วิธีแต่งประโยค Present Simple Tense 100 ศัพท์ คำนาม คำกิริยาที่ใช้บ่อย บทสนทนา เรียนภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี นอร์เวย์ ด้วยตนเอง เรียนหลายภาษา|บทเรียนสัปดาห์ที่ 7

Posted on ม.ค. 31 2018 - 9:52am by DMR
Categorized as
865
Tagged as

สารบัญ

เรียนแต่งประโยคปัจจุบันกาล ภาษาอังกฤษ, ไทย, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์

 Simple Present Tense | Learn English, Thai, Spanish, German, French, Italian, Norwegian 

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

Learn Multiple Languages

Learn Multiple Languages

เข้าสู่สัปดาห์ที่เจ็ดกันแล้ว สัปดาห์นี้เราจะเรียนเนื้อหาใหม่ โดยเน้นวิธีการแต่งประโยค Simple Present Tense

อย่าลืมแบ่งเวลาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันจนกว่าจะจำได้ ไม่ว่าโดยวิธีการอ่าน ฟังหรือเขียนก็ตาม รวมถึงพยายามนำไปใช้โดยการแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของตนเองบ่อยๆ รวมถึงนำไปพูดกับคนต่างประเทศที่ใช้ภาษานั้นเป็นประจำ

อ่านตารางโปรแกรมหรือทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กดที่นี่
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง Week 1,  Week 2Week 3Week 4Week5, Week6

ในบทเรียนสัปดาห์นี้ เราจะมาเน้นการแต่งประโยคในกาลปัจจุบัน (Simple Present Tense)  เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกฝนการนำเอาคำสรรพนาม คำนาม (nouns) คำกิริยา (verbs) คำคุณศัพท์ (adjectives) คำกิริยาวิเศษณ์ (adverbs) มาวางในตำแหน่งต่างๆ อย่างถูกต้อง โดยเราจะเน้นการค้นหาจากคำกิริยาเป็นหลักโดย Link กับเว็บไซต์ที่ช่วยเรื่องการเรียนผันคำกิริยาและแต่งประโยค โดยเลือกเป็นภาษาต่างๆ ได้

ในบทความนี้ เราเสนอตัวอย่างในรูปแบบกลุ่มคำที่จะนำไปประกอบเป็นประโยคอื่นๆ จึงมักไม่ได้พิมพ์ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ หากท่านพบความผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งใน comment เพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไข

กรุณาเปิดดูตัวอย่างประโยคใน Link ที่แนบมา ท่านสามารถใช้ Google แปลหากไม่เข้าใจในส่วนใดหรือ ติดตั้ง Google Extension ใน Google Chrome ของคุณ

บทความนี้มีเนื้อหามากพอสมควร คุณสามารถ เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการได้ ในหน้า สารบัญ

การผันคำกิริยาใน Simple Present Tense

หาคำแปลและผันกิริยาเป็นภาษาอังกฤษ English, สเปน Spanish, เยอรมัน German, ฝรั่งเศส French, อิตาลี Italian, นอร์เวย์ Norwegian กดที่แต่ลิงค์ในชื่อภาษานั้นๆ

4 ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อหาวิธีผันคำกิริยาและตัวอย่างนับร้อยพันในเว็บไซต์

1. ตัวอย่างภาษาเยอรมัน เมื่อคุณเปิดดูในลิงค์ เยอรมัน German จะพบหน้าเว็บไซต์ดังภาพนี้

Screen Shot 2018-01-31 at 20.13.21

เว็บดูวิธีผันคำกิริยา ภาษาเยอรมัน

2. กดดูคำกิริยาแต่ละตัวตรง Most Popular Verbs

Screen Shot 2018-01-31 at 20.16.03

คำกิริยา ภาษาเยอรมันที่ใช้บ่อย

3. ตัวอย่างเมื่อกดตรงคำว่า gehen ที่แปลว่า ไป go

คุณสามารถกดเลือกคำกิริยาที่เหมาะสมกับสรรพนามแต่ละตัวเพื่อดูตัวอย่าง การแต่งประโยค วลี ในบริบท context ต่างๆ ได้เลย

Screen Shot 2018-01-31 at 20.18.44

กดเลือกคำกิริยาที่เหมาะสมกับสรรพนามแต่ละตัวเพื่อดูตัวอย่าง

4. ผลที่ได้จากการค้นหา

คุณจะเห็นรายการคำ วลี ประโยค บริบท ที่เกี่ยวข้องกับ ich gehe ฉันไป I go ออกมามากมาย และแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้แล้ว

Screen Shot 2018-01-31 at 20.21.41

context บริบท วลี ประโยคตัวอย่าง ภาษาเยอรมัน

 

