Scroll to Top

โรคอัลไซเมอร์ อาจจะทำให้ความจำลืมเลือนไปบ้าง แต่ไม่อาจจะทำให้ความรักแท้จางหายไปได้ สามปีที่ผ่านมา...

“รักแท้” เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้...