เล่าเรื่องตนเองในงานบรรยาย : เรียนภาษาฝรั่งเศส วิธีแต่งประโยค 50 คำศัพท์ คำนาม คำกิริยา

Posted on มี.ค. 3 2018 - 8:46am by DMR

ในบทความนี้ เรามานำเสนอวิธีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ตัวของฉันกับโลกใบนี้ การตัดสินใจครั้งสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต ผลของการตัดสินใจนั้นเป็นอย่างไร เล่าถึงความรู้สึกของบุคคลรอบข้างในภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในบริบทที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน

 

คำทักทายในเบื้องต้น

ในเวลาที่เราเปิดดูวีดีโอยูทูปของคนฝรั่งเศส เรามักจะได้ยินคำทักทายว่า

Bonjour tout le monde.
สวัสดีทุกๆ คน

J’espère que vous allez bien.
หวังว่าทุกคนสบายดีนะ

 

แนะนำตนเอง

Je suis ….

ฉันชื่อ

Je viens de Thaïlande.

ฉันมาจากประเทศไทย

Vous venez d’ou?
Tu viens d’ou?

คุณหรือพวกคุณมาจากที่ไหน

J’habitais à Bangkok. 

ฉันเคยอยู่กรุงเทพ.

Quand j’étais enfant / petit / étudiant

เมื่อตอนเด็กๆ / ตอนเป็นนักเรียน

 

ยินดีที่ได้พบคุณ

Enchanté de vous rencontrer.
Ça fait plaisir de vous voir.


ยินดีที่ได้พบคุณ (ใช้กับหลายๆ คนได้ เป็นแบบทางการ)

 

บอกถึงสิ่งที่กำลังจะดำเนินไป

Aujourd’hui nous avons un débat de…
วันนี้เราจะมีการแสดงโชว์ของ….

Aujourd’hui nous avons une leçon au sujet de/des…
วันนี้เราจะมีบทเรียนเกี่ยวกับ

 

การซื้อขายบัตรเข้าชม

ในเวลาไปดูงานอีเวนท์ต่างๆ คุณอาจจะเคยได้ฟังผู้บรรยาย หรือผู้แสดง กล่าวถึง การเก็บค่าตั๋ว เช่น เวลาดูพี่โน้ส อุดม มักจะแซวเรื่องค่าตั๋วในเวลาขึ้นต้นการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอยู่บ่อยๆ

 

ประโยค Présent

Vous avez un ticket ?
คุณมีตั๋วหรือยัง?


ประโยคนี้ให้ยกเสียงตัวสุดท้ายคำว่า Ticket ขึ้นมาเป็นเสียงสูงเพื่อเป็นการแสดงคำถาม

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient du demi-tarif aujourd’hui.
เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะได้ส่วนลดพิเศษครึ่งราคาบัตรในวันนี้

bénéficier แปลว่า ได้รับ หรือ ได้ประโยชน์จาก

ประโยค Passé composé

Avez-vous déjà acheté un ticket?
คุณซื้อตั๋วแล้วหรือยัง

 

ทดสอบไมโครโฟน

‘Être en Train de’

วลีนี้เป็นวลีที่ใช้สำหรับบอกว่า กำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้ เหมือนกับรูป progressive/continuous ในภาษาอังกฤษ
Je suis juste en train de tester le mirco.

ฉันเพียงแค่กำลังทดสอบไมโครโฟน

 

ความมั่นใจ 

‘Être sur’

Pour être sûr que vous compreniez mon français.

เพื่อที่จะมั่นใจว่าคุณเข้าใจภาษาฝรั่งเศสของฉัน


Je suis sûr que ils comprenaient votre français.
ฉันมั่นใจว่าพวกเข้าเข้าใจภาษาฝรั่งเศสของคุณ

 

บอกความหมาย, หมายถึง, แปลว่า

ในเวลาเราจะบอกว่า คำนี้ หมายถึงอะไร หรือ ชื่อของเรา มีความหมายว่าอะไร เราจะใช้กิริยา signifier

Phra (พระ) signifie moine.
Phra แปลว่า พระ

 

คิดว่าเคยพบกันแล้ว

supposer คิดว่า, เดาว่า

Je suppose que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant. 

ฉันคิดว่าพวกเราเคยพบกันมาก่อน

Et pour la plupart d’entre-vois ici, c’est la première fois que nous nous rencontrons aujourd’hui.

และสำหรับพวกคุณหลายๆ คนที่นี่ วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาพบกัน

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

J’aime l’idée de quelque chose qui se produit pour la première fois.

ฉันชอบในแนวคิดของอะไรบางสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

 

สิ่งที่น่าจดจำ

Cela devrait être memorable. 

มันจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำ

Donc, vous allez vous souvenir de tout ce qui ce passe aujourd’hui.

ดังนั้น ในวันนี้คุณจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้

Sans avoir à faire 38 répétitions.