ตัวอย่างวิธีค้นหาศัพท์และการแต่งประโยคที่ใช้งานได้ของเรา 

 

คำกิริยาที่ใช้บ่อย ตัวอย่างการแต่งประโยค วิธีการผันกิริยา 

กรุณาเปิดดูตัวอย่างประโยคใน Link ที่แนบมา ท่านสามารถใช้ Google แปลหากไม่เข้าใจในส่วนใดหรือ ติดตั้ง Google Extension ใน Google Chrome ของคุณ ถ้าคุณยังไม่สามารถติดตั้งเองได้ สามารถไปศึกษาวิธีติดตั้งโดยละเอียดได้บทความนี้ (คลิ๊กที่นี่)

ในยุคนี้ นับว่าโชคดีที่เรามีเว็บไซต์ช่วยในการเรียนจำนวนมาก ไม่ต้องเปิดพจนานุกรม แถมมีเสียงให้เปิดฟังอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะเรียนรู้วิธีการใช้เว็บไซต์เพื่อการค้นคว้าในสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนเองต้องใช้งาน

ภาษาอังกฤษ English

คุณสามารถเริ่มต้นหาจากภาษาอังกฤษ แล้วจึงนำไปแปลต่อเป็นภาษาอื่นๆ  ผ่าน Link แต่ละคำ และกดไล่ดูวิธีแต่งประโยคหรือตัวอย่างวลี ที่ Link แต่ละคำจะพาคุณไปพบในที่สุด

 1. go ไป
 2. remember จำได้
 3. be เป็น อยู่ คือ
 4. eat กิน
 5. have มี
 6. run วิ่ง
 7. see เห็น
 8. do ทำ
 9. can สามารถ
 10. read อ่าน
 11. play เล่น
 12. write เขียน
 13. think คิด
 14. get ได้รับ
 15. say พูด
 16. buy ซื้อ
 17. take เอามา, ได้
 18. speak พูด
 19. come มา
 20. work ทำงาน
 21. know รู้
 22. lie โกหก
 23. ride ขี่, ขับ
 24. sing ร้องเพลง
 25. sleep นอนหลับ
 26. study เรียน, ศึกษา
 27. talk พูด
 28. make ทำ
 29. teach สอน
 30. want ต้องการ
 31. reserve จอง (จองโต๊ะร้านอาหาร, จองตั๋วเครื่องบิน)
 32. book จอง (จองโต๊ะร้านอาหาร, จองตั๋วเครื่องบิน)
 33.  wake ตื่นนอน
 34. close ปิด, หลับ(ตา)
 35. pay จ่าย
 36. test ทดลอง ทดสอบ
 37. mean หมายถึง แปลว่า มีความหมาย
 38. guess เดา, คาดเดา
 39. meet พบ พบปะ พบกัน
 40. see เห็น, เห็นกัน, พบกัน
 41. happen เกิดขึ้น บังเกิดขึ้น
 42. repeat ทำซ้ำ อ่านซ้ำ

อ่านต่อ รายการคำกิริยาที่ใช้ในร้านอาหาร

ตัวอย่าง เช่น  ผลการค้นหา ใน link  go ไป

ไป go: I go, you go, he/she/it goes, we go, you go, they go

สำหรับการแปล การหาความหมายหรือการเปลี่ยนให้เป็นภาษาสเปน หรือภาษาอื่นๆ คุณสามารถเร่ิมต้น โดยค้นหาคำว่า go ในภาค English / Spanish / … ดังภาพ
กดดูวิธีการค้นหาที่ link นี้ก่อน

Screen Shot 2018-01-31 at 20.48.37

ไป go / ir

คลิ๊กคำว่า ir

Screen Shot 2018-01-31 at 20.49.55

กดตรงคำว่า ir เพื่อหาวิธีผันคำกิริยาภาษาสเปน

คุณจะพบแถบนี้

Screen Shot 2018-01-31 at 20.53.17

กดตรงรูปตาราง เมื่อนำเม้าส์ไปวาง จะมีคำว่า Conjugation โผล่ขึ้นมา กดตรงภาพตารางแล้วจะพบวิธีผันคำกิริยาตัวนี้

Screen Shot 2018-01-31 at 20.54.28

นอกจากภาษาสเปนแล้ว เมื่อค้นหาต่อไปโดยเลือกเปลี่ยนคำแปลเป็นภาษาอื่นๆ คุณจะพบวิธีผันคำกิริยาดังนี้

Screen Shot 2018-01-31 at 21.02.23

สเปน Spanish (Presente) 

กดที่ลิงค์แต่ละคำเพื่อเข้าไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคตามที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว

เป็น อยู่ คือ estar :  (yo) estoy (tú) estás (él/ella/Ud.) está (nosotros) estamos (vosotros) estáis (ellos/ellas/Uds.) están

