4 ขั้นตอนเร่ิมต้นการทำสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ

Posted on ก.พ. 16 2018 - 2:28pm by DMR

การทำสวนเกษตรอินทรีย์หรือสวนออแกนนิค​ Organic Garden นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คนทำสวน Gardeners มีความพยายามที่จะทำสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ Bountiful,  เป็นผลดีต่อสุขภาพ Healthy, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Ecologically Friendly ในบทความนี้เราจะมาเริ่มทำความรู้จักเกษตรอินทรีย์ไปพร้อมๆ กัน

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

ขั้นตอนเร่ิมต้นการทำสวนเกษตรอินทรีย์

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนหลักสำหรับการทำสวนเกษตรอินทรีย์

1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม Site

ในการเริ่มต้นทำสวนเกษตรอินทรีย์ การหาสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นอันดับแรก

ต่อไปนี้ คือ ปัจจัยที่คุณควรจะนำมาพิจารณา

แสงอาทิตย์ Sun

คุณควรหาสถานที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงอย่างมากที่สุดที่จะมากได้ อย่างน้อยหกชั่วโมงต่อวัน หรือควรจะได้ถึงแปดชั่วโมง ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก main growing season

ถ้าคุณไม่สามารถหาที่มีแสงอาทิตย์ในระดับนี้ได้ ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวัง เพราะมีพืชหลากหลายชนิดที่ไม่ต้องใช้แสงแดดเท่ากับพืชชนิดอื่นในการเจริญเติบโต เช่น ถั่ว beans,  หัวบีท beets, บร็อคโคลี่ Broccoli, กะหล่ำปลี Cabbage เป็นต้น

ภูมิประเทศ Terrain

มีหลายปัจจัยที่จะคิดถึงภูมิประเทศ พื้นที่ของคุณเป็นพื้นที่ลาดเอียง Slope หรือไม่ สภาพพื้นที่ที่ทำให้แปลงปลูกผักหรือกระบะปลูกผัก Garden Bed ของคุณได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอ มีพื้นที่ยุบตัว Depression ที่จะกักเก็บน้ำหรือมีน้ำขังหรือไม่ มีดินที่ดี Good Soil หรือไม่ ซึ่งจะต้องไม่เก็บความเปียกชื้นมากเกินไป เพราะจะทำให้รากเน่า

ลม Wind

ถ้าคุณอยู่ในที่ลมแรง คุณควรจะมีแนวป้องกันล้อมรอบ Hedge, กำแพง Wall, หรือโครงสร้างอื่นๆ ที่จะช่วยป้องกันลมแรง หากสถานที่ของคุณไม่มีอะไรป้องกันลมเลย คุณควรจะสร้างโครงไม้ระแนงเพื่อป้องกันลม

น้ำ Water, อุปกรณ์ Tools

ระยะที่คุณจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ควรอยู่ไกลเกินไป การแบกน้ำเพื่อรดต้นไม้เป็นระยะไกลๆ ไม่ใช่เรื่องสนุก คุณควรจะวางแปลงเพาะปลูกให้อยู่ในที่ๆ สะดวกสำหรับปัจจัยดังกล่าว

2. ตรวจสอบสภาพดิน Soil

พื้นที่ดินมีหินปนอยู่มากไหม มีรากต้นไม้ฝังเต็มไปหมดไหม คุณอาจจะต้องสร้างกระบะปลูกผัก Raised Bed แบบยกคันดินขึ้นมา โดยใช้วัสดุเช่น ไม้ อิฐหรือหินมากั้นด้านข้าง
แบบที่สอง คือ แบบ Lasagna Gardening ซึ่งไม่มีการขุด การเตรียมดิน ซึ่งคุณจะได้ดินที่นุ่มเบา โดยการทับถมกันของวัตถุอินทรีย์ Organic materials ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Sheet composting ซึ่งคุณสามารถใช้เศษหญ้า เศษอาหาร วัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อทำปุ๋ยหมักในแปลงใหม่ของคุณ โดยเราจะไม่ใช้เศษอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไปปะปน

สิ่งที่สำคัญ คือ การประเมินสภาพดินที่มีอยู่เพื่อดูว่าจะปรับปรุงดินอย่างไรให้เหมาะสมการการทำสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการปรับปรุงดินนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของจุลินทรีย์ ธาตุอาหารพืช

