2 วิธีระบายอารมณ์ไม่ดีออกจากใจ

Posted on มิ.ย. 7 2013 - 6:57am by VIPeditor1

worry

อารมณ์ไม่ดี คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดคับข้องใจซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นปัญหาเฉพาะตัวเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเป็นกันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถจะทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้นตามมา คือ

– ปัญหาความเครียดทำให้สุขภาพร่างกายถดถอยและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
– เสียบุคลิกภาพจากที่เป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็กลายเป็นคนบึ้งตึงหรือก้าวร้าว
– เสียมิตรภาพ เช่น เมื่อรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจอารมณ์ที่ตัวเป็นก็เกิดการโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง
– เสียการเรียนหรือการงาน เช่น หมดอารมณ์ทำงาน, ไม่อยากไปโรงเรียน เป็นต้น
– ขาดความมั่นใจในตนเอง ทำงานหรืออยู่ในสังคมอย่างกล้าๆ กลัวๆ
– สะสมอารมณ์ไม่ดีจนเกิดความเครียดมากเข้า ทำให้อยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
– ทำให้คนรอบข้างเกิดความอึดอัดใจตามไปด้วย
– ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด ที่มีผลใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ประเทศชาติ จนถึงปัญหาการก่อการร้าย

สาเหตุของอารมณ์ไม่ดี

1. เหตุจากตนเอง

– ก่อปัญหาให้ตัวเอง ไม่ได้ป้องกันระวัง หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นภัย เช่น เล่นการพนัน, คดโกง, หลอกลวง, ขับรถโดยประมาท, เสพยาเสพติด, ทำร้ายร่างกายผู้อื่น, ใช้เงินฟุ่มเฟือย เป็นต้น ทำให้มีคดีความ เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่างๆ

– ปัญหาสุขภาพร่างกาย เช่น โรคประจำตัว, เกิดจากการบริโภคสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกาย, ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

– การไม่ได้เตรียมการเผื่อไว้สำหรับภาวะฉุกเฉิน เช่น ไม่มีเงินเก็บ เป็นต้น

– ปล่อยปละละเลยเรื่องการฝึกฝนจิตใจ ขาดความพากเพียร ฝึกใจไม่ถูกวิธี ทำยังไม่ถึงจุดที่ได้ผล

2. จากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ภายนอก

– พฤติกรรมของผู้อื่น, การแย่งชิงผลประโยชน์, ถูกให้ร้ายป้ายสี

– ขาดที่ปรึกษาที่ดีพอหรือมองไม่ออกว่าใครเป็นที่ปรึกษาที่ดี

– ภัยธรรมชาติ, โจรภัย, อาชญากรรม, สงคราม

โดยทั่วไปเมื่อคนเรามีอารมณ์ไม่ดีขึ้นก็มักจะหาทางระบายออกด้วยวิธีการหลัก 2 วิธี คือ

1 ระบายให้ผู้อื่นได้รับรู้

คือ การหาคนรับฟังปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้อื่น

ข้อดี

– คลายความรู้สึกเก็บกด

– คนอื่นได้เข้าใจสภาวะที่เป็นอยู่และช่วยปลอบใจ

– ได้ทบทวนความคิด ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ทำให้เข้าใจและเห็นทางแก้ไขปัญหาที่กระจ่างขึ้น

– ได้ปรับความเข้าใจกับผู้ที่มีปัญหาต่อกัน

ข้อควรระวัง

– มีโอกาสได้รับคำแนะนำหรือคำพูดที่ใจยังไม่พร้อมเปิดรับ ทำให้รู้สึกซ้ำเติมภาวะกดดันให้มากขึ้น

– หากว่าสิ่งที่เราพูดไปมีการพาดพิงถึงความผิดของคนอื่น อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งลุกลามไปมากขึ้น เมื่อเรื่องราวไปถึงบุคคลที่สาม ดังนั้น ต้องระวังให้มาก หากผู้ฟังเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ หรือมองไม่ออกว่าสิ่งใดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยหรือบอกต่อ  ดังคำสุภาษิตคำพังเพยว่า “หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง”