มี haber : (yo) he (tú) has (él/ella/Ud.) ha (él/ella/Ud.) hay (nosotros) hemos (vosotros) habéis (ellos/ellas/Uds.) han

มี tener(yo) tengo (tú) tienes (él/ella/Ud.) tiene (nosotros) tenemos (vosotros) tenéis (ellos/ellas/Uds.) tienen

ต้องการ querer (yo) quiero (tú) quieres (él/ella/Ud.) quiere (nosotros) queremos (vosotros) queréis (ellos/ellas/Uds.) quieren

เข้าใจ entiender(yo) entiendo (tú) entiendes (él/ella/Ud.) entiende (nosotros) entendemos (vosotros) entendéis (ellos/ellas/Uds.) entienden

ชอบ gustar (yo) gusto (tú) gustas (él/ella/Ud.) gusta (nosotros) gustamos (vosotros) gustáis (ellos/ellas/Uds.) gustan

ไป ir: (yo) voy, (tú) vas, (él/ella/Ud.) va (nosotros) vamos, (vosotros) vais, (ellos/ellas/Uds.) van

ซื้อ  comprar : (yo) compro (tú) compras (él/ella/Ud.) compra (nosotros) compramos (vosotros) compráis (ellos/ellas/Uds.) compran

จ่าย pagan(yo) pago (tú) pagas (él/ella/Ud.) paga (nosotros) pagamos (vosotros) pagáis (ellos/ellas/Uds.) pagan

ทดลอง ทดสอบ probar : (yo) pruebo (tú) pruebas (él/ella/Ud.) prueba (nosotros) probamos (vosotros) probáis (ellos/ellas/Uds.) prueban

หมายถึง แปลว่า significar  (yo) significo (tú) significas (él/ella/Ud.) significa (nosotros) significamos (vosotros) significáis (ellos/ellas/Uds.) significan

เกิดขึ้น ocurrir : (yo) ocurro (tú) ocurres (él/ella/Ud.) ocurre (nosotros) ocurrimos (vosotros) ocurrís (ellos/ellas/Uds.) ocurren

ทำซ้ำ อ่านซ้ำ ทบทวน repetir : (yo) repito (tú) repites (él/ella/Ud.) repite (nosotros) repetimos (vosotros) repetís (ellos/ellas/Uds.) repiten

บทสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแต่งประโยค ศึกษาคำสรรพนาม คำนาม คำกิริยาที่ใช้บ่อยในบทสนทนาเบื้องต้นในขีวิตประจำวัน ทั้งการแต่งประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ใน 5 ภาษา

ภาษาอังกฤษ English

คุณชื่ออะไร What is your name?

ฉันมีชื่อว่า …  My name is….

คุณมีนามสกุลว่าอะไร  What is your last name?

นามสกุลของฉัน คือ … My last name is …

คุณอยู่ที่ไหน  Where do you live?

ฉันอยู่ที่ (ประเทศ, เมือง, สถานที่)   I live in…

ขอทราบที่อยู่ของคุณด้วย What is your address?

ที่อยู่ของฉัน คือ  My address is ….

คุณใช้เบอร์โทรอะไร What is your telephone number?

ขอเบอร์โทรของคุณหนอ่ยได้ไหม May I have your telephone number?

เบอร์โทรของฉัน คือ  My telephone number is

 

ภาษาสเปน Spanish (Presente) 

คุณชื่ออะไร What is your name?

¿cómo se llama?
¿cómo te llamas?`
¿cuál es tu nombre?

ฉันมีชื่อว่า …  My name is….

me llamo…
mi nombre es

คุณมีนามสกุลว่าอะไร  What is your last name?

¿cuál es su apellido?
¿cuál es tu apellido?

นามสกุลของฉัน คือ … My last name is …
mi apellido es

คุณอยู่ที่ไหน Where do you live?

แบบสุภาพ ทางการ

¿dónde vive?

แบบกันเอง

¿dónde vives?

ฉันอยู่ที่ (ประเทศ, เมือง, สถานที่)    I live in…

Yo vivo en …

ขอทราบที่อยู่ของคุณด้วย What is your address?

แบบสุภาพ ทางการ

¿cuál es su dirección?

แบบกันเอง

¿cuál es tu dirección?

ที่อยู่ของฉัน คือ  My address is ….

Mi dirección es …

Mi dirección está …

คุณใช้เบอร์โทรอะไร What is your telephone number?

¿Cuál es el número de teléfono?

แบบสุภาพ ทางการ

¿Cuál es su número de teléfono?

แบบกันเอง

¿Cuál es tu número de teléfono?

