Scroll to Top

#มหามิตร ของไทย คือ #ญี่ปุ่น ไม่ใช่ #สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ช่วยกลับซ้ำเติม บทเรียนเรื่อง #มิตรแท้ จาก #วิกฤติต้มยำกุ้ง ก.ค. 2540 ไทยทำตัวเองหรือมีคนทำให้ กลุ่มคนชั่วที่สุดที่ทำร้ายประเทศไทยในวิกฤติประวัติศาสตร์นี้มีใครบ้าง...