เรียนภาษาอิตาลี 100 กว่าคำศัพท์ วลี บทสนทนาเบี้องต้น การเดินทาง ท่องเที่ยว TRAVEL|100+ Words & Phrases|Learn Italian English Thai

Posted on ม.ค. 10 2018 - 8:07am by DMR

สารบัญ

VOCABULARY LISTS & USEFUL PHRASES FOR TRAVELERS

Imparare l’Inglese – Frasi utili per viaggiare

การเรียนภาษากับการเดินทางเป็นสิ่งที่ไปกันได้ดีเป็นที่สุด การเดินทางไปต่างประเทศทำให้ได้ใช้ภาษาใหม่ๆ คราวนี้เราจึงมาเรียนศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เราจะได้ไปเที่ยวสถานที่สวยๆ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อเมริกา อังกฤษ หรือในยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลีที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ ท้องทะเลสีฟ้า เมืองเวนิสซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของนักเดินทาง

การเรียนศัพท์เรื่องการเดินทางนี้ มีความน่าสนใจตั้งแต่คำแรกๆ เลย คือ คำว่า กระเป๋าเดินทาง เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเตรียม อะไรคือความแตกต่างของคำว่า Luggage, Baggage, Suitcase ที่ล้วนแปลออกมาว่า “กระเป๋าเดินทางเหมือนกันหมด”  และเราจะเรียกกระเป๋าแบบต่างๆ ที่ถือไปว่าอย่างไรดี มีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อะไรต่างๆ นานา เรามาตามหาคำตอบกันในบทความนี้

บทสนทนาเบื้องต้น การแต่งประโยคและบทความแนะนำหลายภาษา

 

1. Travel | Il Viaggio | การเดินทาง

TRAVEL | Il Viaggio | การเดินทาง

TRAVEL | Il Viaggio | การเดินทาง

2. luggage, baggage | bagaglio m | กระเป๋าเดินทาง

 • a luggage | un bagaglio
 • the luggage | li bagaglio
 • the luggage | i bagagli

Luggage: every item that we carry with us when we are travelling, for example bags, suitcases, backpacks, sports equipment . It is usually an uncountable noun in English.

Luggage และ Baggage หมายรวมถึงทุกอย่างที่เราใช้บรรจุสิ่งของสัมภาระสำหรับผู้เดินทางขึ้นเครื่องบิน เช่น กระเป๋าเสื้อผ้า (suitcase), กระเป๋าสะพายข้างแบบของผู้หญิง (shoulder bag), กระเป๋าถือ (handbag), กระเป๋าเป้ หรือ กระเป๋าสะพายหลัง (rucksack, backpack)  เป็นต้น โดยปกติแล้ว Luggage จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ ตามหลักไวยากรณ์จึงไม่มีการเติม -s ต่อท้าย

the luggage(s) | i bagagli | กระเป๋าเดินทางแบบต่างๆ

the luggage | i bagagli | กระเป๋าเดินทางแบบต่างๆ

3. suitcase | valigia f | กระเป๋าเสื้อผ้า, กระเป๋าเดินทาง

 • a suitcase | una valigia
 • the suitcase | la valigia
 • the suitcases | le valigie
suitcase

the suitcases | le valigie | กระเป๋าเสื้อผ้า

4. vacation | vacanza f | ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงหยุดงาน, ช่วงลาพักร้อน

 • una vacanza
 • la vacanza
 • le vacanze

5. travel, trip, journey

 • viaggio m
 • การเดินทาง

6. to travel | viaggiare | เดินทาง

7. I love traveling.

 • Io amo viaggiare
 • ฉันรักการเดินทาง

8. I love to travel. 

 • Io amo viaggiare
 • ฉันรักการเดินทาง

9. on vacation

 • in vacanza, in ferie
 • อยู่ในช่วงลาพักร้อน

10. to take a vacation

 • prendersi una vacanza
 • ใช้วันลาพักร้อน, ไปพักร้อน

11. go on holiday

 • andare in vacanza
 • ไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุด

12. We will have been busy preparing for the trip/journey.

 • Saremo stati occupati preparandosi per il viaggio.
 • เราคงจะต้องวุ่นวายกับการเตรียมการเดินทาง
vacation

vacation | vacanza | ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงหยุดงาน, ช่วงลาพักร้อน

13. the central station 

 • la stazione centrale
 • สถานีหลัก, สถานีใหญ่ที่สุดของเมือง

14. bus | autobus m | รถบัส, รถเมล์

 • a bus | un autobus
 • the bus | l’autobus, il bus
 • the buses | gli autobus

15. What time does the bus leave?

 • A che ora parte l’autobus?
 • รถจะออกกี่โมง

 16. Where can I buy a ticket?

 • Dove posso comprare un biglietto?
 • ฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหน
bus

the buses | gli autobus | รถบัส รถเมล์

17. train | treno m | รถไฟ

18. go by train 

 • andare in treno
 • เดินทางโดยรถไฟ

ในเวลาที่คุณต้องการทราบเวลาออกเดินทางของรถไฟที่สถานีต่างๆ ของรถไฟ คุณต้องตามหาตารางเวลารถไฟ (Rail Timetable)