เบอร์โทรของฉัน คือ  My telephone number is

Mi número de teléfono es

 

เยอรมัน German (Präsens)

คุณชื่ออะไร What is your name?

wie heißt du?
wie ist Ihr Name?
wie heißen Sie?

ฉันมีชื่อว่า …  My name is….

ich heiße
mein Name ist

คุณมีนามสกุลว่าอะไร  What is your last name?

wie ist dein Nachname?
wie ist Ihr Nachname?

นามสกุลของฉัน คือ … My last name is …
mein Nachname ist

คุณอยู่ที่ไหน Where do you live?

แบบสุภาพ ทางการ

wo wohnen Sie?

แบบกันเอง

wo wohnst du?
wo lebst du?

ฉันอยู่ที่ (ประเทศ, เมือง, สถานที่)    I live in…

ich lebe in…
ich wohne in…

ขอทราบที่อยู่ของคุณด้วย What is your address?

แบบสุภาพ ทางการ

Was ist ihre Adresse?

แบบกันเอง

Was ist deine Adresse?

ฉันจะไปที่…. ได้อย่างไร  How do I get to…

Wie komme ich zur/zum …?

ฉันจะเข้าไปที่…. ได้อย่างไร – How do I get into the …?

Wie komme ich in die/den …? 

ที่อยู่ของฉัน คือ  My address is ….

Meine Adresse ist
Meine Adresse lautet

คุณใช้เบอร์โทรอะไร What is your telephone number?

แบบสุภาพ ทางการ

Wie ist deine Telefonnummer?

แบบกันเอง

Wie ist Ihre Telefonnummer?

เบอร์โทรของฉัน คือ  My telephone number is

Meine Telefonnummer ist

 

 

ฝรั่งเศส French (Présent)

 

คุณชื่ออะไร What is your name?

comment t’appelles-tu ?
comment tu t’appelles ?

quel est votre nom?
Comment vous appelez-vous ?

ฉันมีชื่อว่า …  My name is….

je m’appelle
mon nom est

คุณมีนามสกุลว่าอะไร  What is your last name?

quel est votre nom de famille ?
quel est ton nom de famille ?

นามสกุลของฉัน คือ … My last name is …

mon nom de famille est

คุณอยู่ที่ไหน Where do you live?

แบบสุภาพ ทางการ

où habitez-vous ?

แบบกันเอง

où habites-tu ?
où vis-tu ?

ฉันอยู่ที่ (ประเทศ, เมือง, สถานที่)    I live in…

je vis dans …
je vis à …
j’habite dans …
j’habite à …
je vis en …
je vive dans …

ขอทราบที่อยู่ของคุณด้วย What is your address?

แบบสุภาพ ทางการ

quelle est votre adresse ?

แบบกันเอง

quelle est ton adresse ?

ที่อยู่ของฉัน คือ  My address is ….

Mon adresse est

คุณใช้เบอร์โทรอะไร What is your telephone number?

แบบสุภาพ ทางการ

Quel est votre numéro de téléphone ?

แบบกันเอง

Quel est ton numéro de téléphone ?

ขอเบอร์โทรของคุณหนอ่ยได้ไหม May I have your telephone number?

Puis-je avoir votre/ton numéro de téléphone?

เบอร์โทรของฉัน คือ  My telephone number is

Mon numéro de téléphone est 

 

อิตาลี Italian (Presente)

คุณชื่ออะไร What is your name?

come si chiama?
come ti chiami?

ฉันมีชื่อว่า …  My name is….

mi chiamo..
io sono…
il mio nome è..

คุณมีนามสกุลว่าอะไร  What is your last name?

qual è il suo cognome?
qual è il tuo cognome?

นามสกุลของฉัน คือ … My last name is …

il mio cognome é

คุณอยู่ที่ไหน Where do you live?

แบบสุภาพ ทางการ

dove vive?
dove abita?

แบบกันเอง

dove vivi?
dove abiti?

ฉันอยู่ที่ (ประเทศ, เมือง, สถานที่)    I live in…

Io vivo in…
Io vivo a …

ขอทราบที่อยู่ของคุณด้วย What is your address?

แบบสุภาพ ทางการ

Qual è il tuo indirizzo?

แบบกันเอง

Qual è il suo indirizzo?

 

ที่อยู่ของฉัน คือ  My address is ….

Il mio indirizzo è

 

คุณใช้เบอร์โทรอะไร What is your telephone number?

แบบสุภาพ ทางการ

qual è il suo numero di telefono?

แบบกันเอง

qual è il tuo numero di telefono?

 

ขอเบอร์โทรของคุณหน่อยได้ไหม May I have your telephone number?

Posso avere il suo/tuo numero di telefono?

เบอร์โทรของฉัน คือ  My telephone number is
il mio numero di telefono è

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response