10 กว่าวิธีใช้คำเชื่อม CONJUNCTIONS|เรียนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ ด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 5| Learn 7 Languages Lessons Online|Week 5

Posted on ม.ค. 24 2018 - 7:27pm by DMR
Categorized as
444
Tagged as

Daily Program

for Self-study Language Learning

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

ในที่สุดก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ห้าอย่างรวดเร็วจริงๆ สัปดาห์นี้เราจะเรียนเนื้อหาใหม่และยังคงกลับมาทบทวนและเก็บตกสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว อ่านตารางโปรแกรมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่ Week 1,  Week 2Week 3, Week 4

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

การเรียนหลายภาษานั้น ถ้าจะให้จำติดแน่นจะต้องมีเวลาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันจนกว่าจะจำได้ ไม่ว่าโดยวิธีการอ่าน ฟังหรือเขียนก็ตาม รวมถึงพยายามนำไปใช้โดยการแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของตนเองบ่อยๆ

 

Week 5

4 มกราคม | 4 de enero | 4. Januar | 4 janvier | 4 gennaio | 4. januar

Week 5 – Lessons

 

เราจะใช้เวลาในสัปดาห์ที่ 5 นี้เพื่อศึกษาเรื่องที่ยังไม่ได้เรียน ดังนี้

CONJUNCTIONS

EnglishThaiSpanishGermanFrenchItalianNorwegian

CONJUNCTION ความหมาย คำแปล ในภาษาต่างๆ แปลว่า

คำเชื่อม, Conjunción, Konjunktion,  Conjonction, Congiunzione, Konjunksjon

We use conjunctions to connect words, phrases, clauses or sentences. The conjunctions help us to understand more information, reasons, results or sequences of events.

คือ คำเชื่อม เป็นคำที่ใช้สำหรับเชื่อมคำ วลี ข้อความหรือประโยคให้ต่อเนื่องกัน ทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น รู้ถึงเหตุผล ที่มาที่ไป อะไรเกิดขึ้นก่อนหลัง เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น

or หรือ

Do you want a banana or an apple?
คุณต้องการกล้วยหรือแอปเปิ้ล?

and และ

I speak German and Spanish.
ฉันพูดภาษาเยอรมันและภาษาสเปน

but แต่,​แต่ว่า

She wants to learn German, but (she) doesn’t have time.
เธออยากจะเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าเธอไม่มีเวลา

If ถ้า

We will come tomorrow, if you all are there.
พวกเราจะมา(ไป)หาในวันพรุ่งนี้ ถ้าพวกคุณยังอยู่ที่นั่น

because เพราะว่า

They are not going out because it’s raining.
พวกเขาไม่ได้ออกไปข้างนอก เพราะว่าฝนมันกำลังตก

when เมื่อ

My son doesn’t go out when it rains.
ลูกชายฉันไม่ออกไหนเมื่อเวลาฝนตก

neither… nor  ไม่… ทั้งสองอย่าง

I don’t want neither the banana nor the apple.
ฉันไม่ต้องการทั้งกล้วยและแอปเปิ้ล

as  ดัง, ดุจดั่ง, ประดุจ, เช่นกับ

Her skin is as white as snow.
ผิวของเธอขาวดุจหิมะ

that ซึ่ง, ว่า, ที่

I believe that she will not come tomorrow.
ฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้เธอจะไม่มา

so that เพื่อที่ เพื่อว่า

I will call him tomorrow so that you could do your work.
ฉันจะโทรเรียกเขาในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่เธอจะได้ทำงานของเธอไป

Read more List of Conjunctions

ส่วนของเนื้อหาอีก 4 วันที่เหลือ เรายังคงมีเวลาอ่านทบทวน จดจำสิ่งที่เรียนมาแล้ว ซึ่งท่านทั้งหลายที่ได้เรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 คงจะได้เห็นภาพรวมของภาษาที่ท่านกำลังเรียนอยู่ได้กว้างขึ้น เมื่อไปเปิดอ่านตำรา หนังสือ ดูหนัง ดูข่าว อ่านเรื่องที่สนใจก็จะเข้าใจโครงสร้างของประโยคในเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้น

ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

repeat Week 1

repeat  Week 2

repeat Week 3

repeat Week 4

Next Lessons

SENTENCE STRUCTURE

English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response