(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ถึงตอนนี้ ใครที่ติดตามสื่ออยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ต ทีวี หนังสือพิมพ์ต่างๆ คงไม่มีใครไม่รู้จัก...

ผู้คนทั้งหลายล้วนตื่นตะลึง และแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเปลี่ยนไปตามความคิดของผู้ทดลอง ดร....

แองเจลา ลี ดั๊กเวิร์ธ เธอยอมทิ้งงานตำแหน่งสูงในวงการที่ปรึกษา มาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กเกรดเจ็ดในโรงเรียนเทศบาลในมหานครนิวยอร์ก หลังทำการสอนมาระยะหนึ่ง...

เมื่อพลทหารอาเธอร์ บัวแมน กลับบ้าน หลังจากได้รับบาดเจ็บในสงครามอ่าว แพทย์วินิจฉัยว่า เขาต้องใช้ไม้เท้าเดินไปตลอดชีวิต เขาได้รับบาดเจ็บที่หลังและหัวเข่าเรื้อรัง...

จากหลักสูตรความดีสากล ทำให้เราได้พบกับบุคคลที่เป็นต้นแบบ คุณครูณัฐจิตรภณ ไสว โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ บ้าน คือที่อยู่อาศัย...

ความดีพื้นฐานสากล  ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม...

ได้อ่านข่าวของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด บนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันเวิ้งว้าง ของชาวประมงชาวแมกซิโก ไม่ใช่อยู่แค่วันสองวัน แต่อยู่เป็นปี อ่านแล้วทึ่งมาก...

การนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เต็มที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาในหลายๆ ด้าน ทั้งต่อสภาวะอารมณ์, การทำงาน, เรี่ยวแรง, การศึกษาเล่าเรียน,...

ผู้เขียนเองมีความคุ้นเคยกับผักกูดมาตั้งแต่เด็ก และทานผักกูดมาตั้งแต่เด็กๆ สมัยนั้นถือว่า เป็นผักที่ทุกคนในหมู่บ้านเก็บมากินได้อย่างอิสระ...

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ดังนั้น ในแต่ละเดือนเราสามารถตั้งคำถามเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ในเบื้องต้นดังนี้ ...

‹ Navigate ›