4 วิธีเริ่มต้นบทสนทนาเมื่อมีเรื่องเล่าให้คนอื่นฟัง Ways to Start Telling Your Story (Italian-English)

Posted on ธ.ค. 19 2017 - 8:05pm by DMR

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะได้บอกเล่าประสบการณ์ในชีวิต ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำพูดแนะนำที่ช่วยในการเริ่มต้นบอกเล่าเรื่องของตนเองในภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี

1. Voglio raccontarti …

 • ฉันอยากที่จะบอก/เล่า
 • I want to tell

Voglio raccontarti un fatto che mi è successa.

 • ฉันอยากที่จะบอกความจริงที่เกิดขึ้น
 • I want to tell you an event that happened to me.

raccontare

v. tell, เล่า บอก

succedere

v. happen, เกิดขึ้น

fatto ( fatti ) 

n.m fact, one thing, something ความจริง; สิ่งหนึ่ง, บางสิ่ง (ในบางกรณี)

Italian, English | Greetings

Italian, English l Tell your story

2. Vorrei raccontarti …

 • ฉันอยากที่จะบอก/เล่า
 • I would like to tell

Vorrei raccontarti una storia.

 • ฉันมีเรื่องอยากมาเล่าให้ฟัง
 • I would like to tell you a story.

Vorrei raccontarti quello che ho fatto nella giornata.

 • ฉันอยากจากบอกเล่าถึงสิ่งที่ฉันทำมาในระหว่างวัน
 • I would like to tell you the thing that I have done during the day.

Voglio raccontarti esattamente com’è andata.

 • ฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่าจริง ๆ แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • I would like to tell you exactly what happened.

fare  (fatto)

v. do, make – ทำ

esattamente

adv. exactly – จริงๆ แล้ว, ในความเป็นจริงแล้ว

una cosa

one thing, something  สิ่งหนึ่ง, บางสิ่ง

nella giornata

during the day, in the day ในวันนี้ ในระหว่างวัน

3. Posso dire…

 • ฉันสามารถที่จะบอก หรือ พูด
 • I can say

Posso dire una cosa che mi è successa anni fa.

 • ฉันสามารถจะบอกได้ถึงบางสิ่งที่เกิดกับฉันเมื่อไม่กี่ปีก่อน
 • I can say something that happened to me years ago

 

Italian, English l Greetings

Italian, English l I will tell you something.

4. Vi racconto…

 • ฉันจะบอกให้คุณฟัง
 • I will tell you. / let me tell you. / I am going to tell you.

Va bene, vi racconto com’è andata.

 • โอเค, ฉันจะเล่าให้พวกคุณฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • Alright I will tell you what happened.

Vi racconto una cosa che mi è successa.

 • ฉันจะเล่าบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันให้พวกคุณฟัง
 • I will tell you something that happened to me.

 Vi racconto brevemente la loro storia.

 • ฉันจะเล่าย่อๆ ของพวกเขาให้พวกคุณฟังอย่างย่อๆ
 • I will briefly tell you about their story.

Vi racconto la storia di un mio eroe.

 • ฉันจะเล่าเรื่องฮีโร่ของฉันให้พวกคุณฟัง
 • I’ll tell you the story of one of my hero.

Vi racconto un favola della buonanotte.

 • ฉันจะเล่านิทานก่อนนอนให้พวกคุณฟัง
 •  I’ll tell you a goodnight story.

vi

you, พวกคุณ

loro

their, ของพวกเขา

mio

my, ของฉัน

eroe

hero, ฮีโร่

 

Notice : Typos, Grammatical Errors & Spelling Mistakes?

“I would appreciate hearing your opinion on this.

If you have anything to recommend, please let me know.”

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response