โดยไม่มีการทบทวนถึงสามสิบแปดครั้ง

เรียนภาษาใหม่ๆ 

Plus facilement que lorsque j’ai appris de nouvelles langues.

ง่ายยิ่งกว่าในเวลาที่ฉันเรียนภาษาใหม่ๆ

 

สงสัย ประหลาดใจ มีคำถาม

Certains d’entre vous vont être surpris

บางคนในบรรดาพวกคุณอาจจะประหลาดใจ

et auront beaucoup de questions en voyant les moines.

และได้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเมื่อได้เห็นพระภิกษุ

La question la plus fréquente est pourquoi je suis devenu un moine.

คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด คือ ทำไมฉันถึงมาเป็นพระภิกษุ

 

จะบอกให้

Je vais vous dire pourquoi.

ฉันจะบอกคุณให้ว่าเพราะอะไร

 

ช่วงเวลาที่น่าจดจำ

Dans la vie, il y a beaucoup de moments mémorables. 

ในชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่น่าจดจำ

Comme les anniversaires

เช่น วันเกิด

ou le premier jour du premier enfant.

วันคลอดของลูกชายคนแรก

Je suis aussi le premier enfant de mes parants. 

ฉันก็เป็นลูกคนแรกของแม่ฉันเหมือนกัน

 

สิ่งที่ไม่คาดคิด

Mais j’ai fait quelque chose qu’ils n’avaient pas été prévu

แต่ฉันได้ทำบางสิ่งที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้คาดคิด

 

การตัดสินใจ

C’est que j’ai décidé de devenir moine.

นั่นคือ ฉันตัดสินใจบวชเป็นพระ

Ce fut une surprise et mes parents se posaient beaucoup de questions.

มันเป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงและทำให้พ่อแม่ของฉันมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย

Il me semblait avoir brisé le fonctionnement de la famille.

มันดูเหมือนว่าฉันได้ทำลายฟังก์ชั่นของครอบครัว

 

เป็นระยะเวลายาวนาน

Parce que je resterai un moine pendant très longtemps.

เพราะว่าฉันจะเป็นพระเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

Jusqu’à ce que nous ayons une chance de nous rencontrer ici.

จนกระทั่งเรามีโอกาสได้มาพบกัน ณ ที่แห่งนี้

Aucun de mes anciens camarades de classe n’a pris cette décision.

ไม่มีเพื่อนนักเรียนคนไหนที่ตัดสินใจแบบนี้

Même si la Thaïland est un pays bouddhiste.

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นเมืองพุทธก็ตาม

La plupart des gens préfèrent avoir une vie normale.

คนส่วนใหญ่เลือกที่จะมีชีวิตตามปกติ

 

เข้าใจความรู้สึก

Vous pouvez comprendre ce que ressentent mes parents. 

คุณย่อมสามารถเข้าใจได้ว่าพ่อแม่ของฉันรู้สึกอย่างไร

Actuellement, tout va très bien.

ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ดี

Ils sont tous heureux maintenant.

พวกเขารู้สึกมีความสุขในปัจจุบันนี้

Parce qu’ils aiment les français.

เพราะว่าพวกเขาชอบคนฝรั่งเศส

 

ผลงานในโลกใบนี้

Maintenant, je pense que je suis prêt à dire au monde qui je suis.

เวลานี้ฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วที่จะบอกกับโลกใบนี้ว่าฉันเป็นใคร

Pour créer un changement positif à travers le monde.

เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แผ่ขยายไปในโลก

J’ai été moine pendant assez longtemps,

ฉันเป็นพระมาเป็นเวลานานเพียงพอ

pour pouvoir réaliser le vœu que j’ai fait il y a 17 ans,

ที่จะสามารถเติมเต็มความปรารถนาที่มีมาเป็นระยะเวลา  17 ปี

qui est de devenir un moine enseignant qui transmet

ในการเป็นพระที่สามารถเผยแพร่คำสอน

la connaissance du bonheur au monde entier.

เรื่องความรู้ที่นำมาซึ่งความสุขให้แก่โลก

C’est assez long pour pouvoir enseigner la méditation dans plus de 12 pays maintenant. 

มันเป็นระยะเวลานานพอที่จะสอนเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาไปถึง 12 ประเทศในปัจจุบัน

Je voyage partout dans le monde habillé d’un vêtement d’or flamboyant. 

ฉันเดินทางไปทั่วโลกในชุดสีทองในเปลวเพลิง

Une couleur qui attire la curiosité : mais

สีที่ดึงดูดให้หลายคนมีความสงสัย

pourquoi cette couleur orange?

ทำไมจึงต้องเป็นสีส้ม

En fait, c’est la couleur du feu qui “brûle” l’ignorance.

แท้จริงแล้วมันเป็นสีของเปลวเพลิงที่แผดเผาอวิชชา

 

จบการบรรยายช่วงแรก 

Enfin j’ai terminé ma présentation

การบรรยายช่วงแนะนำตัวของฉันก็จบลงแล้วในที่สุด

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response