7 ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับผู้อื่นที่ทำให้จิตใจไม่เป็นสุข

Posted on พ.ค. 31 2013 - 8:59am by VIPeditor1

Left out

ความ รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์ของผู้คนในสังคม โดยมากมักจะมาจากอารมณ์ความรู้สึก 7 ประการที่มีต่อผู้อื่น ดังนี้ คือ

1   อยากได้หรือต้องการอะไรจากผู้อื่น

เช่น ต้องการสิ่งของ เงินทอง ความรัก ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือ คำชื่นชม เป็นต้น เมื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ได้มาแล้ว เวลาไม่ได้อย่างใจก็ผิดหวัง

2 รู้สึกโกรธ 

เป็นลักษณะของความขัดเคืองใจ จนถึงคับแค้นใจ เมื่อผู้อื่นทำอะไรให้ไม่ถูกใจ ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง

3 อยากให้เขารู้สึกเจ็บใจหรือได้รับความเสียหาย

ต้องการ ทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าทั้งกับตัวคนที่รู้สึกไม่ชอบ ทรัพย์สินเงินทองที่เขามี บุคคลที่ใกล้ชิด ทั้งครอบครัว เพื่อนฝูง หรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนเขา

4 ลบหลู่ดูหมิ่น

รู้สึกว่าผู้อื่นนั้นด้อยค่า คิดหักล้างคุณความดีที่เขาเคยทำมา มองเฉพาะด้านที่ไม่ดีของผู้อื่นอย่างชัดเจน

5 ยกตนข่มท่าน ตีตนเสมอ

คิด ยกย่องตัวเอง ยกตนขึ้นเทียบกับผู้อื่น เพื่ออยากให้ใครๆ รู้สึกว่าตนมีดีกว่า เหนือกว่าในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ชาติตระกูล ฐานะ คุณธรรม ผลงาน ความสามารถ เป็นต้น

6 อิจฉาริษยา

เกิดความอิจฉาริษยา ขัดเคืองใจ เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ทรัพย์สินเงินทอง มีคนชื่นชม เป็นต้น

7 ทำดีเพื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น

ต้องการ ที่จะทำดีหรือสร้างผลงานเพื่อมุ่งให้คนอื่นรู้สึกว่าตนมีดีหรือมีความสำคัญ กว่าคนอื่น แทนที่จะทำเพื่อเป็นความช่วยเหลือด้วยจิตที่มีเมตตากรุณาอย่างแท้จริง

 

การ แสดงออกทางอารมณ์เหล่านี้ปรากฏให้เห็นชัดในหนังละคร เพราะ เป็นวิธีการที่สร้างความรู้สึกให้ผู้ชมต้องการติดตาม จนในที่สุดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าในหนังละครมาก หากมาเกิดขึ้นกับชีวิตจริง

 

วิธีการแก้ไขมิให้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เข้ามาทำร้ายจิตใจของเรา คือ

  1. การ มีสติรู้เท่าทัน คิดถึงโทษภัยที่มาจากสาเหตุเหล่านี้ เช่น ทำให้มิตรสหายแตกแยก ก่อศัตรู อยู่ไม่เป็นสุข ก่อให้เกิดปัญหารุมเร้าเข้ามาอย่างมากมาย
  2. หมั่นตั้งจิตปรารถนาให้ ผู้อื่นมีความสุข คิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ รู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี วางใจเฉยๆ เป็นกลางๆ เมื่อผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง เหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกของตนอย่างแท้จริง
  3. คิดถึงความเสื่อมไปของ สภาพร่างกายของเราว่าเป็นของแน่นอน วันหนึ่งเราจะต้องแก่ตัวลง เรี่ยวแรงอ่อนแอลง หรือจะต้องมีทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ไม่ควรซ้ำเติมจิตใจเราให้บอบช้ำ ก่อปัญหาต่างๆ ในชีวิตให้เพิ่มขึ้นอีก เป็นต้น
  4. คบหาสมาคมกับคนที่มีจิตใจดี มีใจสงบ ไม่ชอบต่อล้อต่อเถียง ไม่ทำให้เรื่องเล็กให้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่
  5. สุขภาพ ร่างกาย มีผลต่อสภาวะจิตใจ ควรรักษาสุขภาพ รับประทานผักปลอดสารพิษ แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม ไม่ทำงานหักโหมจนเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น

เท่า นี้ก็จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ดี จิตใจสดชื่นแจ่มใส  มีมิตรภาพที่ดีอยู่ใกล้ตัว รู้สึกว่าโลกนี้เป็นสถานที่น่าอยู่เพื่อการทำความดี

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response