เรียนการแต่งประโยค Present Perfect Tenseใน 7 วัน สรรพนาม คำนาม กิริยา บทสนทนา เรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ เรียนหลายภาษาด้วยตนเอง|บทเรียนสัปดาห์ที่ 9

Posted on ก.พ. 8 2018 - 2:36am by DMR
Categorized as
546
Tagged as

วิธีแต่งประโยค Present Perfect Tense

เรียนภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์

Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian 

เว็บไซต์ของเราเน้นการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน
เริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
ก่อนนำไปทำความเข้าใจเป็นภาษาอื่นๆ ต่อไป

ท่านสามารถเลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการได้ใน สารบัญ

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5Week6Week7Week8

 

โครงสร้าง Present Perfect Structure

 

ภาษาอังกฤษ present perfect 

ประโยค Present Perfect ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กิริยา verb ที่มาในรูปของ Auxiliary verb have  (ต้องผันกิริยา conjugated) ร่วมกับ Past Participle  ใช้สำหรับบอกว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่ การกระทำ หรือ ผลของการกระทำนั้น  ยังคงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น  I have lived in Bangkok for two years. ฉันอยู่กรุงเทพมาแล้วสองปี ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ 

สาเหตุที่เรียกว่า present perfect เพราะต้องผันกิริยา have ในรูปของ present tense หรือ ปัจจุบันกาลนั่นเอง

Auxiliary verb have

Auxiliary verb have ที่ผันกิริยาตามสรรพนามแล้ว

Auxiliary verb have ที่ผันกิริยาตามสรรพนามแล้ว

ตัวอย่าง การแต่งประโยค รูป Present Perfect ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Past Participle ของ Go ไป ซึ่งแสดงถึงความหมายว่า ได้ไปมาแล้ว 

Present perfect ของกิริยา go ไป

Present perfect ของกิริยา go ไป

ภาษาเยอรมัน perfekt

ประโยค Present Perfect ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Auxiliary verb  haben/sein (ต้องผันกิริยา conjugated) และ  Past Participle (ถูกนำไปวางไว้ท้ายสุดของประโยคเสมอ) โดยปกติจะถูกนำมาใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต 

แม้ว่าภาษาเยอรมันจะมีการวางโครงสร้างใกล้เคียงกับ Present Perfect ในภาษาอังกฤษ แต่มันก็ไม่ได้มีมุมมองในเรื่อง Present Perfect ที่เหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อมาถึงปัจจุบันเช่นกับในภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะแปลออกมาอย่างไรนั้น ต้องมาดูกันที่บริบทที่ต้องการสื่อความหมาย

Auxiliary verb  haben

Auxiliary verb  haben ที่ถูกผันกิริยาแล้ว

Auxiliary verb – haben ที่ถูกผันกิริยาแล้ว

  Auxiliary verb  sein

Auxiliary verb  - sein

Auxiliary verb – haben ที่ถูกผันกิริยาแล้ว

ตัวอย่าง การแต่งประโยค รูป Present Perfect ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Past Participle ของ sehen (gesehen)  เห็น ซึ่งแสดงถึงความหมายว่า ประธานในประโยคนั้น ได้เห็นแล้ว  (see, participle seenในภาษาอังกฤษ)

เห็นแล้ว

ได้เห็นแล้ว Auxiliary verb – haben + gesehen

blieben  อยู่ (stay ในภาษาอังกฤษ) รูป Present Perfect หมายถึง ประธานในประโยคนั้น ได้อยู่มาแล้ว

blieben

ได้อยู่มาแล้ว Auxiliary verb – sein + geblieben

ภาษาสเปน presente perfecto

ประโยค Present Perfect ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Auxiliary verb  haber (ต้องผันกิริยา conjugated) และ  Past Participle ซึ่งจะตัดเอาตัวลงท้ายของ infinitive ออกไป และเติม -ado หรือ -ido เข้าไปแทน 