สิ่งที่ช่วยไถพรวนดินทางชีวภาพ ได้แก่ จุลินทรีย์ท้องถิ่น สัตว์ในดิน เช่น ไส้เดือน และตัวตุ่น ทำให้ดินร่วนซุยและพลิกกลับดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนผิวดิน ซึ่งมีปกติทำหน้าที่ร่วมกันในห่วงโซ่อาหาร ส่วนการไถพรวนด้วยเครื่องจักรรวมถึงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้น ทำให้สัตว์ในดินตาย ทำให้ดินแข็ง ส่งผลให้พืชมีรากน้อย ไม่แผ่ขยาย อ่อนแอ ถูกโค่นล้มได้ง่าย

ไส้เดือนดินนั้นจะช่วยทำให้ขยะอินทรีย์เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ซึ่งเต็มไปด้วยธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์จำนวนมหาศาล ดีต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผลของพืชเป็นอย่างยิ่ง

การตรวจสอบสภาพดิน Soil Tested

คุณสามารถเก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่รับตรวจสอบสภาพดิน หรือตรวจสอบด้วยตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยทั่วไป คือ การตรวจสอบสภาพดินว่าเป็นกรดหรือด่าง ด้วยค่า PH ซึ่งสามารถหาซื้อเครื่องมือวัดค่า PH ได้ หรือทำด้วยวิธีอื่นๆ, การตรวจสอบความชื้น, ปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา, การระบายอากาศ, ความร่วนซุย

3. หาต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ Plants and Seeds

คุณจะต้องเร่ิมหาต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการปลูกโดยวิธีทางเกษตรอินทรีย์ Organic พันธุ์และเมล็ดที่ได้มาจากเกษตรกรรมแผนใหม่ Conventional Agriculture มักจะเต็มไปด้วยยาฆ่าแมลง Pesticides และ ปุ๋ยเคมี Chemical Fertilizers ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงในการทำสวนเกษตรอินทรีย์

เมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์จะถูกเก็บเกี่ยวมาจากพืชผักที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตรอินทรีย์ ไม่เคยถูกพ่นยาฆ่าแมลง Pesticides หรือ สารฆ่าเชื้อรา fungicides รวมถึงไม่ถูกตัดต่อพันธุกรรม Genetically modified 

4. การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว Plant, Grow, and Harvest

เมื่อคุณมีสถานที่ ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว มีต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์พร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปลูกและดูแลสวนของคุณ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักหรือผลไม้ที่คุณต้องการเพาะปลูกเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เตรียมการเรื่องปริมาณน้ำที่เหมาะสม รวมถึงธาตุและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช

 

ที่มาของข้อมูล

1. www.thespruce.com

การศึกษาข้อมูลจากบุคคลผู้มีประสบการณ์ เต็มใจให้คำแนะนำ เป็นข้อดีที่คุณจะไม่ต้องมาลองผิด ลองถูก หมดเงินลงทุนจำนวนมากมหาศาล ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

ติดต่อสอบถาม เรื่องเกษตรทำเงิน
ต้นพันธุ์ หน่อพันธุ์ กิ่งพันธุ์ พืชสวน

สร้างโรงเรือนทันสมัย
ติดตั้งระบบน้ำพุ่งแรง ได้ที่นี่!! 

หาอินทผาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุ์แท้รสหวาน ไม่ติดฝาด หาไม่ง่าย ซื้อขายได้ราคาดี ระยะยาวทำรายได้เงินแสนต่อต้น ทำเงิน 6 ล้านบาทต่อไร่ต่อปีขึ้นไป ติดต่อได้ที่เรา

สนใจติดต่อ คลิ๊กท่ีนี่ อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ @DATESGARDEN

เกษตรกรฝีมือดี รายการกบนอกกะลามาถ่ายทำ

เกษตรกรฝีมือดี ในรายการกบนอกกะลา

ติดต่อเกษตรกรแนวหน้า
Chirawut Patpongpibul

เยี่ยมชมสวนที่รายการกบนอกกะลามาถ่ายทำ

(คลิ๊กที่นี่)

แจ้งรหัส LL007 รับส่วนลดพิเศษ
ติดต่อสอบถามคุณ Chirawut Patpongpibul เกษตรกรแนวหน้า ขอคำแนะนำ ซื้อขายพืชพันธุ์เกรดเอ ทั้งผัก ผลไม้ อินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อรสหวานจากUAE บอนไซชนะการประกวด งานวางระบบท่อน้ำพุ่งแรง แจ้งรหัส LL007 คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response