Rail Timetable | Orario dei treni | ตารางเวลารถไฟ

19. What time does the train leave for London ?

 • A che ora parte il treno per London (Napoli, Roma, Verona, ….)?
 • รถไฟออกไปที่ลอนดอนกี่โมง (เปลี่ยนชื่อเมืองตามแต่ที่คุณต้องการ)

20. miss the train

 • perdere il treno
 • ตกรถไฟ, ขึ้นรถไฟไม่ทัน

21. to, in, at

 • all’ (a+l’)
 • ที่, ใน

22. at the airport 

 • all’aeroporto
 • (อยู่) ที่สนามบิน

23. to the airport 

 • all’aeroporto
 • (ไป) ที่สนามบิน
fly | volare | บิน

fly | volare | บิน

24. airport | aeroporto m | สนามบิน

 • an airport | un aeroporto
 • the airport | l’aeroporto
 • the airports | gli aeroporti

25. Where is the airport?

 • Dov’è l’aereoporto?
 • สนามบินอยู่ที่ไหน
flight

the flights |i voli | เที่ยวบิน

26. flight | volo | เที่ยวบิน

 • a flight | un volo
 • the flight | il volo
 • the flights |i voli

CONVERSATIONS AND MORE USEFUL PHRASES

Can you take me to the airport? 

 • Mi puoi portare all’aeroporto?
 • คุณช่วยพาฉันไปสนามบินได้ไหม

What time is your flight? 

 • A che ora parte til tuo volo?
 • เที่ยวบินของคุณออกกี่โมง
The airports | gli aeroporti | สนามบิน
the airports | gli aeroporti | สนามบิน

My flight leaves at noon

 • Il mio volo parte a mezzogiorno
 • เที่ยวบินของฉันออกตอนเย็น

How long is the flight?

 • Quanto ci vuole?
 • Quanto tempo durerà il volo?
 • เที่ยวบินนี้บินเป็นเวลานานท่าไหร่?

arrive/get to the airport

 • arrivo all’aeroporto
 • เดินทางมาถึงสนามบิน

I am here!

 • sono qui
 • ฉันอยู่นี่

There you are! 

 • eccoti! (informal)
 • ในที่สุดเธอก็มาถึงที่นี่ (ใช้เวลาพบเจอกัน)

How nice/lovely to see you!

 • Che bello vedervi (informal, plural)
 • ดีใจจริงๆ ที่ได้เจอกัน

How are you? 

 • Come state? (informal, plural)
 • เป็นอย่างไรบ้าง, สบายดีไหม

I am good, thank you.

 • bene, grazie
 • สบายดี ขอบคุณมาก

Are you tired?

 • Siete stanchi? (you, informal, plural)
 • พวกคุณเหนื่อยไหม

Yes, we are a bit tired for the trip.

 • Sì, siamo un po’ stanchi per il viaggio
 • ใช่ พวกเราเหนื่อยจากกการเดินทางนิดหน่อย

It’s very hot here!

 • fa molto caldo qui!
 • ที่นี่ร้อนมากเลย

it is hot. / it is warm.

 • fa caldo
 • (อากาศ, อุณหภูมิ, ห้อง) มันร้อน, อบอุ่น

very

 • molto
 • มาก

Did you have a good vacation?

 • Hai passato delle buone vacanze?
 • ช่วงวันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ดีมั้ย?

it went well / it was good

 • é andato bene
 • มันไปได้ดีเลย, ดีเลยล่ะ (วันหยุดที่ผ่านมา)

it went alright / it was okay

 • é andato così così
 • ก็พอไปได้, ก็โอเคอยู่

it was terrible / it was bad

 • è stato terribile!
 • อย่างแย่เลย, ไม่ดีเลย

More Italian vocabulary words for Airport

1. Mappa /Map / แผนที่
2. Arrivi, Arrivals / ขาเข้า
3. Partenze / Departures  / ขาออก
4. Destinazione / Destination / ที่หมายปลายทาง
5. Volo, Flight / เที่ยวบิน
6. Controlli Sicurezza / Security Controls / จุดตรวจสอบการเป๋าเดินทาง
7. Ristoranti / Restaurants / ร้านอาหาร
8. Uffici Compagnie / Airlines Offices / สำนักงานสายการบิน
9. Direzione Aeroporto / Airport Authority / สำนักงานเจ้าหน้าที่สนามบิน
10. Uffici delle Compagnie / Airlines Offices / สำนักงานของสายการบิน
11. Sala VIP / V.I.P. Lounge / ที่พักผ่อนวีไอพี
12. Uscita / Exit / ทางออก
13. Scala mobile / Escalator / บันไดเลื่อน
14. Scale mobili / Escalators / บันไดเลื่อนตามจุดต่างๆ
15. Ascensori / Elevators / ลิฟท์
16. Scala / Stair / บันได
17. Muro / Wall / กำแพง
18. Divieto di Ingresso / No entry / ห้ามเข้า
19. Servizi Igienci / Toilettes / ห้องน้ำ
20. Biglietteria / Ticket counter / จุดขายตั๋วเครื่องบิน
21. Informazioni / Information point ประชาสัมพันธ์
22. Edicola / Newspapers จุดอ่านหนังสือพิมพ์
23. Alibus / City Bus รถเข้าเมือง
24. Autonoleggio / Rent car เช่ารถ
25. Infermeria / First Aid ปฐมพยาบาล
26. Banca / Bank ธนาคาร
27. Riconsegna bagagli / Lost and found แจ้งของหาย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น