Auxiliary verb  haber

Auxiliary verb - haber

Auxiliary verb – haber

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแต่งประโยค Present Perfect Tense ด้วยคำกิริยา comer (participle comido ที่แปลว่า กิน  (eat – participle eaten)

การแต่งประโยค Present Perfect Tense ด้วยคำกิริยา comer, past participle comido หมายถึง ได้กินแล้ว

แต่งประโยค Present Perfect Tense ด้วยคำกิริยา comer, past participle comido หมายถึง ได้กินแล้ว

 

ภาษาฝรั่งเศส passé composé  

ประโยค Present Perfect ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Auxiliary verb  avoir และ être (ต้องผันกิริยา conjugated) และ  Past Participle 

ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน มีการวางโครงสร้างใกล้เคียงกับ Present Perfect ในภาษาอังกฤษ แต่มันก็ไม่ได้มีมุมมองในเรื่อง Present Perfect ที่เหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อมาถึงปัจจุบันในภาษาอังกฤษ

passé composé นั้นมันมีลักษณะของความเป็น Perfective คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบแล้วในเวลานั้นในอดีตมากกว่าที่จะเป็นแบบ Perfect

Auxiliary verb  avoir

Auxiliary verb  avoir

Auxiliary verb avoir

ได้กินแล้ว

ได้กินแล้ว

 Auxiliary verb  être 

Auxiliary verb   être

Auxiliary verb être

Screen Shot 2018-02-08 at 19.30.22

มาแล้ว

อ่านหลักการเปลี่ยนตัวท้ายคำกิริยาเพื่อสร้าง Past Participle ภาษาฝรั่งเศส กดที่นี่

ภาษาอิตาลี passato prossimo 

ประโยค Present Perfect ความจริงแล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของ Past tense ที่นิยมใช้ในภาษาอิตาลี ซึ่งจะใช้แบบเดียวกับภาษาอังกฤษที่การกระทำในอดีตยังคงมีผลอะไรบางอย่างถึงปัจจุบัน

ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Auxiliary verb  essere  และ avere (ต้องผันกิริยา conjugated) และ  Past Participle 

essere

essere

avere

avere

โดยในส่วนของ past participle โดยทั่วไปมีวิธีเปลี่ยนตัวลงท้ายดังต่อไปนี้

  • past participle ของกิริยาที่ลงท้าย -are ใช้ -ato
  • past participle ของกิริยาที่ลงท้าย -ere ใช้ –uto
  • past participle ของกิริยาที่ลงท้าย -ire ใช้ –ito

ตัวอย่าง

กิริยาที่ลงท้าย -are ใช้ -ato

เช่น  dare เป็น dato

dare ให้

dare ให้

กิริยาที่ลงท้าย -ere ใช้ –uto

เช่น volere เป็น voluto

volere

volere ต้องการ

 

กิริยาที่ลงท้าย -ire ใช้ –ito

เช่น capire เป็น capito

capire เข้าใจ ตระหนัก

capire เข้าใจ ตระหนัก

 

ยกเว้นบางตัวที่ไม่เป็นไปตามกฎข้างต้น

เช่น

andare เปลี่ยนเป็น andato, andata, andati, andate

andare  ไป,​ เดิน

andare ไป,​ เดิน

 

 

ภาษานอร์เวย์

เช่นเดียวกับภาษาอื่น Present perfect tense ในภาษานอร์เวย์ประกอบด้วย auxiliary verbs har และ past participle

har

har

ส่วนการสร้าง Past participle โดยทั่วไปจะเติม -t หรือ -a ตามหลัง fininitive

เช่น løpe วิ่ง  (infinitive) เปลี่ยนเป็น  løpt หรือ løpet (past participle)

ดูการผันกิริยาอื่นๆ กดที่นี่

Screen Shot 2018-02-19 at 05.08.43

ไปวิ่งมา

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response