2 มาตรฐานบุคคลที่หาพบได้ยาก

Posted on มิ.ย. 4 2013 - 11:41pm by VIPeditor1

To be different one

แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่จะต้องมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเป๊ะทุกส่วนโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลย เพราะความที่มีนิสัยใจคอและอัธยาศัยแตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทางความคิด คำพูด การกระทำเมื่อเวลาผ่านไป ไม่เหมือนวันวานที่ผ่านมา ดังนั้น มาตรฐานบุคคลที่หาพบได้ยาก คือ

1 บุคคลที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบหาที่ติไม่ได้

2 บุคคลที่ไม่ติฉินนินทาผู้อื่น

ดังนั้น ความหวังให้มีใครเป็นแบบมาตรฐานทางด้านพฤติกรรมให้กับทุกคนได้โดยสมบูรณ์ หรือเป็นที่นิยมชมชอบเหมือนๆ กันหมดโดยส่วนเดียวคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ จะมีเพียงบางมิติเท่านั้นที่ทำให้คนหมู่มากสามารถมองเห็นได้ในด้านที่ดีและประพฤติตามกันได้ด้วยความเต็มใจ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ท่านสามารถติดตามผลงานข้อคิดสั้นๆ เพื่อความสงบใจของผู้เขียนได้ที่ Facebook ข้อคิดแทนเวลาที่ไม่มีให้ 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response