3 ด้านสำคัญของการเป็นประเทศมหาอำนาจ

Posted on ธ.ค. 25 2018 - 5:45am by DMR

ประเทศต่างๆ ล้วนมีทรัพยากรเป็นของตนเอง

แต่ประเทศที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น

ประเทศใดๆ จะไม่เสียเปรียบจากการถูกครอบงำหรือถูกแย่งชิงทรัพยากรโดยประเทศอื่นๆ

หากผู้นำและประชาชนในประเทศนั้นรู้เท่าทันและมุ่งพัฒนาด้านความเป็นมหาอำนาจ

นับตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเรื่อยมา รัฐหรือประเทศที่จะมีความเป็นมหาอำนาจได้

ต้องเป็นมหาอำนาจ 3 ด้านหลักๆ ให้ได้ ดังนี้ คือ

มหาอำนาจ 3 ด้าน สั่นสะเทือนโลก

  1. มหาอำนาจทางการทหาร
  2. มหาอำนาจทางเทคโนโลยี
  3. มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

จิตใจของผู้นำประเทศมหาอำนาจ

ผู้นำประเทศที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเหล่านี้

จิตใจจะต้องอยู่กับความรู้ การพัฒนาวิทยาการที่ทันสมัย

แต่อย่างไรก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องผูกพันกับกระทำผิดศีลธรรมทั้งสิ้น

ผู้นำที่ทำงานด้านนี้จิตจึงไม่ผ่องใส เพราะ ใช้ความคิดไปกับมิจฉาอาชีวะ

การผลิตอาวุธ การฆ่า การยึดทรัพย์ การฉ้อโกง การทำเล่ห์ การโกหก ความหลอกลวง

การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงผู้อื่น หรือแม้แต่การข่มขืนกระทำชำเราสตรี

เช่น ในช่วงภาวะสงคราม เป็นต้น

ยากที่จะตั้งจิตให้มีเมตตา กรุณา ยินดีในความสุข หรือวางเฉยต่อเหตุการณ์ทั้งปวงได้

จึงเป็นการยากสำหรับผู้นำทางโลกที่จะบรรลุธรรม

กระทั่งสามารถประสบวิบากกรรมที่นำไปสู่นรกอบายภูมิก็เป็นได้

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response