อริยสัจ 4 แก้ปัญหาชีวิตได้ทุกยุคสมัย

Posted on ธ.ค. 20 2018 - 5:48am by DMR

คนที่ประสบความสำเร็จก็ “คิดถึงแต่ปัญหา” ไม่ต่างจากคนที่ล้มเหลว

เพียงแต่เขาใช้เวลามากกว่าที่จะคิดถึง

วิธีแก้ปัญหา’ โดยอาศัย ‘หลักเหตุผล’

มากกว่า โทษผู้อื่น หรือ ชะตาฟ้าดิน

เช่นเดียวกับหลักอริยสัจ 4 ซึ่งมีได้สอนเพียงให้จมอยู่กับ ‘ความทุกข์’

โดยไม่หา ‘สาเหตุ’ ไม่หา ‘วิธีแก้ไข’ เพื่อไปให้ถึง ‘ความพ้นทุกข์’ ได้

การบ่นถึงแต่ปัญหา มีข้ออ้างสารพัดที่จะไม่ เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

อีกอย่าง คือ มองปัญหาไม่ออก ปัญหาจริงๆ มีเยอะกว่านั้น ที่สติปัญญาเรายังไปไม่ถึง

เพราะเราไม่สามารถพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำทุกอย่าง

การมองอดีต การมองปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน

ทั้งกับตนเอง กับผู้อื่น จนถึงปัญหาปรากฏในที่อื่นๆ

การตั้งเป้าหมาย หรือ กำหนดจุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงก็มีความสำคัญ

ในโลกที่เทคโนโลยี ก้าวไกลกว่า ความสามารถโดยเฉลี่ยของมนุษย์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response