2 ระบายออกด้วยความนิ่งเงียบ

คือ การปรับปรุงความคิดของเราด้วยวิธีต่างๆ ที่ทำให้อารมณ์อึดอัดสลายไปจากใจ โดยไม่ต้องพูดคุยกับผู้ใด กล่าวคือ

2.1 คิดบวก

– มองคนที่ประสบโชคร้ายสาหัสกว่า ทำให้เรารู้สึกว่ายังโชคดีอยู่มาก

– มีเพื่อนร่วมทุกข์เช่นเรา หรือ หนักกว่าอีกมากมาย

2.2 ไม่คิด ไม่ใส่ใจ 

– ทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์มากกว่า

– เมื่อมีคนมาพูดให้ร้อนใจหรือใส่ความ ให่หันมาใส่ใจแต่เรื่องการงานของตนเองที่เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องใส่ใจเนื้อหาคำพูดของเขา แทนที่จะคอยแก้ข่าวที่ไม่มีวันจบ

– เปลี่ยนเรื่องคิด ไปดูเรื่องอื่นๆ แทน เช่น โน้ต อุดม, 9Gag เป็นต้น

2.3 ทำสมาธิ

ในการทำงานยังต้องมีวันหยุดพักผ่อนเพื่อจะได้พักกาย พักใจ จากภาวะความเร่งรีบ ความจำกัดในเรื่องเวลาการทำงานและการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกกดดัน

สิ่งที่อยู่กับเรานานที่สุด คือ จิตใจ หวังให้สิ่งอื่นๆ เป็นที่พึ่งที่จะทำให้พึงพอใจได้มากกว่าการฝึกจิตใจของเราคงเป็นไปไม่ได้ ไม่เคยมีใครได้มาซึ่งบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พอใจตลอดเวลาได้เลย หากเมื่อไหร่เราฝึกจิตใจเราเองได้ก็จะพบความพอใจ แม้ไม่มีใครมาให้ของขวัญ เอาอกเอาใจใดๆ ทำให้จิตมีคุณภาพดีขึ้น

2.4 อ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา

การไม่ทราบวิธีแก้ปัญหาเป็นสาเหตุแห่งความวิตกกังวล ดังนั้น การได้ข้อมูลที่มากพอ มีโอกาสสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ทุเลาเบาบางลง

ข้อดี

–  สงบและเกิดปัญญา

– เป็นคนเข้มแข็ง หนักแน่น อดทน

– จิตใจปลอดโปร่ง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เห็นหนทางที่จะแก้ปัญหา

ข้อควรระวัง

– ทำแล้วต้องไม่รู้สึกเก็บกดมากขึ้น

– ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในกรณีที่เงียบแล้วไม่ทำอะไรเลย เรานิ่งเงียบเพื่อตั้งหลักก้าวต่อไปในการทำสิ่งที่ดี ไม่ใช่นิ่งเงียบหรือดื้อเงียบแบบคนเกียจคร้านเพื่อจะได้ทิ้งภาระความรับผิดชอบต่างๆ อันจะนำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตและแก้ได้ยากขึ้น

หวังว่าทุกท่านจะสามารถเลือกวิธีระบายอารมณ์ที่ดีที่สุด ทำให้มีอารมณ์ดีและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วง

หากยังทำอะไรไม่ได้จริงๆ ลองใช้วิธีนี้ดู คือ ยิ้มไว้ก่อน (แม้จะต้องฝืน) แล้วอารมณ์ก็จะดีตาม”

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ท่านสามารถติดตามผลงานข้อคิดสั้นๆ เพื่อความสงบใจของผู้เขียนได้ที่ Facebook ข้อคิดแทนเวลาที่ไม่มีให้ 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

Leave A Response