สมัครเรียนกับเว็บไซต์ที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงคลิ๊กเข้าไปอ่านเนื้อหาในลิงค์ คุณจะได้เรียนบทเรียนของเรา รวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์ในเว็บสอนภาษาที่เป็นที่นิยมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนใดๆ ทุกอย่างฟรีตลอดรายการ เนื้อหาสำหรับสัปดาห์ที่หนึ่งมีหัวข้อและรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

การเรียนสัปดาห์แรกนี้ อาจจะดูเหมือนว่าขึ้นหัวข้อใหม่เร็วเกินไป ขอให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านผ่านๆ ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของแต่ละเรื่องไปก่อน ซึ่งแน่นอนว่า เราจะมีการกลับมาทบทวนอีกในสัปดาห์ถัดๆ ไป และทำให้เกิดการจำอย่างเป็นธรรมชาติจากการทบทวนบ่อยๆ

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

In this section you can learn and improve your grammar and vocabulary.  

 • Alphabets พยัญชนะ
 • Numbers ตัวเลข จำนวน
 • Subject Pronouns สรรพนามที่เป็นประธานของประโยค
 • Nouns and Articles คำนาม คำนำหน้านาม รวมถึงเพศของคำนาม
 • Object Pronouns สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
 • Family Members ศัพท์เกี่ยวกับคนในครอบครัว วงศ์ตระกูล
 • Days of the week การบอกวันในสัปดาห์
 • Months การบอกเดือน
 • How to write dates การบอกและเขียนวันที่
 • Telling the time การบอกเวลา
 • Daily routines ศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • Present Simple Tense การแต่งประโยคในรูปปัจจุบันกาล
 • Learn new words everyday, listen to the pronunciation and practise using them

เราได้ช่วยคุณจัดโปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองในสัปดาห์แรกของปี 2018 ดังนี้

Learn Multiple Languages

English, Español, Deutsch, Français, Italiano, Norsk

WEEK 1

Alphabets Pronunciation การออกเสียงพยัญชนะ

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

ตัวอักษรที่น่าสังเกตในภาษาฝรั่งเศส

E e – เออ (eu)
F f  – เอฟเฟอะ (éF)
G g – ออกเสียงคล้าย เจ+จี รวมกัน (jé)
H h – อัชเชอะ (Hache)
I i – อี
J j – จี +ฉี รวมกัน (Ji)
K k – ก๊ะ
R r – แอร์ มีเสียงเหมือนขากสเลด ตามท้ายเบาๆ
X – อิ๊กเซอะ
Y – อีเกร็กเก๊อะ
Z – เซ็ดเดอะ

Numbers 1-100 ตัวเลขและจำนวน

English, Thai, Spanish, German Part 1 (1-20 & mobile number), German 20-100, French, Italian, Norwegian

เมื่อคุณได้ศึกษาแล้ว ลองเขียนตัวเลข จำนวน ที่เกี่ยวข้องหรือสำคัญกับชีวิตของคุณ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว เช่น วันเกิด, อายุ เป็นต้น

ตัวเลข จำนวน คำอ่านในหลายภาษา

อ่านวิธีเขียนเกี่ยวกับวันเกิด วัน เดือน ปี สถานที่เกิด 

แบบฝึกหัด

เขียนและอ่านตัวเลขต่อไปนี้เป็นภาษาที่คุณกำลังเรียนอยู่

 • 4 four
 • 17  seventeen
 • 22  twenty two
 • 39  thirty-nine
 • 68 sixty-eight
 • 78 seventy-eight
 • 82 eighty-two
 • 96  ninety-six
 • 400 four hundred
 • 1000  one thousand
 • 1900  one thousand nine hundred
 • 2000  two thousand
 • 2492 two thousand four hundred ninety-two
 • 2526 two thousand five hundred twenty-six

อ่านและฟังเฉลย

Subject Pronouns สรรพนามที่เป็นประธานของประโยค

English, Thai, Spanish, Spanish2German, German2French, Italian, Norwegian

Nouns and Articles คำนาม คำนำหน้าและเพศของคำนาม

English, Spanish, Spanish (Gender)German, German cases exercises, French1, French2, French3, French4,  Italian, Norwegian1, Norwegian2

Object Pronouns สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

English, Thai, Spanish, German, German with exercisesFrench, Italian, Norwegian

 

Family Members | Vocabulary ศัพท์เกี่ยวกับคนในครอบครัว

English, Thai, Spanish, German with exercises, French1, French2, French3 (Phrases)  Italian1,Italian2,  Italian video, Norwegian


 

Days of the week บอกวันในสัปดาห์

English, Thai, Thai videoSpanish, German with exercises, French, Italian, Norwegian

 

Months บอกเดือน

English, Thai, Spanish,  German with exercises, French, Italian, Norwegian

 

How to write dates. Telling the dates รูปแบบการเขียนและบอกวันที่

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

 

Telling the time บอกเวลา

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Italian video, Norwegian

 

Daily Routines| Vocabulary ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

English, Thai, Spanish, German (video), French, Italian video, Norwegian, Norwegian2

 

Present Simple Tense แต่งประโยคกาลปัจจุบัน

How to build sentences with the present tense

English, Thai, Spanish, GermanGerman exercises, French, Italian, Italian exercises, Norwegian

คำแนะนำ 10 ขั้นตอนสำหรับแต่งประโยคจากไทยเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอื่นๆ 

เปิดอ่าน โปรแกรมสัปดาห์ที่ 2 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response